Úvod » Vzdělávání » Osobnosti

Osobnosti

V nabídce našich webových stránek se setkáváte s rubrikou „Osobnosti“, v níž se budeme věnovat životním příběhům a dílům významných židovských osobností, které žily a tvořily v Čechách a na Moravě; leckteré z nich již nezaslouženě upadly v zapomenutí.

Primo Levi

22. února 2017 - 12:31 od Redakce
  1. července 1919 Turín – 11. dubna 1987 Turín

… Být Židem je pro mě otázka identity. Identity, které, abych to upřesnil, se nehodlám vzdát. …

Identita byla však pro Primo Leviho po celý život velmi složitá, cítil se rozpůlen na dvě části, byl spisovatel a chemik, svědek a spisovatel, logické myšlení vědce a střízlivé uvažování v laboratoři se mísilo s impulzivním myšlením citlivého vypravěče, svědka a spisovatele. číst dále »

Arnošt Lustig (21. prosince 1926 Praha – 26. února 2011 Praha)

16. ledna 2017 - 10:10 od Redakce

… ověřil jsem si, že to co jsem zažil, mi lidé nevěří. Zlo je nesdělitelné a nepochopitelné. Pokud to chci někomu sdělit, musím to napsat … (volná interpretace)

Arnošt Lustig patří  mezi nejvýznamnější současné světové spisovatele, humanisty, jejichž životním tématem je holocaust. Jeho tvorba zahrnuje dvě desítky knih a je překládána do světových jazyků. Svůj literární styl opíral o životní zkušenosti a osud. Jeho dílo získalo významná česká i světová uznání a  literární ceny. číst dále »

Roman Jakobson

2. listopadu 2016 - 21:09 od Redakce

foto-roman-jacobsonRoman Osipovič Jakobson (23. října 1896 Moskva, Rusko – 18. července 1982 Boston, USA) byl ruský lingvista, představitel strukturalismu a jeden z nejvýraznějších představitelů lingvistiky 20. století. Před 2. světovou válkou žil v Československu a podílel se na založení Pražského lingvistického kroužku. Po druhé světové válce žil a přednášel v USA. číst dále »

Neufeld, Neufeld, Neufeld ….

22. března 2016 - 16:06 od Redakce

Motto:

Horí ohník, horí na Kráľovej holi.

Ktože ho nakládol? — dvanásti sokoli.

Dvanásti sokoli, sokolovia bieli,

akých ľudské oči viacej nevideli!

Dvanásti sokoli, sokolovia Tatier,

akoby ich bola mala jedna mater

Klasik slovenské poezie Ján Botto (Smrt Jánošíkova) snad promine troufalou výpůjčku jeho veršů. Řeč bude o sokolech jen třech a Dolný Kubín či Žilina nejsou zase tak daleko od Kraľovej holi či Tatier. V následujících řádcích si připomeňme ságu jedné pozoruhodné kantorské rodiny a dynastie – otce a dvou synů Neufeldových. V neposlední řadě i proto, že v letošním roce vzpomínáme nedožité životní jubileum obou synů. číst dále »

160. výročí narození malíře Bedřicha Mayera

26. února 2016 - 16:04 od Redakce

bed__ich_mayer_v_9o__letech_v_herclijiBedřich (Béďa, Peretz) Mayer, původním jménem Friedrich Mayer (5. 3. 1906 – 14. 8. 2002) – izraelský expresionistický malíř českého původu Narodil se v Hodoníně, kde měli Mayerovi hostinec, který založil jejich dědeček. Jeho maminka Amálie přežila Terezín a zemřela v roce 1952 v Hodoníně. Sestra Irena se provdala za Oswalda Glasera, zemřela v roce 1975. Její dcera Gerti (*1920) zahynula v Osvětimi.

Bedřich se učil malovat podle obrazů, které byly vystaveny v hodonínském Domě umění, mnohému se také naučil od německých expresionistů a Maxe Liebermanna. Později se mu stali vzorem Oskar Kokoschka a Marc Chagal. Byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, ale kvůli finančním problémům v rodině už na studium nenastoupil. číst dále »

Brněnské stopy architekta Heinricha Bluma

18. prosince 2015 - 16:03 od Redakce

Heinrich_Blum_portretHeinrich (někdy se uvádí počeštělá forma Jindřich) Blum se narodil 16. ledna 1884 v Soběšicích u Brna v židovské rodině otci Šimonovi Blumovi a matce Leopoldě, rozené Polatschkové. Středoškolská studia absolvoval na První německé reálce v Jánské ulici v Brně v roce 1903. Poté se zapsal ke studiu odboru (fakulty) pozemního stavitelství a architektury na Německé vysoké škole technické v Brně. Již za studií působil jako demonstrátor a později jako výpomocný asistent na ústavu technického kreslení a kreslení od ruky v čele s prof. Tranquillinim. Druhou státní zkoušku složil v roce 1918 a stal se plně kvalifikovaným inženýrem-architektem. V letech 1919-1922 zůstal dále zaměstnán na německé technice jako řádný asistent. číst dále »

Chachmej Mehrin: Adolf Frankl-Grün (1847-1916)

10. června 2014 - 16:01 od Redakce

lf_frankl-gr__n__krom________sk___rab__n_tmbMezi významné a dnes bohužel zapomenuté židovské učence z Moravy – chachmej Mehrin, jejichž osudy bych rád připomenul, patří také jihomoravský rodák Adolf Frankl-Grün spjatý svým rabínským působením s Kroměřížskem. S odstupem víc jak století se zdá být podivuhodné, kolik výjimečných učenců a vědců židovského původu vzešlo z moravského venkova, z úzkých židovských uliček, které se teprve po roce 1848 otevřely světu a jejichž obyvatelé postupně zakoušeli společenskou svobodu a rovnoprávnost. Z moravských ghett pocházela řada badatelů a myslitelů světového formátu, jejichž dílo je dodnes součástí celosvětové odborné debaty. Následující odstavce přinášejí stručný medailonek o životě a díle kroměřížského rabína a badatele, jehož životní příběh je do určité míry typický pro příslušníky jedné generace pocházející z Moravy. číst dále »

Otto Eisler, architekt brněnské synagogy

1. září 2013 - 15:59 od Redakce

292_4e79db9106Byl jedním z mála brněnských meziválečných architektů, jehož dílo již v době svého vzniku zveřejňovaly zahraniční publikace, a vstoupilo tak do povědomí odborníků i za hranicemi Československa. číst dále »

Medailonek Arnošta Goldflama

20. března 2012 - 15:54 od Redakce

goldflam_0Arnošt Goldflam (1946, Brno) je, řečeno bez nadsázky, člověk mnoha talentů.
Píše divadelní hry, dramatizace a jevištní scénáře, působí jako divadelní a filmový režisér a herec, televizní moderátor a scenárista, na Janáčkově akademii múzických umění vyučuje mladé adepty divadelní režie a v posledních několika letech začal vydávat knihy povídek pro dospělé a pohádek pro malé čtenáře.

Přehled Goldflamových tvůrčích aktivit je velmi rozsáhlý a dá se jen stěží někam zařadit či bez zájmu přehlédnout. Jeho objemné dílo je velmi osobité a v mnoha ohledech svérázné až bizarní. Široká paleta vyjadřovacích prostředků, skrze něž promlouvá ke svým čtenářům, posluchačům či divákům, mu umožňuje vytvářet velmi bohaté imaginární světy plné neotřelé obraznosti, humoru, ironie, nadsázky a hravosti. číst dále »

PhDr. BRUNO ZWICKER (17. 2. 1907 – 30. 9. 1944), významný představitel sociologické školy

9. února 2012 - 15:46 od Redakce

zwicker-1Při shromažďování dokumentačních materiálů o židovském gymnáziu v Brně jsme narazili i na významnou osobnost sociologa a filozofa Bruno Zwickera, který zde učil od roku 1938. číst dále »