Ivančice

obr-_2-3Místní židovské osídlení existovalo snad již od 13. století, patřilo k nejstarším a nejdůležitějším na Moravě. Židovská komunita byla nakrátko obnovena po druhé světové válce. Do roku 1840 zde působila ješiva a řada významných rabínů.

Židovská čtvrť se prostírá v severní části městského jádra, dnes ulice Josefa Vávry, Jana Schwarze a Ve fortně. Z původních 73 domů je dochováno 52 budov, mezi nimi lázeň č.p. 100 a škola č.p. 42. Pozornost upoutá malebné průčelí domu č.p. 98 s kovaným zábradlím balkonu z roku 1818.

Synagoga v ulici Josefa Vávry 26 byla postavena roku 1853 v pozdně klasicistním slohu na místě starší svatyně. Půlstoletí sloužila jako skladiště, od roku 2008 se realizuje celková památková obnova ke kulturním účelům města.

obr-_3-1Židovský hřbitov najdeme na Mřenkové ulici, asi 400 m severně od náměstí. Založen byl nejpozději v 16. století, na ploše přes 1 hektar stojí kolem 1800 náhrobků, přičemž nejstarší čitelný pochází z roku 1580. Hřbitov obsahuje velmi cenné náhrobky renesančního, barokního a klasicistního typu s pozoruhodnou symbolikou, která se vztahuje k rodu, jménu, povolání a vlastnostem zemřelého. Pohřbeny jsou zde též významné místní osobnosti. Při vstupu zaujme pozornost obřadní síň eklektického architektonického výrazu z roku 1902. Návštěva hřbitova je možná po dohodě, kontakt paní Věra Jelínková, Růžová 2, tel. 721 834 234.

Ivančice jsou rodným městem muzikologa Guido Adlera (1855–1941 Vídeň) a hudebního skladatele Hugo Weisgalla (1912–1997 New York). Pamětní deska na domě Krumlovská 1 připomíná místo, kde byl vletech 1938–1942 umístěn tranzitní a poté internační tábor židovských obyvatel.

Další informace o městě a jeho pamětihodnostech, viz www.ivancice.cz a www.kic-ivancice.webnode.cz.

Podrobné informace o historií a židovských památkách zde.