Kroměříž

obr-_1-2První písemná zpráva o Židech v Kroměříži pochází zroku 1322. Židovská obec dosáhla maxima počtu v polovině 19. století, za nacistické okupace násilně zanikla a po druhé světové válce na krátkou dobu byla obnovena.

Židovská čtvrť se prostírá ve východním sektoru městského jádra vhradbách na ploše 1,5b hektaru, na území dnešní Moravcovy a Tylovy ulice. Zněkdejších 36 domů stojí dosud 31 budov, většina z nich pochází zvelkorysé přestavby koncem 17. století, podporované tehdejší vrchností. Židovská radnice č.p.259 je raně barokní stavba podle plánů proslulého architekta G. P. Tencally z let 1687–1688. Při Tylově ulici pod farním kostelem Panny Marie je dokonce unikátně zachována část separační zdi zroku 1701. Stará synagoga z let 1693–1694 byla zbořena roku 1921, novou synagogu z let 1909–1910, dílo architekta Jakoba Gartnera, nacisté v roce 1942 vyhodili do povětří. Na pozemku v blízkosti Domu kultury byl vroce 1994 odhalen památník vyvrácené židovské komunity a synagogy od sochaře Olbrama Zoubka.

obr-_2-5Nový židovský hřbitov se nachází ve Vážanské ulici jižně od náměstí v areálu městských pohřebišť. Byl založen roku 1924 a téměř zničen nacisty. Do dnešní doby se zachovalo jen 5 původních náhrobků. Pomník obětem holokaustu zde byl instalován v roce 1962 a v roce 1997 sem byly uloženy ostatky nalezené na ploše staršího hřbitova z let 1715–1927 v Nábělkově ulici. Obřadní síň v podobě antického chrámku z let 1927 –1928 byla po válce zcela přestavěna na smuteční síň. Areál je volně přístupný v rámci městského pohřebiště.

Kroměříž je rodným městem historika Maxe Grünfelda (1856–1933 Brno), spisovatele Emanuela Baumgartena (1828–1908 Vídeň) a historika umění Adolfa Donatha (1876–1937 Praha).

Další informace o pamětihodnostech města a okolí lze nalézt např. na www.mesto-kromeriz.cz či www.kromeriz.eu.