Úvod » Památky » Památky na jižní Moravě » Slavkov u Brna

Slavkov u Brna

obr-_1-7Ve městě, proslaveném bitvou Napoleona s rakouskými a ruskými vojsky v roce 1805, je. židovská komunita doložena již k roku 1343, sídlo se v židovské literatuře nazývalo Ir laban, tj. Bílé město. Největšího počtu obyvatel židovského vyznání v místě bylo dosaženo v polovině 19. století, poté nastává stálý pokles z důvodu migrace do velkých měst. Samostatná židovská náboženská obec zanikla v roce 1942 důsledkem nacistické perzekuce.

Historická židovská čtvrť ve Slavkově se prostírá západně od hlavního náměstí, tvoří ji ulice Úzká, U synagogy a Koláčkovo náměstí. Z původních 77 domů se jich dochovalo 36, mezi nimi škola s rituální lázní č.p.664, kde je umístěna stálá muzejní expozice o historii a památkách židovské obce.

obr-_2-11Synagoga se nachází uprostřed areálu v ulici U synagogy. Byla postavena na místě starší svatyně v letech 1857 – 1858 v novorománském slohu se dvěma odstupňovanými štíty na průčelí. Půl století sloužila ke skladovacím účelům, v letech 1994–1998 byla obnovena pro účely okresního archivu. Při slavnostním otevření v roce 1998 byla na průčelí odhalena pamětní deska místním obětem holokaustu. V předsíni zaujme pozornost menší muzejní expozice věnovaná rovněž osudům zdejší židovské komunity. Budova je dočasně z důvodu oprav nepřístupná.

Nový židovský hřbitov leží severně od náměstí v zákrutech silnice na Rousínov, založen byl vroce 1744. Na jeho ploše nalezneme asi 300 náhrobků, přičemž nejstarší pomníky z let 1735–1736 sem byly přeneseny ze starého hřbitova, který se nacházel jižně od města při říčce Litavě. Pochována je zde řada učených místních rabínů. Uprostřed plochy byl vroce 1994 instalován památník vyvrácené židovské komunity.

Pohřebiště je přístupné po dohodě, kontakt Jaroslav Klenovský, tel. +420 544509608.

Slavkov je rodištěm architekta Maxe Katschera (1858–1918 Vídeň).

Další informace o místě a okolí, viz www.slavkov.cz.