Rousínov

obr-_1-6Židovské osídlení předpokládáme v Rousínově od poloviny 15. století, ovšem nejstarší dochovaná zmínka se vztahuje až k roku 1554. V půli 19. století představovalo téměř 1200 zdejších Židů polovinu obyvatel městečka.

Rousínovská židovská čtvrť tvoří rozsáhlý celek západní části náměstí a k jihu přilehlých ulic Trávníky, Skálova a V uličkách. Z původních 132 domů na ploše 5 hektarů dodnes větší část existuje. Mimořádně zajímavé pro návštěvníka jsou tmavé vnitřní veřejné průchody v domech a ukázky kondominií.

Bývalou synagogu V uličkách 6 představoval renesančně barokní templ zkonce 16. století, který prošel klasicistní úpravou v roce 1842. V roce 1949 byla budova adaptována na modlitebnu husitské církve. V roce 2006 byla na průčelí modlitebny odhalena pamětní deska místním obětem nacistické rasové perzekuce. Budova je přístupná v době bohoslužeb nebo po dohodě s farním úřadem CČSH, kontakt paní Ladičová, tel. +420 516 412 346.

obr-_2-10Židovský hřbitov se nalézá na konci ulice Trávníky, asi 300 mjižně od náměstí. Založen byl přibližně v 16.století, na jeho ploše stojí kolem 1500 náhrobků, z nichž nejstarší čitelný pochází z roku 1695. Nalézáme zde též cenné pomníky barokního a klasicistního typu. V současné době se připravuje jeho komplexní památková obnova. Hřbitov je přístupný po dohodě, kontakt pan Čech, tel. +420 723 624 942.

Rousínov je rodným místem spisovatelky Rosy Barachové (1841–1913 Vídeň), rabína Nehemiase Brülla (1843–1891 Frankfurt nad Mohanem) amalířky Elise Franklové (1895– zemřela po roce 1940 neznámo kde).

Další informace o místě a okolí, viz též www.rousinov.cz.