Úvod » Vzdělávání » Knihovna » Služby knihovny

Služby knihovny

Služby knihovny

Beseda

Výpůjční služby
Zpřístupňování dokumentů z vlastního knihovního fondu.

Meziknihovní služby
Zajištění výpůjčky dokumentu z fondu jiných knihoven, zajištění kopie článku.

Bibliograficko-informační služby
Poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací.

Konzultační služby
Pomoc při vyhledávání dokumentů, při zpracovávání absolventských a diplomových prací.

Rezervace
Požadovaný dokument, který je v dané chvíli půjčený, lze rezervovat.

Akce pro veřejnost
Knihovna spolupracuje se Vzdělávacím a kulturním centrem ŽM Praha, pobočkou Brno. Společně jsou připravovány některé přednášky o literatuře nebo setkání se spisovateli.

Výpůjční služby
Zpřístupňování dokumentů z vlastního knihovního fondu.Meziknihovní služby
Zajištění výpůjčky dokumentu z fondu jiných knihoven, zajištění kopie článku.Bibliograficko-informační služby
Poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací.

Konzultační služby
Pomoc při vyhledávání dokumentů, při zpracovávání absolventských a diplomových prací.

Rezervace
Požadovaný dokument, který je v dané chvíli půjčený, lze rezervovat.

Akce pro veřejnost
Knihovna spolupracuje se Vzdělávacím a kulturním centrem ŽM Praha, pobočkou Brno. Společně jsou připravovány některé přednášky o literatuře nebo setkání se spisovateli

ctesyrad

skip

encyklopedie

Zmizelí sousedé

Centrum vizuální historie Malach