Úvod » Vzdělávání » Knihovna Židovské obce Brno

Knihovna Židovské obce Brno

O knihovně Služby knihovnyKatalog knihovnyDigitální knihovna Zajímavé knihy

Půjčovní doba:

Úterý: 9:00 – 17:00
Čtvrtek: 13:00 – 17:00

2.1. – 5.1. 2024 je knihovna
pro nemoc uzavřena.

Kontakt:

Knihovna ŽOB
tř. Kpt. Jaroše 3
4. patro

Tel: 544 509 631
E-mail: knihovna@zob.cz

Web: knihovna.zob.cz


Knihovna Židovské obce Brno
Kulturní a vzdělávací centrum rabína Federa

Knihovna Židovské obce Brno je knihovnou základní ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon) a jejím posláním je poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby.

Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty se zaměřením na hebraistiku, judaistiku, historii, antisemitismus, šoa (holocaust). Knihovna pravidelně doplňuje literaturu židovských autorů a knih s židovskou tematikou. Knihovní fond je zpracováván i půjčován prostřednictvím automatizovaného knihovnického systému TRITIUS. Knihovna získává finanční podporu z projektů VISK3 MK ČR, Nadace ŽOP a programu Budoucnost NFOH. Knihovna je přístupná veřejnosti.