Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Praha

Přednášky OVK ŽMP Praha

Žzmp_tmbidovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu
Maiselova 15, 110 00 Praha 1, 3. patro
tel.: 222 325 172, fax: 222 318 856
education@jewishmuseum.cz
http://www.jewishmuseum.cz/akce-pro-navstevniky/

Otevřeno pro veřejnost:
po-čt 10-15, pá 10-12

Květen 2017

28. dubna 2017

Z Berlína do Prahy s mnoha oklikami

středa 3.5. v 19:00

Maiselova synagoga – Maiselova 10, Praha 1.

Třetí řada pamětnického cyklu Naše 20. století přináší další z židovských příběhů z druhé poloviny 20. století. Hostem bude Frank Reiss (*1935), který za 2. světové války zažil pronásledování na Slovensku a v Terezíně. Po osvobození žil v Piešťanech, studoval v Bratislavě a působil jako právník v Praze. Na jaře 1968 emigroval do Spojených států, později mimo jiné pracoval v západní Evropě pro americké podpůrné organizace. Zejména o peripetiích života v komunistickém Československu bude s F. Reissem rozmlouvat publicista Petr Brod. / Vstup volný.

Duo Teres / Pražský kaleidoskop

čtvrtek 4.5. v 19:00

Maiselova synagoga – Maiselova 10, Praha 1.

Koncert komorního sboru Duo Teres houslistky Lucie Fulka Kopsové a kytaristy Tomáše Hoňka. Jako host vystoupí sopranistka Lucie Silkenová. Během koncertu zazní mimo jiné díla Martina Brunnera, Ondřeje Kukala, Lukáše Hurníka, Matěje Benka, Zdeňka Merty nebo současného izraelského skladatele Jana Freidlina. Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP, kde naleznete i kompletní program koncertu. / Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

Neznámý básník Jiří Stein (1920–1944)

středa 10.5. v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, 3. patro

Komponovaný večer věnovaný nedávno objevené lyrické tvorbě mladého českožidovského básníka Jiřího Steina (1920–1944), který byl zavražděn v koncentračním táboře Dachau. O životě Jiřího Steina a jeho básnické sbírce právě vycházející v nakladatelství Triáda, pohovoří literární teoretik a básník Vratislav Färber, jenž se na vydání básní zásadním způsobem podílel. Ukázky z básní Jiřího Steina přednese studentka Lauderových škol při Židovské obci v Praze Julie Ondračková, jedna z editorek sbírky. Kniha bude na místě k prodeji. / Vstup volný.

Lizzie

čtvrtek 11.5. v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, 3. patro

Třetí část cyklu Tři večery s legendárním Hugo Haasem filmové historičky Alice Aronové, který přináší projekce Haasových hollywoodských režijních počinů. Úvodem Alice Aronová představí Hugo Haase jako nezávislého producenta a zakázkového režiséra a krátce pohovoří o jeho nerealizovaných projektech. V psychologickém dramatu Lizzie o hledání sebe sama a o roztrojené osobnosti si Hugo Haas zahrál vedlejší postavu evropského spisovatele. Úspěšný snímek z Haasova amerického období byl natočen podle populárního románu The Bird’s Nest (Ptačí hnízdo) spisovatelky Shirley Jacksonové. Projekce: Lizzie (1957, 81 min, český dabing). / Vstup volný.

Lvíček Arje a dopravní prostředky v Bibli

neděle 14.5. ve 14:00

Dílna OVK – dvůr Maiselova 15, Praha 1

Jak žili lidé v biblické době? Jak a kam cestovali? Společně se lvíčkem Arjem si budete vyprávět o dávných dopravních prostředcích, o způsobech cestování a životě ve starověku a vyrobíte si starověké i současné dopravní prostředky. Prohlídka: Starý židovský hřbitov. / Vstupné 50 Kč.

Rovinám rodným náleží písně mé

úterý 23.5. v 19:00

Maiselova synagoga – Maiselova 10, Praha 1.

Představení stejnojmenného výboru poezie polabských židovských básníků první poloviny 20. století Camilla Hoffmanna, Franze a Hanse Janowitze a Rudolfa Fuchse. Velká část básní vychází v tomto zrcadlovém dvoujazyčném vydání v češtině vůbec poprvé. Hostem večera bude editorka tohoto svazku Lenka Kusáková a verše přednese významný český germanista a překladatel Vratislav Jiljí Slezák. Večer probíhá ve spolupráci s Pražským literárním domem autorů německého jazyka. / Vstup volný.

Kolébka a hrob lékaře a cestovatele Jakoba Eduarda Polaka

čtvrtek 25.5. v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, 3. patro

Zatímco hrob Jakoba Eduarda Polaka (1818–1891) nacházející se v židovské části Vídeňského ústředního hřbitova s úctou navštěvují zejména zde působící iránští lékaři a medici, místo jeho narození ve Velké Mořině u Karlštejna zůstává téměř neznámé. Cílem přednášky historika Davida Venclíka (PedF UK) je poodhalit život polozapomenutého průkopníka západního směru lékařství v Persii a osobního šáhova lékaře i jeho vztahy k českým zemím. / Vstup volný.

Maličká slzička: Nacizmus a jeho ničivé dôsledky v životoch stredoeurópskych hudobníkov (1933-1945)

pondělí 29.5. v 19:00

Maiselova synagoga – Maiselova 10, Praha 1.

Představení stejnojmenné anglicko-slovenské publikace (Hudobné centrum, 2017), v níž Agata Schindler, v Drážďanech žijící slovenská muzikoložka, shromáždila výsledky svého výzkumu o sedmi hudebnících spojených s předválečným Československem, kterým do rozvíjející se hudební kariéry tragicky zasáhl holocaust. Pro ty, kdo se konce války dočkali, znamenalo těchto několik let celoživotní trauma a dílo těch, kdo nepřežili, se často ztratilo či upadlo na několik desetiletí do zapomnění. S autorkou Agatou Schindler bude rozmlouvat kurátorka archivu dějin holocaustu Židovského muzea v Praze Jana Šplíchalová. Během večera bude možno zhlédnout ukázky z filmu Zdeňka Jiráského V tichu (2014), mezi jehož protagonisty patří několik postav z knihy. Vstup volný.

Sály jsou přístupné vždy 30 minut před zahájením programu. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstavy v prostorách OVK: Mám se v Terezíně velice dobře…? Výstavy studentských prací z XVIII. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín. Od 29. 4. do 29. 6. Po–čt 12–16, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

Duben 2017

31. března 2017

Spinoza a židovství II. Mládí Barucha Spinozy

pondělí 3.4. v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, 3. patro

Druhá přednáška Martina Hemelíka věnovaná holandskému mysliteli a filosofovi Baruchu Benediktu Spinozovi (1632–1677). Spinoza se narodil v prostředí amsterodamské židovské čtvrti, kde také vyrůstal a nakonec strávil více než polovinu svého krátkého života. Prostředí amsterodamských ex-Marranos významně ovlivnilo utváření jeho osobnosti a představuje důležité východisko pro porozumění světu Spinozova myšlení. / Vstup volný.

Adon Olam – Pán všehomíra

čtvrtek 6.4. v 19:00

Maiselova synagoga – Maiselova 10, Praha 1.

Koncert komorního sboru EN ARCHÉ pod vedením sbormistra Vojtěcha Jouzy. Housle – Anna Sommerová. Během koncertu zazní mimo jiné díla G. Pierluigiho da Palestriny, S. Rossiho, J. S. Bacha, V. Ullmanna nebo F. Mendelssohna-Bartholdyho. Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP, kde naleznete i kompletní program koncertu. / Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

Lvíček Arje slaví Pesach

neděle 9.4. ve 14:00

Dílna OVK – dvůr Maiselova 15, Praha 1

Podaří se Mojžíšovi, kamarádovi lvíčka Arjeho, zachránit všechny Židy z egyptského otroctví? Jakých deset ran padlo na Egypt? Projde Mojžíš mořem suchou nohou? A co dostane nakonec za odměnu? A co dostaneme my? To všechno a ještě mnohem víc se dozvíte v naší pesachové dílně. Prohlídka: Klausová synagoga. / Vstupné 50 Kč.

Čeští Židé mezi 20. a 21. stoletím

čtvrtek 13.4. v 19:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Dvě desetiletí tzv. “normalizace” po sovětské okupaci Československa, jimž je věnována nová výstava v Galerii Roberta Guttmanna, patří v dlouhých dějinách Židů v českých zemích k nejobtížnějším údobím. Během oněch let se v okruhu pražské židovské obce – a někdy v opozici vůči jejím funkcionářům – vytvořila neformální pospolitost mladších lidí, mezi jejíž nejaktivnější členy patřili dva literáti, politický vězeň a čerpač v podniku Stavební geologie Jiří Daníček a redaktor nakladatelství Albatros Leo Pavlát. Oba od pádu komunistického režimu zastávají přední místa v českých židovských institucích, první m.j. jako předseda Federace židovských obcí v České republice, druhý především jako ředitel Židovského muzea v Praze. O jejich cestě z prostředí totalitního režimu k obrodě židovského života s nimi bude v rámci cyklu Naše 20. století rozmlouvat publicista Petr Brod. / Vstup volný.

Po-lin / Židé v Republice mnoha národů

středa 19.4. ve 20:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Svět polských Židů v multikulturní Rzeczpospolité přiblíží projekt Mnoha jazyky vokalistky, instrumentalistky a skladatelky Karoliny Ciché, složený z písní v jidiš, barokní polštině, ukrajinštině nebo běloruštině, který navozuje atmosféru mnohojazyčného regionu Podlesí, kde židovské osady vznikaly od 15. století. Jazzovo-rockové aranžmá jednotlivých písní oživují etnické hudební nástroje. Ukázky ze svého románu Knihy Jakubovy, který letos vychází v českém překladu, přečte jeho autorka, známá polská prozaička Olga Tokarczuk. Obsáhlá románová historická freska se věnuje osobnosti samozvaného proroka a náboženského reformátora Jakuba Franka. Během večera bude v synagoze přístupná putovní výstava věnovaná historii Židů na území Polska v 16. až 18. století. Večer se koná ve spolupráci s Polským institutem v Praze a Muzeem dějin polských Židů POLIN. V polštině a češtině. / Vstup volný.

Jiná žena

čtvrtek 20.4. v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, 3. patro

Druhá část jarního cyklu Tři večery s legendárním Hugo Haasem filmové historičky Alice Aronové, který přináší projekce Haasových hollywoodských režijních počinů. V úvodní přednášce se Alice Aronová zaměří na poetiku a styl vyprávění Haasových snímků, postavy osamocených hrdinů v jeho americké tvorbě i postavení Hugo Haase v české exilové umělecké komunitě. Ve filmu Jiná žena se Hugo Haas představí v roli filmového režiséra zneužitého krásnou, avšak zcela netalentovanou herečkou… Projekce: Jiná žena (USA 1954, 81 min). / Vstup volný.

Bennewitzovo kvarteto & Soňa Červená. Koncert při příležitosti Jom ha-šoa

pondělí 24.4. v 19:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Na programu je melodram Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka Viktora Ullmanna v podání vynikající české herečky a operní pěvkyně Soni Červené, Pět kusů pro smyčcové kvarteto Erwina Schulhoffa a Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“ Leoše Janáčka. Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP, kde naleznete i kompletní program koncertu. Výtěžek ze vstupného bude věnován na nahrávání rozhovorů s pamětníky šoa. / Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

„Mám se v Terezíně velice dobře…?“

čtvrtek 27.4. v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, 3. patro

Vernisáž výstavy studentských prací z XVIII. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín. Ve snaze zakrýt svůj skutečný cíl, fyzickou likvidaci všech Židů, se nacisté lživými metodami snažili přesvědčit svět o tom, že v terezínském ghettu existuje normální život. Lze se i v dnešním světě setkat s politickou a jinou propagandou? Jaký měla propaganda účinek v době druhé světové války a jaký má dnes? Jaké používala a používá metody? Můžeme se i my stát obětí propagandy v přítomnosti či blízké budoucnosti? S těmito otázkami úzce souviselo téma umělecké soutěže Památníku Terezín, jehož nejzajímavější práce budou vystaveny. Úvodní slovo pronese Pavel Straka z Památníku Terezín. / Vstup volný.

Sály jsou přístupné vždy 30 minut před zahájením programu. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz

Výstavy v prostorách OVK: „Mám se v Terezíně velice dobře…?“ Výstavy studentských prací z XVIII. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín. Od 29. 4. do 29. 6. Po–čt 12–16, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

 

Březen 2017

27. února 2017

Duo Beautiful Strings.

čtvrtek 2. 3. v 19:00

Maiselova synagoga – Maiselova 10, Praha 1.

Koncert houslistky Moniky Urbanové a harfenistky Hedviky Mousa Bacha, během něhož zazní díla T. A. Vitaliho, C. Debussyho, C. Saint–Saense, J. Suka, S. Prokofjeva, M. Ravela, E. Blocha a F. Kreislera. Vstupenky na koncert možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP. Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

Pojď, milý můj…

úterý 7. 3. v 18:00

Maiselova synagoga – Maiselova 10, Praha 1.

Večer pořádaný při příležitosti stejnojmenné výstavy ilustrací k Písni písní v moderní umělecké tvorbě od počátku 20. století až po současnost, která je do 12. března k vidění v muzejní Galerii Roberta Guttmanna. Během večera publicista a autor nejnovějšího českého přebásnění Písně písní Daniel Raus představí audionahrávku svého překladu v režii Lukáše Hlavici. O výstavě promluví její kurátor Michal Bušek a o křesťanské a židovské interpretaci tohoto neobvyklého biblického textu budou rozmlouvat teolog a religionista Pavel Hošek a judaista a religionista Aleš Weiss. Moderuje redaktorka Českého rozhlasu Teresie Bečková. Vstup volný.

Slova zní zpoza zdí…

středa 8. 3. v 18:00

Maiselova synagoga – Maiselova 10, Praha 1.

Pásmo zhudebněných textů z terezínského ghetta. Významné místo mezi mladými, zde vězněnými básníky zaujímají Hanuš Hachenburg, Petr Ginz a Zdeněk Ornest. O oživení odkazu těchto a dalších terezínských literárních umělců se pokusili studenti a učitelé Gymnázia Přírodní škola, kteří jejich vybrané texty zhudebnili. Písně zazní v podání autorů hudby, jejich spolužáků a kolegů. Večer je věnován obětem terezínského rodinného tábora v Osvětimi, mezi nimiž byl před třiasedmdesáti lety i tehdy patnáctiletý Hanuš Hachenburg. Vstup volný.

Mit brennender Sorge 1937-2017

úterý 14. 3. v 18:00

Maiselova synagoga – Maiselova 10, Praha 1.

Přesně před osmdesáti lety, 14. 3. 1937, vydal papež Pius XI. německy psanou encykliku Mit brennender Sorge (S palčivou starostí) namířenou proti vypjatému nacionalismu a rasismu. Pozvání k historickému bilancování o tehdejším postoji římské kurie i ostatních křesťanských církví v Německu a Československu k nacismu, rasismu a antisemitismu přijali historici Jaroslav Šebek, Rudolf Vévoda, Miloslav Szabó a Michal Frankl. Večer probíhá ve spolupráci se Společností křesťanů a Židů. Vstup Volný.

Spinoza a židovství I. Židovský původ B. B. Spinozy

pondělí 20. 3. v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, 3. patro

První ze dvou přednášek Martina Hemelíka, autora dvou monografií věnovaných holandskému mysliteli a filosofovi Baruchu Benediktu Spinozovi (1632 –1677), jehož díla hluboce ovlivnila moderní židovské i nežidovské myšlení. První přednáška se zaměří na nejrůznější aspekty týkající se Spinozova původu. Zatímco povědomí o etnických a kulturních kořenech Spinozova filosofického myšlení hraje velkou roli v jeho pochopení, zvolené téma nastoluje otázku, která zasluhuje podrobnější rozbor. Vstup volný.

Židovské dětství za Husáka

středa 22. 3. v 18:00

Maiselova synagoga – Maiselova 10, Praha 1.

Třetí série pamětnického cyklu Naše 20. století přináší příběhy českých Židů z druhé poloviny 20. století. Hostem březnového večera je bývalý ředitel Českých center v Mnichově a v Tel Avivu a současný ředitel Pražského literárního domu autorů německého jazyka David Stecher. Nejen o jeho dospívání v praktikující židovské rodině v době normalizace bude s Davidem Stecherem rozmlouvat publicista a redaktor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Vstup volný.

Žena bližního tvého

čtvrtek 30. 3. v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, 3. patro

První část jarního cyklu Tři večery s legendárním Hugo Haasem filmové historičky Alice Aronové, který přináší projekce Haasových hollywoodských režijních počinů. V úvodní přednášce se Alice Aronová zaměří na režijní, hereckou a producentskou činnost Huga Haase v USA, jeho působení ve slavném Chaplinově ateliéru, produkční systém hollywoodských studií a srovnání s jeho českou tvorbou. Drama o manželském trojúhelníku podle předlohy Oskara Jellineka v hlavní roli s Hugo Haasem se odehrává na moravské vesnici, která byla celá vystavěna v hollywoodském ateliéru. Projekce: Žena bližního tvého (USA 1953, 77 min). Vstup volný.

 Nedělní program pro děti a jejich rodiče

 

5. 3. ve 14h: Lvíček Arje má karneval. Oslava nejveselejšího židovského svátku Purim.

Zlý Haman, vezír perského krále Achašveroše, chce zabít všechny Židy. Podaří se královně Ester tomu zabránit? Přijďte všichni v maskách, zatančíte si, naučíte se purimovou písničku a ochutnáte tradiční sladké taštičky zvané Hamanovy uši.

Prohlídka: Španělská synagoga

 

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Sál je přístupný vždy 30 minut před zahájením programu. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Skotští Židé. Fotografie Judy Passowa. Od 7. 2. do 30.3. Po–čt 12–16, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

 

Únor 2017

29. ledna 2017

Zlatý věk violy da gamba

2.2. 2017 v 19:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Koncert barokní hudby pro violu da gamba v podání gambového virtuosa Petra Wagnera a teorbisty Přemysla Vacka. Mezi autory, jejichž díla uslyšíte, jsou Marin Marais, Gottfried Finger, Tobias Hume, Antonie Forqueray, George Philipp Telemann, Heinrich Ignaz Franz von Biber nebo Carl Friedrich Abel. Vstupenky na koncert je možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP. / Vstupné 230 Kč / 150 Kč

Skotští Židé. Identita, příslušnost a budoucnost

6.2. 2017 v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Výstava fotografií, jejichž autorem je významný fotograf Judah Passow. Tento izraelský rodák žijící v Londýně vytvořil brilantní portrét Židů žijících na sever od anglických hranic. Při svém objevování současné skotské židovské komunity se dostal nejen do velkých měst, jakými jsou Glasgow a Edinburgh, ale překvapivě i na místa jako Shetlandské ostrovy nebo ostrov Skye. Tato fascinující fotografická esej představuje skotské Židy pevně zakořeněné v jejich židovské identitě, zároveň však také jako skotské patrioty. / Vstup volný

Cizí i blízcí. Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století

7.2. 2017 v 18:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Autorské představení publikace, která je kolektivním dílem pracovníků Centra pro studium holokaustu a židovské literatury FF UK v čele s literárním historikem a teoretikem prof. Jiřím Holým. Monografie představuje židovskou tematiku v širokém spektru pohledů, přístupů i názorových proudů: od romantického obdivu k Židům, přes židovské (auto)stereotypy až po antisemitismus, od českožidovství k sionismu a socialismu, od reflexe Židů v beletrii na počátku dvacátého století k jejich obrazu v dobových židovských časopisech a k tematizaci holokaustu v poezii, próze i filmu. / Vstup volný.

Lvíček Arje pátrá po Golemovi

12.2. 2017 ve 14:00

Dílna OVK – dvůr Maiselova 15, Praha 1

Pomůžete lvíčkovi Arjemu stvořit golema? Poslechnete si vyprávění o době, v níž žil Rudolf II., ale i židovský učenec, který vytvořil golema. Zkusíte si vyrobit vlastního golema a půjdete po jeho stopách Židovským Městem. Prohlídka: Staronová synagoga. / Vstupné 50 Kč.

Jakob Gordin: Dement Lemach – divadlo jednoho herce a jidiš písně

16.2. 2017 v 19:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Šest postav aktovky Jacoba Gordina Dement Lemach v podání herečky Hany Frejkové. Ve svých denících popisuje Franz Kafka, jak silně byl zasažen jidiš divadlem, především jeho dějovou intenzitou a vášnivým hereckým projevem. Je pravděpodobné, že právě tato aktovka jej inspirovala při psaní povídky Proměna. V průběhu tohoto večera se Hana Frejková v divadle jednoho herce vrací k atmosféře přelomu století a jeho zálibě v naturalistickém divadle. Režie: Olga Vlčková, překlad: Michal Kotrouš. Po přestávce následuje koncert jidiš písní. Účinkují: Hana Frejková, Marianna Borecká (zpěv), Slávek Brabec (akordeon) a Milan Potoček (klarinet). Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze nebo v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1). / Vstupné 100Kč.

Terezínský triptych – večer animovaných filmů

21.2. 2017 v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Tři animované filmy scenáristy a režiséra Miloše Zvěřiny Uvězněné sny (1993), Helga L – 520 (2011) a Transport ER (2015) spojuje jedno velké téma: osudy dětí a jejich obrázků i loutek v době existence terezínského ghetta (1941 – 1945). Jejich prostřednictvím sledujeme poetické, ale zároveň mrazivé příběhy o naději a lidské sounáležitosti, která se dokáže postavit do cesty zlu. Filmy obdržely řadu mezinárodních cen, mezi jinými na Mezinárodním filmovém festivalu v San Franciscu, Mezinárodním trienále v Lublinu a Majdanku nebo cenu Trilobit 2011. Miloš Zvěřina je absolvent katedry animované tvorby FAMU (B. Pojar, R. Pilař, J. Kubíček), pracoval ve Studiu Jiřího Trnky, je dlouholetým dramaturgem Večerníčku a od roku 2013 působí v pozici programového dramaturga ČT. / Vstup volný

Od Vltavy k Rýnu a zpět

22.2. 2017 v 18:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Mládí Harryho Farkaše bylo svým způsobem ojedinělé. Vyrůstal v poválečných Čechách coby dítě rabína. V šedesátých letech se s rodiči vystěhoval do západního Německa a stal se posléze kameramanem veřejnoprávní stanice Westdeutscher Rundfunk. Několik let také působil jako předseda židovské obce v Kolíně nad Rýnem. Byl prvním Čechem v čele této nejstarší pospolitosti Židů na německojazyčném území založené v dobách, kdy v Porýní panovali Římané. Od pádu komunismu v Československu se často vrací do rodné země a působí mimo jiné jako galerista a kurátor výstav. O jeho pestrém životě s ním bude v rámci cyklu Naše 20. století rozmlouvat publicista Petr Brod. / Vstup volný.

Film: Deník Anne Frankové

27.2. 2017 v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Nejnovější filmové zpracování legendární knihy Deník Anny Frankové (Německo 2016, 128 min) v mistrné režii Hanse Steinbichlera přináší dojemný a inspirující portrét dospívající dívky v čase druhé světové války. Ve strhujícím snímku sledujeme osudy rodiny Frankových, jejich emigraci do nového holandského domova a následný odchod do ilegality – ukrytí v prostoru 50 m². Ale i zde se najde prostor pro drobné radosti. Anne dostává od svého otce k 13. narozeninám zápisník, který se později stane nejslavnějším deníkem světa…Projekci uvede filmová historička a novinářka Alice Aronová. S českými titulky. / Vstup volný.

Sály jsou přístupné vždy 30 minut před zahájením programu. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstavy v prostorách OVK: Skotští Židé

Fotografie Judy Passowa. Od 7. 2. do 30.3. Po–čt 12–16, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

Leden 2017

3. ledna 2017

Canticum Salomonis

5.1.2017 v 19:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Koncert renesanční a raně barokní hudby souboru More Maiorum hrajícího ve složení Jakub Kydlíček – zobcové flétny, Michaela Bieglerová – dulcian, zobcová flétna a Jan Krejča – renesanční loutna, teorba. Mezi autory, jejichž díla zazní, jsou G. Buonamente, G. A. Bertoli, F. da Milano; G. Pierluigi da Palestrina, G. Bassano, Diego Ortiz, T. L. de Victoria, G. B. Bovicelli, J. Clemens non Papa, A. Piccinini, G. G. Kapsperger aj. Vstupenky na koncert je možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP. / Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

Lvíček Arje se učí hebrejskou abecedu

8.1.2017 ve 14:00

Dílna OVK – dvůr Maiselova 15, Praha 1

Lvíček Arje se učí psát. Píše husím brkem hebrejská písmenka. Arjeho učitelka vám dá sešit a brko a naučí vás, jak se hebrejsky podepsat a napsat krátkou větu. Navíc se dozvíte, zda se hebrejská čísla liší od písmen.Prohlídka: Maiselova synagoga. / Vstupné 50 Kč.

Trump přichází. Máme se ho bát?

10.1.2017 v 18:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Co budou znamenat prezidentské volby v USA pro situaci na Blízkém východě se zaměřením na Izrael? Jak zvolení Donalda Trumpa ovlivní evropské nacionalisty? A jaké dopady bude mít na soužití etnických a náboženských menšin v USA? Na tyto a další otázky se v rámci projektu Diskuse v Maislovce pokusí odpovědět ředitel Občanského institutu Roman Joch a komentátor české verze časopisu Newsweek Daniel Anýž. Moderuje publicistka Irena Kalhousová. / Vstup volný.

Setkání se spisovatelkou Zuzanou Dostálovou – vzpomínka na prozaika a režiséra Zena Dostála

12.1.2017 v 18:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Večer věnovaný životu a dílu spisovatele a režiséra Zena Dostála, s jehož dcerou, spisovatelkou Zuzanou Dostálovou, bude rozmlouvat filmová historička a novinářka Alice Aronová. Hovořit se bude o jeho práci na Barrandově v čase totality, spolupráci s režisérem Karlem Kachyňou, jeho samostatné porevoluční tvorbě (filmy Král kolonád a Golet v údolí), ale i o působení na pražské židovské obci. Během večera Zuzana Dostálová rovněž představí svou novou knihu Proč všichni odcházejí (Togga, 2016), autobiografickou novelu o svém dětství a fascinující rodinné historii reflektující krutosti nacismu i křivdy komunismu. Večer bude doprovázen ukázkami z filmů Zena Dostála. / Vstup volný.

České kořeny izraelské funebrální architektury

16.1.2017 v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Přednáška architekta Daniela Zisse doprovázená bohatým obrazovým materiálem připomene osobnost izraelského architekta Ašera Chirama (roz. Zikmund Kerekes, 1897–1973), budapešťského rodáka, který ve 20. a 30. letech 20. století žil a projektoval v Československu. Daniel Ziss se zaměří na jeho československé realizace, archeologický výzkum a jedinečný konceptuální přístup při navrhování vojenských hrobů, hřbitovů a památníků v Izraeli. Zmíněny budou i projekty a realizace funebrální architektury pocházející od Chiramových pokračovatelů. / Vstup volný.

Židovství za normalizace. Večer s rabínem Karolem Sidonem

18.1.2017 v 18:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Když po sovětské okupaci Československa v srpnu 1968 začala tzv. normalizace, žila pražská židovská obec pod dohledem Státní bezpečnosti. Pozdější rabín Karol Sidon byl tehdy nežádoucí spisovatel a později též signatář Charty 77. Vzpomíná, že „měl dva estébáky, jednoho kvůli chartě, druhého kvůli židovství.“ Jaký byl život židovské obce v „husákovském“ režimu? Byl to režim antisemitský – a pokud ano, jak se to projevovalo? Proč StB tak usilovně sledovala a ovlivňovala život nepatrné menšiny? Co znamenalo konvertovat na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let k judaismu? Za jakých okolností odešel Karol Sidon studovat do Heidelbergu a jaká je jeho zkušenost se životem v uprchlickém táboře? O tom všem bude v rámci cyklu Naše 20. století s vrchním zemským rabínem mluvit publicista a dokumentarista Adam Drda. / Vstup volný.

Nechte mě být, jaká jsem – životní příběh Anne Frankové

24.1.2017 v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Představení nové putovní výstavy o Anne Frankové, židovské dívce, která se posmrtně proslavila díky svému deníku psanému v úkrytu. Výstava vypráví příběh Anne Frankové od jejího narození v roce 1929 až po její smrt v koncentračním táboře v Bergen-Belsenu v roce 1945. Třetina panelů je věnována příběhům dnešních mladých lidí. Návštěvníci se dozvědí, jak tito mladí lidé vnímají sami sebe, ale také, jak je vidí druzí. Cílem je ukázat roli předsudku a cestu k vyloučení nebo dokonce k diskriminaci. Výstavu připravilo amsterdamské muzeum Dům Anne Frankové a Židovské muzeum v Praze bude od února 2017 koordinovat putování její české verze po tuzemských institucích. / Vstup volný.

Hans Küng: Židovství

31.1.2017 v 18:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Představení prvního českého vydání (Barrister & Principal, 2016) klasické práce věhlasného švýcarského teologa a polyhistora Hanse Künga, tvořící první díl trilogie věnované třem abrahamovským náboženstvím: židovství (1991), křesťanství (1994) a islámu (2004). Ve třech oddílech (Minulost dosud přítomná, Problémy současnosti, Výhledy do budoucna) autor podrobně a poučeně charakterizuje židovské náboženství zejména z teologické, historické a politické perspektivy. Vlastní knihu v dnešní perspektivě a její kontext v rámci křesťanské tematizace judaismu i Küngova projektu Světový étos představí autor doslovu českého vydání, bývalý český velvyslanec ve Státě Izrael Jiří Schneider, religionista Pavel Hošek (ETF UK) a lingvista, překladatel a redaktor knihy Vladimír Petkevič.Kniha bude na místě k prodeji. / Vstup volný.

Sály jsou přístupné vždy 30 minut před zahájením programu. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.
Výstava v prostorách OVK: Pochod po stopách hrdinů. Fotografie Jindřicha Buxbauma. Od 7. 12. 2016 do 19. 1. 2017. Od 25. 1. 2017 do 31. 1. 2017. Nechte mě být, jaká jsem. Výstava o Anne Frankové. Po–čt 12–16, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

Prosinec 2016

27. listopadu 2016

Ensamble Fiorello: GALANICA Y LA FLOR / Dívka a květina

1.12. 2016 v 19:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Koncert barokního souboru Ensamble Fiorello. Program: Salamone Rossi Hebreo – Sinfonia grave a 5; Cipriano de Rore/ Giovanni Battista Bovicelli – Ancor che col partire; Salamone Rossi Hebreo – Sonata in dialogo, Detta in Vienna; Sefardská píseň – Durme, durme; Marco Uccellini – Aria Quinta: Sopra la Bergamasca; Sefardská píseň – Esta muntanya d´enfrente; Biagio Marini – Sonata sopra la Monica; Salamone Rossi Hebreo – Sonata prima detta la Moderna;9. Sefardská píseň – Avrix mi, galanica; Tarquinio Merula – Ciaccona; Jiří Laburda – Barocco suite. Účinkuje Ensamble Fiorello. Vstupenky na koncert je možno zakoupit v předprodeji v Maiselově synagoze, v Informačním a rezervačním centru ŽMP (Maiselova 15, Praha 1), v síti Ticket Art a na webových stránkách ŽMP. / Vstupné 230 Kč / 150 Kč.

Dům vrácené ozvěny – hudebně vzpomínkový večer na Arnošta Lustiga

4.12.2016 v 18:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Letos v prosinci by uběhlo devadesát let od narození spisovatele Arnošta Lustiga, jehož osobnosti a dílu je v průběhu tohoto měsíce věnováno více než tucet akcí na území Prahy. Večerem s přáteli a rodinou Arnošta Lustiga, mezi nimi i Karlem Vágnerem a Evou Lustigovou, provází Pavel Theiner. Vybrané pasáže z novely Dům vrácené ozvěny, prodchnuté autobiografickými prvky, přečtou Tereza Pokorná a Tomáš Töpfer. Hudební doprovod: Kapela Petry Ernyei. / Vstup volný.

Pochod po stopách hrdinů

6.12.2016 v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Výstava fotografií Jindřicha Buxbauma, která vznikla v rámci projektu Vrba-Wetzler Memorial za finanční pomoci Židovského muzea. Pochod se koná každoročně na památku života a díla Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera, kteří v dubnu 1944 uprchli z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau, aby se svou zprávou pokusili zachránit desítky tisíc životů. / Vstup volný.

Katedokracie

7.12.2016 v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Poslední přednáška podzimního cyklu historičky Lenky Blechové z Historického ústavu AV ČR se zaměří na jedno z nejzajímavějších specifik tradiční židovské společnosti – tzv. „katedokracii“. Výraz je odvozen od slova katedra a znamená vládu učenců, typickou pro tradiční židovskou společnost napříč staletími. Národ, který neměl vlastní stát, si vytvářel politické struktury zcela odlišného typu. Morální autorita učenců nahrazovala standardní mocenské nástroje, jako vojsko a státní aparát. Přednáška se zaměří na otázky, jakým způsobem katedokracie fungovala v židovské společnosti obecně a jaké její projevy lze pozorovat i v dějinách českých a moravských Židů. / Vstup volný.

Lvíček Arje slaví Chanuku

11.12.2016 ve 14:00

Dílna OVK – dvůr Maiselova 15, Praha 1

Proč má chanukový svícen osm ramen? A proč se o Chanuce jedí koblížky a bramboráky? Kdo byli Makabejci? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se dozvíte na naší nedělní dílně. Prohlídka: Španělská synagoga. / Vstupné 50 Kč.

„Pojď milý můj…“ Ilustrace k Písni písní

13.12.2016 v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Biblickou knihu Píseň písní představí při příležitosti právě probíhající výstavy v Galerii Roberta Guttmanna její kurátor Michal Bušek. Ve své přednášce se zaměří především na nejznámější výtvarná zpracování Písně písní a její nejvýznamnější česká a zahraniční bibliofilská vydání. Vedle vystavených exponátů představí také díla a tisky, které se na výstavu nedostaly. / Vstup volný.

Humor a komika Poláčkovy prózy

14.12.2016 v 18:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

V rámci cyklu Dvě setkání s Karlem Poláčkem promluví Erik Gilk (1973), literární historik z olomoucké univerzity, který se dlouhodobě věnuje Poláčkově literární tvorbě. Přednáška se soustředí na specifické podoby Poláčkova humoru a komiky, a to nejen v jeho humoristických a satirických románech. Důraz bude kladen i na autorovy fejetony, kratší prozaické útvary a jeho vlastní úvahy o humoru v české společnosti a umění. Nejvíce pozornosti bude ovšem upřeno na románový cyklus o okresním městě, který lze považovat za umělecký vrchol Poláčkova díla. Projekce: Karla Poláčka předsíň věčnosti, režie Dagmar Průcková (2010, 25 min.) / Vstup volný.

Z Berlína do Prahy s mnoha oklikami

15.12.2016 v 18:00

Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1

Třetí řada pamětnického cyklu Naše 20. století přináší další z židovských příběhů z druhé poloviny 20. století. Hostem bude Frank Reiss (*1935), který za 2. světové války zažil pronásledování na Slovensku a v Terezíně. Po osvobození žil v Piešťanech, studoval v Bratislavě a působil jako právník v Praze. Na jaře 1968 emigroval do Spojených států, později mimo jiné pracoval v západní Evropě pro americké podpůrné organizace. Zejména o peripetiích života v komunistickém Československu bude s F. Reissem rozmlouvat publicista Petr Brod. / Vstup volný

Kniha Jana Jelínka “Jizvy na duši”

19.12.2016 v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Prezentace nové knihy publicisty Jana Jelínka, jehož minulá kniha A kde byl Bůh… vyšla již ve dvou vydáních v nakladatelství Barrister and Principal Brno. Tentokrát se autor vrátil do svého dětství, kdy byl společně s matkou a bratrem ukrýván v druhém nejmenším městečku v Čechách, v Hořepníku. Otec zemřel záhy na následky vyčerpání v Liberci. Autor se posléze dostal do Nymburka, kde potkal své celoživotní kamarády, kteří ho zachránili před samotou… Knihu představí autorův host Vladimír Železný. / Vstup volný.

Židovské motivy v českém hraném filmu

29.12.2016 v 18:00

Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Poslední díl z filmového cyklu Alice Aronové se soustředí na svobodnou porevoluční tvorbu od devadesátých let 20. století až do současnosti. Mezi její představitele patří režiséři Karel Kachyňa, Jiří Weiss, Zeno Dostál, Matej Mináč, Milan Cieslar, Jan Hřebejk, Marek Najbrt nebo Tomáš Mašín. Vedle filmového zobrazení života v pohraničí se přednáška Alice Aronové zaměří na jejich filmy s židovskou tematikou natočené v nových tržních podmínkách spojených s leckdy nelehkým bojem s producenty. Projekce: Habermannův mlýn (104 min., 2010), režie Juraj Herz. / Vstup volný

 

Listopad 2016

30. srpna 2016

Devět bran do světa chasidské mystiky
Od 15. 11. 2016 – 19:00 do 15. 11. 2016 – 21:00
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Přijměte pozvání do světa chasidských rabínů, v němž zázrak je přirozenou součástí lidského bytí stejně jako radost, soucit či všudypřítomná zbožnost. Vejděte do časem nedotčených krajin, kde jsou přítomny duše dávných proroků a chudobní cadikové dávají nahlédnout v netušené hlubiny poznání. Z nového vydání (Avatar 2016) legendární knihy významného židovského básníka a prozaika Jiřího Langera Devět bran čtou Vladimír Javorský a Alexandr Popov. Zpěvem a hrou na akordeon doprovází písničkář a výtvarník Miroslav Kemel. Kniha bude na místě k prodeji. Vstup volný.

Poznamenán disentem
Od 22. 11. 2016 – 18:00 do 22. 11. 2016 – 20:00
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Třetí řada pamětnického cyklu Naše 20. století přináší sérii příběhů zdejších Židů v druhé polovině 20. století. Pozvání k listopadovému setkání přijal Daniel Kumermann (*1951), bývalý český velvyslanec v Izraeli. Průpravou pro jeho diplomatickou kariéru, která zahrnovala také štaci v Los Angeles, mu byly mimo jiné studium angličtiny a filosofie jakož i zaměstnání skladníka a myče oken. K práci v národních podnicích OSPAP a Úklid Praha ho odsoudil podpis Charty 77. O zákrutech jeho života, jenž zahrnoval také devět let novinařiny, s ním bude mluvit publicista Petr Brod. Vstup volný.

Židovské motivy v českém hraném filmu
Od 24. 11. 2016 – 18:00 do 24. 11. 2016 – 20:00
Auditorium OVK ŽMP, Maiselova 15, Praha 1, 3. patro
Devátý díl z filmového cyklu Alice Aronové se soustředí na téma pocitů viny z přežití holocaustu a dvě filmová zpracování novel Arnošta Lustiga od režiséra Antonína Moskalyka: Dita Saxová (1967) a Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (1965). Projekce: Dita Saxová (103 min., 1967), režie Antonín Moskalyk. Vstup volný.

Setkání s Karlem Poláčkem
Od 28. 11. 2016 – 18:00 do 28. 11. 2016 – 20:00
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Díky velkorysému daru paní Zuzany Bílkové Židovské muzeum v Praze získalo do svých sbírek konvolut zcela mimořádných materiálů souvisejících s osobností Karla Poláčka a jeho blízké přítelkyně Dory Vaňákové. U této příležitosti přiblíží Poláčkův život a tvorbu Jan Tydlitát a Arnošt Goldflam, kteří stáli u zrodu festivalu Poláčkovo léto pořádaného v rodišti spisovatele v Rychnově nad Kněžnou. Návštěvníci se mohou těšit i na projekci filmu Arnošta Goldflama Patriot života Karel Poláček z roku 1983 a snímek Okresní město Karla Poláčka z dílny Krátkého filmu z roku 1994. Vstup volný.

Dům vrácené ozvěny – hudebně vzpomínkový večer na Arnošta Lustiga
Od 04. 12. 2016 – 18:00 do 04. 12. 2016 – 20:00
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Letos v prosinci by uběhlo devadesát let od narození spisovatele Arnošta Lustiga, jehož osobnosti a dílu je v průběhu tohoto měsíce věnováno více než tucet akcí na území Prahy. Večerem s přáteli a rodinou Arnošta Lustiga, mezi nimi i Karlem Vágnerem a Evou Lustigovou, provází Pavel Theiner. Vybrané pasáže z novely Dům vrácené ozvěny, prodchnuté autobiografickými prvky, přečtou Tereza Pokorná a Tomáš Töpfer. Hudební doprovod: Kapela Petry Ernyei. Vstup volný.