Katalog knihovny

On-line katalog fondu knihovny

Zajímavé knihy v knihovně

Jak pracovat s on-line katalogem?

Tematické třídění knihovního fondu

Beletrie – knihy českých i světových autorů, průběžná akvizice

Judaika – judaismus, dějiny Židů, dějiny Izraele

Naučná literatura – Druhá světová válka, holocaust (šoa), koncentrační tábory, antisemitismus, společenské vědy

Region – architektura, židovské památky, hřbitovy

Region Izrael – mapy, průvodce, obrazové publikace

Dětská literatura – pohádky, pověsti, příběhy

Poezie – čeští i světoví básníci

Studentské práce – absolventské i diplomové práce studentů. Půjčují se pouze prezenčně

AV média – hudba, mluvené slovo

Periodika – půjčují se prezenčně

Informační materiály

Signaturu skupin naučné literatury tvoří označení tematické skupiny lomené posledním čtyřčíslím čárového kódu ( J/1263, N/0415 ). Nejnovější přírůstky jsou v naučné části knihovního fondu vždy na konci každé tematické skupiny.

V beletrii jsou knihy řazené abecedně dle jmen autorů nebo názvu knihy.


Tipy na nákup knih

Zašlete nám prosím své požadavky na knihy, které jste nenašli v našem katalogu, a náměty na  nákup knih, které se vám líbily (tematicky je třeba, aby literatura vycházela ze specializace  knihovny). Své návrhy nám můžete zaslat emailem na adresu knihovna(at)zob.cz nebo předat osobně knihovnici.

Děkujeme.