Úvod » Obec » Rabinát » Mikve

Mikve

mikve_brnoRituální lázeň mikve je umístěna ve sklepě sídla Židovské obce Brno. Nejnižší místo budovy bylo zvoleno, aby byl zajištěn spád vody. K lázni patří šatna s hygienickým zázemím, doplněná saunou.

Nezbytnou podmínkou je, aby alespoň část napájecí vody byla přírodní. V Brně se využívá dešťovka, která se mísí s vodou z vodovodního řadu. Správný sběr dešťové vody a způsob přenosu je jednou z hlavních zásad, aby mikve byla rituálně způsobilá.

Připravená voda vtéká do zapuštěného bazénku obdélníkového tvaru. Ten je ohraničen soklem pro zamezení kontaminace, např. vodou při úklidu. Lázeň je ohřívána na 26 – 27 st. C, je také průběžně čištěna.

Mikve je určena pro naplnění duchovních potřeb Židů. Je dozorována rabínskou autoritou a splňuje nejpřísnější kritéria. 

Provozním řádem mikve jsou stanovena pravidla pro její užití. Každý návštěvník si s sebou přinese vlastní osušky a hygienické potřeby.

Bližší informace poskytne:

Sekretariát obce, tel. 544509622, mail: secretary@zob.cz

Paní Olga Seifertová, tel. 728771760, mail o.seifertova@centrum.cz