O knihovně

Historie knihovny

Po roce 1989 se začaly na pultech knihkupectví objevovat knihy zabývající se judaismem, vycházela memoárová literatura a literatura faktu o období holokaustu. Jedním z prvních rozhodnutí nového představenstva i členů obce proto bylo založit knihovnu, která by umožnila všem zájemcům přístup k této literatuře – od těch nejodbornějších studií až po beletrii. Tak začal v roce 1990 vznikat základ fondu současné knihovny. Knihovnu založila a vedla Zuzana Prudilová.

Od samého počátku bylo jasné, že fond knihovny bude velmi úzce zaměřen na judaika, naučnou literaturu, náboženskou literaturu, slovníky a beletrii pojednávající o židovství či knihy židovských autorů. Později byl fond rozšířen o zvukové a video nahrávky a diplomové práce studentů, kteří si své téma našli v oblasti judaismu. Knihovna odebírá také periodika s danou tematikou vycházející v ČR i v zahraničí.

Od roku 2002 je knihovna umístěna v prostorách, kde ji dnes můžete najít. Ve stejném roce se stala součástí Kulturního a vzdělávacího centra rabína Federa. Vedle knihovní činnosti začala zajišťovat besedy, převážně pro žáky základních a středních škol a poskytovat konzultace pro studenty středních a vysokých škol. Díky kontaktům s různými zahraničními organizacemi získala do svého fondu např. Encyklopedii Judaicu, Talmud, odbornou literaturu z období holokaustu, Terezínskou pamětní knihu apod.

Knihovna je evidována u MK ČR a je součástí systému knihoven ČR. Jako základní knihovna se specializovaným fondem poskytuje služby veřejnosti, odborníkům, studentům.

Současnost knihovny

V roce 2010 knihovna oslavila 20 výročí své činnosti. Specializovaný knihovní fond je průběžně doplňován literaturou židovských autorů i díly s židovskou tematikou. Knihovna má ve svém velmi kvalitním a léta systematicky budovaném fondu jak tištěné knihy, tak i AV média, CD-ROM, DVD. Shromažďuje faktografické informace, odebírá  periodika. Ve fondu knihovny jsou uchovávány ročenky a sborníky – Židovská ročenka, Terezínské listy, Židé a Morava a starší ročníky časopisů. Spolupracuje se školami a pomáhá  studentům při zpracovávání závěrečných  a diplomových prací (které má také ve svém fondu).

V průběhu roku 2009 byl celý knihovní fond vložen do automatizovaného knihovnického systému CLAVIUS. On-line katalog byl zpřístupněn na webových stránkách knihovny v průběhu dubna 2010 a zájemci si tedy mohou vybrat a objednat knihy z vlastního počítače. Od roku 2017 pracuje knihovna s automatizovaným knihovnickým programem Tritius. Knihovna se také zapojuje do nejrůznějších aktivit. K 20. výročí knihovny byl připraven ve spolupráci s VKC ŽM večer pod názvem Krátké zastavení s knihou v ruce a také byl zpracován informační materiál, v rámci programu Evropského dne židovské kultury byla knihovna přístupna veřejnosti. Na akcích spolupracuje s brněnskou pobočkou Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.

Po rekonstrukci v roce 2018 získala knihovna možnost vyčlenit menší, ale příjemný a pohodlný prostor pro děti. Mohou si zde hrát, číst, prohlížet časopisy a povídat si o knížkách.

Knihovní řád

Ceník placených služeb a poplatků Knihovny ŽOB

Osobní údaje a GDPR
Poučení o ochraně osobních údajů

Dokumenty

Knihovní zákon
Zákon o svobodném přístupu k informacím