Úvod » Obec » Výběrová řízení a granty

Výběrová řízení a granty

Poděkování Jihomoravskému kraji

26. března 2019 - 10:00 od Redakce

Židovská obec jako příjemce děkuje Jihomoravskému kraji za poskytnutí účelového finančního příspěvku v programu individuálních dotací odboru kultury a památkové péče na rok 2019 ve výši 40 tisíc Kč, a to na položení stolpersteinů za zavražděné židovské občany Ivančic.

Poděkování NFOH

26. března 2019 - 09:54 od Redakce

Židovská obec jako příjemce děkuje Nadačnímu fondu obětem holokaustu za poskytnutí účelové finanční dotace v programu Obnova na rok 2019, a to na dokončení opravy areálu židovského hřbitova v Holešově (200 tisíc Kč), na 1.etapu dokončení opravy Staré synagogy ve Velkém Meziříčí (250 tisíc Kč) a na odvodnění západní strany obřadní síně  židovského hřbitova v Brně (100 tisíc Kč).

Poděkování městu Mikulovu

19. července 2018 - 15:49 od Redakce

ŽO Brno tímto děkuje městu Mikulovu za poskytnutí dotace v roce 2018 ve výši 179.000 Kč na opravu havarijního stavu ohradní zdi židovského hřbitova v Mikulově.