Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Brno

Přednášky OVK ŽMP Brno

Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
brno@jewishmuseum.cz
tel.: +420 530 317 651
mob.: +420 739 292 424
www.jewishmuseum.cz


Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Říjen 2020

23. září 2020

Pondělí 5. října od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Brána do nebe

Mladá odbojářka Milada neopouští svého židovského přítele Julia, který je z Terezína přeložen na práci do dolu Kukla v Oslavanech.  Eva Neuschlová sepsala knihu Brána do nebe na základě autentických vzpomínek své maminky, dopisů, pohledů i dobových dokladů, uchovávaných v domácím archivu téměř osmdesát let. Některé z těchto dokumentů budou posluchači moci při setkání s autorkou spatřit na vlastní oči. Do historického kontextu příběh zasadí krátká přednáška historičky Evy Zelené. Vstupné 30 Kč

 

Čtvrtek 8. října od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Rozpůlená srdce: Beseda s Radkem Gálisem

Spisovatel a publicista Radek Gális už více než dvacet let zaznamenává vzpomínky lidí spjatých s historií Československa, kteří prožili část svého života v Izraeli (např. Arnošt Lustig, Viktor Fischl, Hugo Marom-Meisl z Brna nebo Ruth Bondyová). Letos tyto rozhovory vyšly s bohatým obrazovým doprovodem knižně. Ukázky z knihy přečte herec Národního divadla Brno Michal Bumbálek. Vstupné 30 Kč

 

Neděle 11. října od 11, 13 a 15 hodin, vstupní hala budovy na tř. Kpt. Jaroše 3

Festival Open House Brno

Brněnská pobočka Židovského muzea v Praze a Židovská obec Brno se letos zapojí do třetího ročníku festivalu Open House, který ukazuje město tak, jak jej neznáte, ale chcete poznat. Lektorky Židovského muzea v Praze seznámí návštěvníky s historií i současností budovy na tř. Kpt. Jaroše, která před nacistickou okupací jako Nadační dům manželů Wiesnerových poskytovala zázemí pro společenské a charitativní aktivity židovské obce. Prohlídka ve 13 hodin proběhne v anglickém jazyce. Více informací a registrace na www.openhousebrno.cz 

 

Pondělí 12. října od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Cava’at Ha-RIBaŠ: Odkaz zakladatele chasidismu rabiho Jisra’ela Ba’al Šem Tova 

Na příkladu jednoho z prvních chasidských spisů představí překladatel a judaista Antonín Šedivý chasidismus, podnětné lidové hnutí, které vzniklo v rámci východoevropského judaismu osmnáctého století. V celkem 144 textech je v knize Cava’at Ha-RIBaŠ zachyceno učení prvních tří generací chasidského hnutí zaměřené na etiku každodenního života. Texty spojuje téma procházející celým spisem, jímž je správná a úplná služba Hospodinu. Vstupné 30 Kč

 

Čtvrtek 22. října od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Promítání dokumentu Muž, který měl nebýt

Německy píšící židovský básník ze Slovácka Hugo Sonnenschein (1899–1953), který se přátelil s T. G. Masarykem i Lvem Trockým, byl vězněn v Osvětimi a zemřel na Mírově jako údajný konfident gestapa. Proč je jeho existence téměř vymazána z literární historie, jak se na něho dnes dívají čeští i zahraniční literární vědci a čím jeho osud fascinuje? Dokument, pokoušející se odhalit skryté souvislosti života a díla nepříliš známého básníka s pseudonymem Sonka, představí jeho režisér Pavel JurdaVstupné 30 Kč

 

Neděle 25. října od 10:30, Nezamyslova 27, Brno-Židenice

Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi a houslista Cvi

Ilse Weberová se sice narodila v Ostravě, ale mluvila odjakživa německy. V tomto jazyce skládala písně, psala básně, ale především pohádky. Před odjezdem do Osvětimi ukryla své rukopisy a notové záznamy v terezínské kůlně, kde na rozdíl od své autorky přežily válku. Malí tvůrci se na říjnové dílně seznámí s veselým houslistou jménem Cvi a na pomoc při výrobě razítek jim přiletí hejna zpěvavých ptáčků. Vstupné 30 Kč

 

Čtvrtek 29. října od 17 hodin, Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno

Vernisáž výstavy Helgy Hoškové-Weissové „91“

Akademická malířka Helga Hošková-Weissová vytvořila řadu malířských a grafických souborů, které jsou vedle svých uměleckých kvalit svědectvím o historických událostech, jichž se stala nedobrovolným účastníkem. Brněnská výstava „91“ se koná v reprezentativních prostorách Vily Stiassni, která je úzce spjata s židovskou historií města, a navazuje na loňskou retrospektivu u příležitosti významného životního jubilea autorky. Výstava se uskuteční ve spolupráci s Židovskou obcí Brno. 

 

V průběhu října je možno v sále OVK Brno ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě zhlédnout výstavu fotografií Marty Levin a Jana Sekala Země zaslíbená. Vstup volný

  číst dále »