Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Brno

Přednášky OVK ŽMP Brno

zmp_tmbŽidovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
jitka.kralova@jewishmuseum.cz
tel.: , tel. i fax: 544 509 651 – 2
www.jewishmuseum.cz

Září 2017

29. srpna 2017

čtvrtek 7. 9. od 17 hodin: Komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Brně-Židenicích

Výklad Kateřiny Suchánkové z OVK ŽMP se zaměří na rituály spojené s pohřbíváním a na osudy zde pochovaných příslušníků význačných továrnických a průmyslnických rodin. Maximální počet účastníků prohlídky je 30 osob, při větším počtu osob by nebylo možné zajistit potřebnou kvalitu výkladu. Rezervace na e-mailu: katerina.suchankova@jewishmuseum.cz. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 30 Kč se hradí na místě.

pondělí 11. 9. od 17 hodin: Rituální pomůcky a jejich využití v životě praktikujících Židů

Přednáška Chaima Kočího, předsedy společnosti Chevra Kadiša, se bude věnovat širokému spektru rituálních pomůcek, jejich smyslu, duchovnímu pozadí a praktickému využití v tradičním židovském rituálním rámci. Posluchači se mimo jiné dozvědí, co je talit, tefilin či mezuza, odkud a proč se vzal zvyk nosit kipu a mnoho dalších informací z židovské náboženské praxe. Vstupné 30 Kč

úterý 12. 9. od 17 hodin: Prohlídka bývalé věznice na Cejlu

Areál bývalé věznice v Brně na Cejlu je místem, které je spojeno s aktéry prvního, druhého i třetího odboje. Z politických vězňů a intelektuálů zde zadržovaných nelze opomenout Jana Zahradníčka, Zdeňka Rotrekla, Václava Renče nebo Zdeňka Kesslera. V období druhé světové války zde byl vězněn také Peter Demetz pocházející z významné česko-německo-židovské rodiny, který se po válce usadil v USA, kde se stal uznávaným literárním vědcem a germanistou. Komentovaná prohlídka k výstavě Tváře Cejlu zájemce seznámí s životními osudy vybraných osobností, které spojuje věznění v neblaze proslulé brněnské káznici. Prohlídku povedou Miroslav Kasáček a Luděk Navara z PAMĚŤ o. s. Maximální počet účastníků prohlídky je 30 osob. Rezervace na e-mailu: katerina.suchankova@jewishmuseum.cz. Program se koná ve spolupráci KVC RF při ŽOB. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 30 Kč se hradí na místě.

neděle 17. 9. od 10.30 hodin: Pro děti – O svitku

První dětská dílna z nového cyklu nazvaného Příběh Tóry bude věnována samotnému svitku. Dříve než se malí návštěvníci v následujících měsících vydají poznávat postavy, místa a události Pěti knih Mojžíšových, čeká je vyprávění o samotné koruně moudrosti. Zjistí, proč je Tóra pro židovské náboženství tak důležitá, jak vypadá a kde ji mohou nalézt. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na brněnském židovském hřbitově. Vstupné 30 Kč.

úterý 19. 9. od 17 hodin: Židé ve Francii, od Ludvíka Svatého po dnešek

Publicistka Ladislava Chateau se ve své přednášce zaměří na předválečný francouzský nacionalismus a antisemitismus a jejich hluboké historické kořeny. Vedle významných historických událostí majících odezvu i v českém prostředí (Gobineau, Dreyfusova aféra, Fort Chabrol) autorka zmíní i méně známé skutečnosti z doby okupované Francie. Zvláštní pozornost pak přednášející bude věnovat období vichistického režimu, který rozvířil ve francouzské společnosti názorovou nejednotu, jejíž dozvuky jsou patrné dodnes. Program se koná ve spolupráci KVC RF při ŽOB. Vstupné 30 Kč

úterý 26. 9. od 17 hodin: Romantika a Židé

Epocha německé literární romantiky je z hlediska evropských duchovních dějin jednou z nejzajímavějších, ale také nejkontroverznějších. Jedná se o dobu vzniku nových ideových proudů, které následně ovlivňovaly myšlení a dějiny Evropy po další dvě staletí. Je to také doba prvních kroků židovské asimilace, a zejména té bude věnována přednáška profesorky Ingeborg Fialové z Katedry germanistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Vstupné 30 Kč

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

V měsíci září můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Tváře Cejlu připravenou občanským sdružením PAMĚŤ. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Červen 2017

12. června 2017

čtvrtek 1. 6. od 17 hodin: Vernisáž výstavy Tváře Cejlu

Areál bývalé věznice v Brně na Cejlu je místem, které je spojeno s aktéry prvního, druhého i třetího odboje. Z politických vězňů a intelektuálů zde zadržovaných nelze opomenout Jana Zahradníčka, Zdeňka Rotrekla, Václava Renče nebo Zdeňka Kesslera. V období druhé světové války zde byl vězněn také Peter Demetz pocházející z významné česko-německo-židovské rodiny, který se po válce usadil v USA, kde se stal uznávaným literárním vědcem a germanistou. Výstava Občanského sdružení Paměť zájemce seznámí s životními osudy vybraných osobností, které spojuje věznění v neblaze proslulé brněnské káznici. Vstup volný

středa 7. 6. od 17 hodin: Život jako film – Hugo Haas

Přednáška filmového historika, scénáristy a novináře Pavla Taussiga bude věnována životu a dílu světoznámého herce Hugo Haase. Přední český filmový publicista posluchačům vedle životních osudů Huga Haase a jeho rodiny přiblíží také osudy přátel a profesních kolegů, jakými byl Oldřich Nový či Ester Krumbachová. Zájemci si na místě budou moci za zvýhodněnou cenu zakoupit knižní tituly Pavla Taussiga. Program se uskuteční ve spolupráci s KVC RF při Židovské obci Brno. Vstupné 30 Kč

úterý 13. 6. od 17 hodin: Brno podnikatelské

Druhá přednáška doc. Bohumíra Smutného z cyklu věnujícího se brněnským židovským podnikatelům se zaměří na proměnu postojů brněnských úřadů vůči židovským podnikatelům v padesátých letech 19. století. Tedy situací, kdy se sice v důsledku událostí roku 1848 postavení židovských obchodníků výrazně zlepšilo, ale diskriminace patrná v omezení vlastnění půdy či nemovitostí nadále přetrvávala. Vstupné 30 Kč

neděle 18. 6. od 10.30 hodin: Pro děti – Šavuot

Židovský svátek Šavuot připomíná den, kdy Hospodin daroval Mojžíšovi Tóru na hoře Sinaj. Na červnové výtvarné dílně se dozvíte, proč se během svátku zdobí synagogy zelenými ratolestmi, a která tradiční jídla se v současné době na svátek Šavuot připravují. Dílna pro děti od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč

neděle 25. 6. od 14 hodin: Když se všechno změnilo

Vyhlášení Mnichovské dohody, období 2. republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava představují klíčové momenty, které zásadním způsobem proměnily situaci židovské menšiny v Československu. Lektorky OVK Brno připravily interaktivní vzdělávací program pro rodiny, během něhož budou účastníci za použití informačních databází a dostupných archivních materiálů rekonstruovat vybrané osudy brněnských židovských rodin. Program je vhodný pro děti od 12 let, pro rodiče je připravena komentovaná prohlídka technického zázemí Vily Löw-Beer. Akce se uskuteční ve spolupráci s Vilou Löw-Beer. Vstup na dílnu volný/Vstupné na komentovanou prohlídku 30 Kč

úterý 27. 6. od 17 hodin: Lizzie – přednáška a projekce filmu

Filmová historička a novinářka Alice Aronová představí režijní, hereckou a producentskou činnost Huga Haase ve slavném Chaplinově ateliéru v USA, kterou porovná s jeho českou tvorbou. Poetika a styl vyprávění amerických Haasových snímků, pro které jsou typičtí osamocení hrdinové, je úzce propojena s postavením Hugo Haase v české exilové umělecké komunitě. Po přednášce bude následovat projekce psychologického dramatu Lizzie pojednávajícího o hledání sebe sama a o rozpolcené osobnosti, který Hugo Haas nejen režíroval, ale také si v něm zahrál vedlejší roli. Úspěšný snímek z Haasova amerického období natočený podle populárního románu The Bird’s Nest (Ptačí hnízdo) spisovatelky Shirley Jacksonové bude uveden s českým dabingem. Vstupné 30 Kč

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.

Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.

Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

V měsících červnu až září můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Tváře Cejlu. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Květen 2017

26. dubna 2017

úterý 2. 5 od 17 hodin: Domy života V – Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Bzenec, Strážnice
Páté pokračování cyklu přednášek o moravských židovských hřbitovech se zaměří na pietní místa moravského Slovácka. Relativně mladé hřbitovy ve Velké nad Veličkou a Veselí nad Moravou stanou v protikladu ke dvěma ukázkovým připomínkám nejstaršího židovského osídlení na Moravě, a to v Bzenci a Strážnici. Z pohledu funerální symboliky se přednášející Helena Bretfeldová bude věnovat ukázkám vyobrazení jelena jakožto zpodobnění osobního jména Naftali a jmen Hirsch, Hirš a Cvi. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 11. 5. od 17 hodin: Židé v literatuře německého romantismu
Přestože spojení pojmu romantismus a Židé není v učebnicích literární historie příliš obvyklé, právě toto období, zejména vzhledem k formování německé kultury, představuje jeden ze stěžejních úseků dějin evropských Židů. Profesorka Ingeborg Fialová z Katedry germanistiky Univerzity Palackého v Olomouci ve své přednášce nastíní prudce se proměňující společenskou situaci doby podmíněné na jedné straně osvícenskými idejemi, na straně druhé ovlivněné rodícím se německým nacionalismem. Vstupné 30 Kč

úterý 16. 5. od 17 hodin: Otroci Třetí říše
Během druhé světové války vzniklo na území dnešní České republiky na třicet osm pobočných koncentračních táborů, v nichž byli k práci nuceni židovští i političtí vězni. Propracovaný systém spolupráce mezi průmyslovými podniky a tábory situovanými zejména v oblasti Říšské župy Sudety a samotná proměna Sudet ve výrobní zónu bude tématem přednášky Adama Alfonse z Ústavu pro studium totalitních režimů. Přednášející představí také svou novou knihu Otroci Třetí říše, která bude na místě k zakoupení za zvýhodněnou cenu. Vstupné 30 Kč

úterý 23. 5. od 17 hodin: Společenské proměny současné Francie očima židovského intelektuála
Moderovaný diskusní večer nad knihou Alaina Finkielkrauta Jedině to je přesné, kterou tvoří autorovy komentáře k politickým, společenským a kulturním událostem z let 2013–2015 původně určené pro francouzské Rádio židovského společenství (RCJ) a časopis Causeur. Pozvání k diskusi přijali politolog prof. Vít Hloušek (FSS MU), historik prof. Jiří Hanuš (FF MU), politolog Michal Pink, Ph.D. (FSS MU) a romanista prof. Petr Kyloušek (proděkan FF MU). Moderátorem večera bude novinář Petr Brod. Vstupné 30 Kč

neděle 21. 5. od 10,30 hodin: Program pro děti – Počítejme do padesáti
V jarním období se v židovském kalendáři mezi svátky Pesach a Šavuot nachází období zvané omer trvající sedm týdnů. Počítání omeru bude téma květnové „matematické“ dílny pro děti od 5 let. Na všechny, kdo napočítají alespoň do čtyřiceti devíti, čeká sladká odměna. Takže počítadla klidně s sebou! Dílna se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 25. 5. od 17 hodin: Staronový stát Židů
Stát Izrael je jedinou demokratickou zemí na Blízkém Východě. Nehledě na vysokou míru vnějšího ohrožení představuje sama izraelská společnost velmi pestrou mozaiku tvořenou Židy z celého světa, izraelskými Araby, křesťany a Drúzy. Stát Izrael má mnoho specifik také v oblasti geografie, demografie, právního systému, bezpečnosti a obrany či životního prostředí. Méně známými pohledy na tuto jedinečnou zemi se bude zabývat přednáška kulturoložky a hebraistky Terezie Dubinové. Vstupné 30 Kč

V měsíci květnu můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Skotští Židé. Identita, příslušnost a budoucnost. Výstava se koná ve spolupráci s Židovskou obcí Brno a je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný


Programy se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu.
Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena.
Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/