Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Brno

Přednášky OVK ŽMP Brno

Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
brno@jewishmuseum.cz
tel.: +420 530 317 651
mob.: +420 739 292 424
www.jewishmuseum.cz


Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Červen 2019

6. května 2019

Úterý 4. 6. od 16 hodin, Skořepka 13
Mikrosvět židovské komunity v období normalizace

Období po invazi armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 nazvali komunističtí ideologové normalizací. Boj s údajným sionistickým spiknutím tehdy nemohl nezasáhnout židovské obce. Jejich existence představovala mikrosvět, ve kterém se odehrávaly podobné procesy jako ve většinové společnosti. Zveme vás na krátkou prohlídku brněnské synagogy doplněnou o komentovanou procházku přes ulici Ponávka do sálu brněnské pobočky Židovského muzea v Praze, kde zazní přednáška dokumentaristy Martina Šmoka, autora výstavy „Labyrintem normalizace: židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti.“ Pořad se koná ve spolupráci s multižánrovým festivalem Meeting Brno 2019. Sraz před budovou synagogy na Skořepce 13. Vstup volný

Pondělí 10.6. od 17 hodin v sále OVK
Smích skrze slzy V: Šostakovičova Symfonie č. 13 b-moll op. 113 Babij Jar; (1962)

Zveřejnění básně Babij Jar mladého Jevgenije Jevtušenka, v níž sovětskou moc obvinil z ignorování hromadného masakru desetitisíců Židů na počátku války, vyvolalo na počátku 60. let skandál a ten brzy zasáhl i oblast hudby. Se závěrečnou přednáškou cyklu o životě a díle sovětského skladatele Dmitrije Šostakoviče vystoupí muzikolog Jan Špaček. Vstupné 30 Kč

Úterý 18.6. od 17 hodin v sále OVK
Představení knihy Jindřich Flusser: Život na úvěr

Doposud knižně nevydaná autobiografie Jindřicha Flussera (1917–1994) líčí nejen drastické poměry v nacistických koncentračních táborech, v nichž měl budoucí lékař několikrát doslova štěstí v neštěstí, ale přináší také jeho úvahy o životě, osudu a lidství. Autor knihu sepsal po válce ve třetí osobě, když pro něj ještě byly vzpomínky příliš bolestivé. Až později se rozhodl převést text do ich-formy, ale svůj úmysl už nestačil uskutečnit. Udělali to za něj jeho potomci, a právě autorova vnučka Olga Neřoldová posluchačům knihu představí. Vybrané ukázky přečte herec Michal Bumbálek. Kniha bude na místě k prodeji. Vstupné 30 Kč.

Čtvrtek 20.6. od 17 hodin v sále OVK
Domy věčnosti XII: Osoblaha, Bělá (Białsko-Biała) – dva židovské hřbitovy v Těšínském Slezsku

Židovský hřbitov v Białé, největší a nejvýznamnější v opolském regionu, pochází z počátku 17. století, a nejstarší zde zachovaný náhrobní kámen je z let 1621-22. Moravskoslezský protějšek tohoto hřbitova v Osoblažském výběžku je jedinečný svou polohou v někdejším hradebním příkopu i stářím – je zmiňován už ve 14. století, doložen v polovině 16. století. S dvojicí hřbitovů v moravsko-polském příhraničí posluchače v dalším díle svého cyklu seznámí fotografka a publicistka Helena Bretfeldová. Vstupné 30 Kč

Neděle 23. června od 10.30 hodin, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi a konec židovského  království

Medvídek Dubi naposledy rozvine mapu, na které pilně pracovali malí kartografové už od září. Kromě ní má ale nachystané kamínky, lepidla a dřívka. Pozve děti, aby přiložily ruku k dílu, a spolu s ním si připomněly všechny příběhy z Bible, které při tvorbě mapy poznaly. Vstupné 30 Kč

Sobota 29.6. od 19.30, Křišťálový sál Staré radnice
Tal Zilber – klavírní koncert

Hudba izraelského klavíristy a skladatele Tala Zilbera se díky neobvyklé různorodosti klasických, jazzových a popových vlivů těší velkému ohlasu a uznání. Na scéně klasické hudby se Tal Zilber objevil jako sólista orchestru Ramat Hasharon v Tel Avivu a orchestru Beth El v Hartfordu a jeho nahrávky byly uvedeny rozhlasovými stanicemi nejen v Izraeli, ale i v Evropě a Spojených státech. V Brně vystoupí se sborem Boston City Singers Tour Choir, ale též jako sólista. Prosíme o rezervaci míst na brno@jewishmuseum.cz. Vstupné 150,- studenti/ důchodci a 230,- dospělí

Do konce června je možno v sále OVK Brno po předchozí telefonické domluvě zhlédnout výstavu videorozhovorů s pamětníky událostí z let 1937 – 48, dokumentující soužití různých národnostních menšin a jejich rozdílné zkušenosti s odsunem Bringing Together Divided Memory. Vstup volný Sál OVK na tř. Kpt. Jaroše 3 je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %.

Květen 2019

15. dubna 2019

Čtvrtek 2.5. od 17 hodin v sále OVK
Vyhlazovací tábory jako součást konečného řešení židovské otázky

Střediska hromadného vyhlazování vybudovali nacisté na okupovaných územích Polska a Sovětského svazu. Od konce roku 1941 v nich probíhalo systematické, hromadné a průmyslové vyvražďování vězňů z okupované Evropy. Fungování vyhlazovacích středisek a osudy protektorátních Židů v těchto „továrnách na smrt“ přiblíží přednáška historičky Jany Šplíchalové z Archivu dějin šoa Židovského muzea v Praze. Pořad se koná při příležitosti letošního Jom ha-šoa ve ha-gvura, Dne vzpomínky na oběti šoa a hrdinství. Vstupné 30 Kč

Pondělí 13.5. od 17 hodin v sále OVK
Smích skrze slzy IV: O posledních věcech člověka a Smyčcovém kvartetu č. 8 c-moll op. 110

Koncem 50. let prochází Dmitrij Šostakovič osobní i tvůrčí krizí. Autobiografický osmý smyčcový kvartet je věnován obětem nacismu a válek, je ale také jakýmsi vlastním nekrologem. Čtvrtou přednáškou s hudebními ukázkami o životě a tvorbě sovětského skladatele provede posluchače muzikolog Jan Špaček. Vstupné 30 Kč

Úterý 14.5. od 17 hodin v sále OVK
Ze života Židů V: Chinuch

Vzdělávání v rámci tradičního judaismu je základní povinností všech židovských rodičů. Jak probíhá a jaké jsou typy vzdělávacích institucí v národě, jehož život je na neustálém studiu v podstatě založen? Tyto otázky se v posledním pokračování cyklu Ze života Židů pokusí zodpovědět správce pražského Nového židovského hřbitova Chaim Kočí, který současně vykonává rituální dozor nad košer stravou pro Pražský rabinát a je v České republice předsedou Chevra Kadiša. Vstupné 30 Kč

Sobota 18.5. od 19 hodin v sále OVK
Brněnská muzejní noc 2019

Již podruhé se Oddělení pro vzdělávání a kulturu brněnské pobočky Židovského muzea v Praze zúčastní události, při níž jsou veřejnosti zpřístupněny kulturní instituce za příjemné večerní atmosféry květnové soboty.  Letošní program zahájíme v 19 hodin loutkovou inscenací pro děti a rodiče Golem na motivy starých židovských pověstí z rudolfinské Prahy. Počet míst je omezený, prosíme o rezervaci na brno@jewishmuseum.cz . Od 21 hodin si návštěvníci budou moci prohlédnout výstavu Bringing Together Divided Memory. Ve formě videorozhovorů jsou v ní zachyceny příběhy lidí, kteří museli opustit své domovy a v důsledku války začít život jinde. Zvláštní pozornost je věnována soužití Židů, etnických Čechů, Němců a Slováků, dvojjazyčných Moravanů a Bémáků (Böhmisch) před rokem 1938, a především rozdílným zkušenostem a prožitkům po odsunu. Vstup volný

Neděle 26. května od 15.00 hodin, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Medvídek Dubi jako průvodce Chrámu uprostřed země

Král Šalamoun nechal zbudovat Chrám, který představoval centrum náboženského kultu izraelského lidu. Stával v Jeruzalémě na Chrámové hoře a sloužil jako místo, kam se přinášely obětiny. Medvídek Dubi zve malé návštěvníky na prohlídku plánů tohoto unikátního místa a na dílnu netradičně vonící moukou, rozinkami a mandlemi. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 30.5. od 17 hodin v sále OVK
Mnohovrstevná emancipace

Emancipace Židů se většinou zužuje na proces přiznávání rovných občanských práv, který byl završen roku 1867. Občanskoprávní emancipace sice představovala určující faktor židovských dějin v českých zemích, zároveň však měla mnoho dalších rozměrů. Přednáška historika a vědeckého pracovníka Židovského muzea v Praze Daniela Baránka se bude věnovat především otázce zrovnoprávnění židovského náboženského i národního kolektivu a dopadům těchto snah na společnost. Vstupné 30 Kč

V průběhu května a června je možno v sále OVK Brno ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě zhlédnout výstavu Bringing Together Divided Memory. Vstup volný