Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Brno

Přednášky OVK ŽMP Brno

Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
brno@jewishmuseum.cz
tel.: +420 530 317 651
mob.: +420 739 292 424
www.jewishmuseum.cz


Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Prosinec 2018

9. listopadu 2018

6.12. čtvrtek v 17 hodin Skácelova 2792/34, Brno – Královo Pole

Prohlídka pražírny košer kávy

Při prohlídce lokální pražírny MOTMOT budou návštěvníci zasvěceni do průběhu cesty kávového zrnka až po přípravu nápoje a dozvědí se, jak se košer káva zpracovává, dováží, praží a finalizuje. Součástí prohlídky bude řízená ochutnávka různých chuťových profilů, druhů zpracování a přípravy kávy, a také možnost nákupu. Počet účastníků je omezen, prosíme o rezervaci na e-mailu barbora.dockalova@jewishmuseum.cz. Vstupné 30 Kč

12.12. v středa v 17 hodin Sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3

Normalizace očima Josefa Salomonoviče: beseda s pamětníkem holocaustu

Josef Salomonovič patří k nejmladším přeživším holocaustu. Narodil se v roce 1938 v Ostravě, v listopadu 1941 byl s rodinou deportován do ghetta v Lodži, prošel koncentračním táborem Osvětim-Březinka, odkud se dostal do tábora Stutthof, kde přišel o otce. V únoru 1945 zažil bombardování Drážďan, společně s matkou a bratrem se mu posléze podařilo uprchnout z pochodu smrti. Vstupné 30 Kč

13.12. čtvrtek v 17 hodin Sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3

Domy věčnosti IX – Břeclav, Lednice, Podivín, Mikulov

V devátém dílu cyklu Domy věčnosti publicistky Heleny Bretfeldové si slovem i fotografiemi přiblížíme židovské hřbitovy v nejjižnější části Moravy – břeclavský, podivínský, mikulovský i pozůstatky toho lednického. Zvláštní pozornost bude věnována pohřebišti v Mikulově, někdejším duchovním centru moravského židovstva, kde působila řada věhlasných rabínů a talmudských učenců. Po Brně nejrozsáhlejší židovský hřbitov na Moravě zde existuje kontinuálně od 15. století. Součástí přednášky bude prezentace knihy Heleny Bretfeldové Zahrady života: Moravské židovské hřbitovy ve fotografiích. Vstupné 30 Kč

16.12. neděle v 10.30 Nezamyslova 27, Brno – Židenice

Nedělní dílna pro rodiče s dětmi – Medvídek Dubi a Kámen pomoci

Poslední dětská dílna tohoto roku se bude věnovat příběhu o proroku Samuelovi. Doba, ve které žil, nebyla pro židovský lid snadná. Ale i když se zdálo, že už je pro něj vše ztraceno, dosáhl nakonec pod Samuelovým vedením vítězství. Společně s medvídkem Dubim děti vyslechnou napínavý příběh a čeká je dílna plná her s písmenky a čísly. Vstupné 30 Kč

17.12. pondělí v 17 hodin

Představení knihy Tohle je má píseň

Ve 40. letech je mladý židovský hudebník Rafael Ullmann poslán do nacistického koncentračního tábora. V 70. letech žije jeho dcera, mladá Anna Ullmannová, osamělý život v kanadské prérii. O tři desetiletí později si Joe Hawker neumí poradit se životem až do doby, kdy objeví píseň, kterou před 60 lety napsal jeho dědeček. Šest desetiletí, tři kontinenty a příběh jedné písně. Knihu australského autora Richarda Yaxleyho představí literární redaktorka Katarína Belejová (nakladatelství Albatros Media). Vybrané úryvky z knihy přednese dramaturg, scenárista a herec, současný rektor JAMU Petr Oslzlý. Kniha bude na místě k prodeji. Vstupné 30 Kč

19.12. středa v 17 hodin Skořepka 247/13, Brno

Svátek světel v synagoze

Jak probíhají oslavy osmidenního Svátku světel a který zázrak si Židé během těchto dní připomínají? Jak vypadá chanukija a čemu se říká latkes? Komentovanou prohlídku brněnské synagogy spojenou s přednáškou o chanukových zvyklostech povede lektorka OVK Táňa Klementová. Maximální počet účastníků prohlídky je 50 osob. Rezervace na e-mailu barbora.dockalova@jewishmuseum.cz. Vstupné 30 Kč

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/
V prosinci je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Andre Steiner – nejen brněnský architekt. Výstava se koná ve spolupráci s ŽOB a je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Listopad 2018

15. října 2018

13.11. úterý v 17 hodin v sále OVK

Muzeum holokaustu v Seredi

 S postavením Židů za druhé světové války na území Slovenska a budováním Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry – Múzea holokaustu v Seredi, které vzniklo v prostorách bývalého pracovního a koncentračního tábora, posluchače seznámí etnolog a vedoucí muzea Martin Korčok. Součástí přednášky bude promítání krátkého dokumentu o osudech žen z prvního slovenského transportu do Auschwitzu. Program se koná ve spolupráci s ŽOB. Vstupné 30 Kč

15.11. čtvrtek v 17 hodin v sále OVK

Osudy židovských památek po mnichovské dohodě

Území českých zemí bylo rozděleno na oblasti spadající různým způsobem přímo pod Říši a na území Druhé republiky, později protektorátu. Likvidace majetku židovských obcí a spolků probíhala na těchto územích odlišnou cestou a také rozsah zničených památek byl různý. Přednáška historičky Markéty Lhotové porovná tyto postupy a blíže posluchače seznámí zejména s doposud méně známým vývojem v pohraničí. Osudy jednotlivých typů památek budou dokumentovány na některých příkladech z moravsko-slezského území. Vstupné 30 Kč

 

18.11. neděle v 10.30 TIC ŽOB

Nedělní program pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi vypráví o Samsonovi

Byl jeden chlapec, jmenoval se Samson a měl výjimečnou sílu. Skrývala se v jeho vlasech, které mu matka nikdy nestříhala. Tak začíná další známý biblický příběh. Malí návštěvníci se mohou těšit na povídání o Samsonovi, Dalile a také na výtvarné tvoření. Vstupné 30 Kč

 22.11. čtvrtek v 17 hodin v sále OVK

Andre Steiner

Přednáška historičky architektury Zuzany Ragulové připomene osobnost urbanisty, humanisty a pedagoga Andre Steinera (1908 – 2009), jednoho z posledních zástupců slavné brněnské meziválečné funkcionalistické architektury, který během druhé světové války zachránil v rámci tzv. Pracovní skupiny přes 700 slovenských Židů. Vstupné 30 Kč

26.11. pondělí v 17 hodin v sále OVK

Vernisáž výstavy A. Steiner – nejen brněnský architekt

Výstava se věnuje příběhu Andre Steinera a domům v Brně navrženým právě tímto architektem. Součástí vernisáže bude promítání amerického dokumentu režiséra Brada Lichtensteina Andre‘s Lives (Andre a jeho životy, v původním znění), který sleduje Steinerovu návštěvu vlasti v roce 1998, první po více než padesáti letech od jeho emigrace.

28.11. středa v 17 hodin v sále OVK

Shromaždiště židovského obyvatelstva na území protektorátu

Na území Protektorátu Čechy a Morava zřídili nacisté v rámci „konečného řešení židovské otázky“ celkem 15 shromaždišť. Zde byli přinuceni strávit předvolaní muži, ženy a děti poslední dny před deportací. Byli podrobeni ponižujícím prohlídkám a museli odevzdat zbývající majetek Říši včetně klíčů od svých bytů. Historii shromaždišť židovského obyvatelstva a osudy těch, kteří jimi prošli, přiblíží přednáška Jany Šplíchalové z archivu dějin šoa ŽMP. Vstupné 30 Kč

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Od 26. listopadu je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Andre Steiner – nejen brněnský architekt. Výstava se koná ve spolupráci s ŽOB a je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Říjen 2018

20. září 2018

středa 10. 10. v 17 hodin: Beseda se spisovatelem, scénáristou a novinářem Pavlem Kosatíkem

Beseda s autorem četných biografií, esejistických a historických knih pojednávajících například o životě Pavla Tigrida, Přemysla Pittera či Rudolfa Slánského a tvůrcem scénářů k televizním seriálům (Jan Masaryk I. a II., České století). Za své dílo získal Pavel Kosatík Cenu Toma Stopparda a je laureátem novinářské Ceny Františka Peroutky. Vstupné 30 Kč

 

čtvrtek 11. 10. v 17 hodin: Moderní arabské myšlení a kultura

Přednáška hebraistky Terezie Dubinové čerpá z účasti na kurzu Současné arabské myšlení a kultura na univerzitě v Haifě. Přednášející se zaměří na moderní židovskou a arabskou společnost z pohledu jejich soužití, zmíní složitost arabské identity a kulturní, společenské a politické souvislosti současného zhroucení mnoha arabských politických režimů. Vstupné 30 Kč

 

neděle 21. 10. v 10.30 hodin: Nedělní program pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi pod horou Tábor

Podle rabínské tradice dvě ženy opěvovaly Boha lépe než všichni muži světa. Jedna z nich se jmenovala Debora a byla soudkyní a prorokyní izraelského lidu. Na říjnové dílně zazní nejenom příběh její, ale také příběhy židovského vojevůdce Baraka a jeho kanaánského odpůrce Sisery. Společně s medvídkem Dubim budou děti hledat horu Tábor a zjistí, co se pod ní kdysi odehrálo. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč

 

čtvrtek 25. 10. v 17 hodin: Domy věčnosti VIII – Pohořelice, Miroslav, Jiřice u Miroslavi

V osmém pokračování cyklu přednášek o moravských židovských hřbitovech Helena Bretfeldová posluchačům pomocí fotodokumentace přiblíží trojici hřbitovů připomínající historicky významné židovské obce založené na někdejší frekventované obchodní stezce mezi Dolním Rakouskem, Znojmem a Brnem. Vstupné 30 Kč

 

úterý 30. 10. v 17 hodin: Zánik rakouského Manchesteru

Čtvrtá přednáška z cyklu Rakouský Manchester bude věnována osudům úspěšných brněnských židovských podnikatelů od konce třicátých let 20. století do roku 1948. Docent Bohumír Smutný z Moravského zemského archivu posluchače seznámí s životními situacemi průmyslnických rodin po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, arizací židovského majetku a realitou poválečných restitucí. Vstupné 30 Kč

 

středa 31. 10. v 17 hodin: Sigmund Freud – osud a učení

Přednáška psychologa doc. Borise Iljuka z Univerzity Hradec Králové přiblíží život a dílo zakladatele psychoanalýzy Sigmunda Freuda (1856‒1939). Freud se narodil v moravském Příboře v německy mluvící židovské rodině pocházející z Haliče. Svůj profesní život strávil ve Vídni, kde vytvořil psychoterapeutickou metodu založenou na volných asociacích pacienta, na vytvoření přenosového vztahu s ním a na interpretaci jeho promluv, snů, přenosových emocí a odporu během terapie. Vstupné 30 Kč

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

 

V měsíci říjnu možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Nechte mě být, jaká jsem – životní příběh Anne Frankové, kterou vytvořil Anne Frank House v Amsterodamu. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný