Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Brno

Přednášky OVK ŽMP Brno

zmp_tmbŽidovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
katerina.suchankova@jewishmuseum.cz
tana.klementova@jewishmuseum.cz
tel.: , tel. i fax: 544 509 651 – 2
www.jewishmuseum.cz

Prosinec 2017

13. listopadu 2017

pondělí 4. 12. v 17.00 hod.: Večer s Ivanem a Helenou Klímovými

Beseda s jedním z nejpřekládanějších českých autorů Ivanem Klímou a jeho ženou psychoterapeutkou Helenou Klímovou. Ivan Klíma, držitel prestižní Ceny Franze Kafky, Magnesia Litera a dalších ocenění, je autorem románů, dramat, povídek, esejů i knih pro děti. Helena Klímová se věnuje psychoterapeutické praxi zaměřené na rodinnou terapii a transgenerační přenos traumatu holocaustu. Beseda bude doplněna prodejem knih a následnou autogramiádou. Vstupné 30 Kč

 

čtvrtek 7. 12. v 17.00 hod.: Moravští židovští spisovatelé

Další přednáška z cyklu Německá židovská literatura se tentokrát zaměří na méně známou oblast literární tvorby, a to německy píšící židovské moravské autory. Přednáška profesorky Ingeborg Fialové z Katedry germanistiky Univerzity Palackého v Olomouci přiblíží tvorbu několika významných osobností působících od 18. do 20. století na Moravě. Vstupné 30 Kč

neděle 10. 12. ve 14.00 hod.: O Svátku světel v synagoze

Když se v prosinci dny zkrátí na pár hodin, venku je zima, lidé zapalují svíčky, děti se těší na sladkosti a ve vzduchu je slavnostní nálada, je zřejmé, že se blíží Svátek světel – Chanuka. Jak probíhají oslavy osmidenního Svátku světel a který zázrak si Židé během těchto dní připomínají? Jak vypadá chanukija a čemu se říká latkes? Komentovanou prohlídku brněnské synagogy spojenou s přednáškou o chanukových zvyklostech povede Kristýna Kuboňová z Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Maximální počet účastníků prohlídky je 50 osob. Rezervace na e-mailu: kristyna.kubonova@gmail.com. Vstupné 30 Kč

pondělí 11. 12. v 17 hodin: Zlatý věk brněnského průmyslu

Již třetí přednáška z cyklu Rakouský Manchester, která se tentokrát zaměří na úspěšné brněnské židovské podnikatele 2. poloviny 19. století. Docent Bohumír Smutný z Moravského zemského archivu posluchače seznámí s vývojem a rozvojem průmyslu v Brně do začátku 1. světové války a doloží jej na příkladech významných zástupců z jednotlivých oborů (bratři Stiassni, Neumark, Porges a Lederer). Vstupné 30 Kč

čtvrtek 14. 12. v 17.00 hod.: Adolf Loos jako tvůrce plzeňských interiérů

Brněnský rodák, architekt a teoretik Adolf Loos (1870–1933) se nejvíce proslavil svým architektonickým pojetím prostoru, tzv. Raumplanem, realizací Müllerovy vily v Praze a obchodního domu Goldman & Salatsch ve Vídni. Méně se již ví o souboru několika interiérů, které navrhl pro nejvýznamnější plzeňské židovské podnikatele. Přednáška historičky architektury Zuzany Ragulové posluchačům představí jednotlivé interiéry a seznámí se společnými a příznačnými znaky Loosovy tvorby. Vstupné 30 Kč

neděle 17. 12. v 10.30 hod.: Program pro děti – V rajské zahradě

Příběh nedělní dílny zavede tentokrát malé návštěvníky do krásné zahrady se zvláštním stromem, za prvními lidmi a ke lstivému zvířeti. Co všechno způsobilo porušení jednoho zákazu? Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

V měsíci prosinci  můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu olejomaleb nazvanou Kdo je kdo? malířky a členky Židovské obce Brno Judity Kopotové. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

 

Listopad 2017

19. října 2017

Kulturní programy v týdnu od 13. do 19. listopadu jsou ve znamení prvního českého festivalu Bruna Schulze, věnovaného polskému židovskému malíři, grafikovi, kritikovi a jednomu z nejvýznamnějších polských meziválečných spisovatelů. Festival je pořádán ve spolupráci brněnské pobočky Židovského muzea v Praze, Polonistiky FF MU, Židovské obce Brno, Centra experimentálního divadla a uskuteční se u příležitosti 125. výročí Schulzova narození a 75. výročí jeho tragické smrti.

pondělí 13. 11. v 17.00 hod.: Koncert skupiny Małe instrumenty

Koncert Projekt Schulz polské hudební skupiny Małe instrumenty představí čtené úryvky Schulzových povídek doprovázené hrou na malé hudební nástroje. Skupina Małe Instrumenty zkoumá zvukové projevy široké škály hudebních nástrojů, mezi kterými lze vedle těch profesionálních nalézt i zvukové hračky vyrobené pro děti, podivné hudební vynálezy nebo celou řadu malých předmětů, které nejsou reálnými hudebními nástroji, ale vydávají zvuk. Vstupné 30 Kč

úterý 14. 11. v 17.00 hod.: Sanatorium na věčnosti

Filmový historik Jaromír Blažejovský představí režijní činnost Wojciecha Jerzyho Hase a jeho film Sanatorium na věčnosti z roku 1973, který byl natočen dle Schulzovy stejnojmenné povídky. Hrdina surreálního příběhu přijíždí do sanatoria, kde se setkává se svým dávno mrtvým otcem a vyrovnává se s nenávratně ztraceným dětstvím i zničenou tradiční židovskou kulturou v Polsku. Film bude promítnut v původním znění s českými titulky. Vstupné 30 Kč

středa 15. 11. v 17.00 hod.: Večer krátkého filmu

Projekce filmových adaptací Schulzových povídek, a sice krátkometrážních filmů Výprodej lístků na čas, Zavazadlo, Rukopis Bruna S. nalezený v šuplíku od polské režisérky a scénáristky Aliny Skiby. A také surrealistického krátkometrážního filmu Krokodýlí ulice z dílny amerických bratří Quayů. Filmovou projekci uvede Hana Nela Palková ze Spolku přátel Bruna Schulze. Filmy budou promítnuty v původním znění s českými titulky. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 16. 11. v 17.00 hod.: Hledání obrazů

Projekce dokumentárního filmu Benjamina Geisslera z roku 2003. Hledání obrazů pojednávajícího o osudu výtvarných děl Bruna Schulze nalezených v jeho rodišti Drohobyči. Obrazy byly objeveny ve vile za války obývané německým důstojníkem Felixem Landauem a následně za kontroverzních okolností převezeny pracovníky jeruzalémského památníku Jad Vašem do Izraele. Film bude promítnut v původním znění s českými titulky. Vstupné 30 Kč

neděle 19. 11. v 10.30 hod.: Program pro děti – Bruno. Chlapec, který se naučil létat

Výtvarnou dílnu propojuje příběh Bruna, chlapce, který se stal slavným spisovatelem a malířem. Víte, jak je velká vaše silueta a kolika způsoby lze složit papírové ptáky? Přijďte se s námi naučit létat! Dílna pro děti od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč

 

pondělí 20. 11. v 17 hodin: Vernisáž výstavy Kdo je kdo?

Autorská výstava olejomaleb malířky a členky Židovské obce Brno Judity Kopotové. Portrétní tvorbu, které bude výstava věnována, spojuje autorčino osobité umělecké ztvárnění postav, rodinných příslušníků či osob, které umělkyni vstoupily do života. Vstup volný

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

V měsíci listopadu můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu Slovo, obraz, Schulz připravenou Spolkem přátel Bruna Schulze. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný