Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Brno

Přednášky OVK ŽMP Brno

Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
brno@jewishmuseum.cz
tel.: +420 530 317 651
mob.: +420 739 292 424
www.jewishmuseum.cz


Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Červen 2019

6. května 2019

Úterý 4. 6. od 16 hodin, Skořepka 13
Mikrosvět židovské komunity v období normalizace

Období po invazi armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 nazvali komunističtí ideologové normalizací. Boj s údajným sionistickým spiknutím tehdy nemohl nezasáhnout židovské obce. Jejich existence představovala mikrosvět, ve kterém se odehrávaly podobné procesy jako ve většinové společnosti. Zveme vás na krátkou prohlídku brněnské synagogy doplněnou o komentovanou procházku přes ulici Ponávka do sálu brněnské pobočky Židovského muzea v Praze, kde zazní přednáška dokumentaristy Martina Šmoka, autora výstavy „Labyrintem normalizace: židovská obec jako zrcadlo většinové společnosti.“ Pořad se koná ve spolupráci s multižánrovým festivalem Meeting Brno 2019. Sraz před budovou synagogy na Skořepce 13. Vstup volný

Pondělí 10.6. od 17 hodin v sále OVK
Smích skrze slzy V: Šostakovičova Symfonie č. 13 b-moll op. 113 Babij Jar; (1962)

Zveřejnění básně Babij Jar mladého Jevgenije Jevtušenka, v níž sovětskou moc obvinil z ignorování hromadného masakru desetitisíců Židů na počátku války, vyvolalo na počátku 60. let skandál a ten brzy zasáhl i oblast hudby. Se závěrečnou přednáškou cyklu o životě a díle sovětského skladatele Dmitrije Šostakoviče vystoupí muzikolog Jan Špaček. Vstupné 30 Kč

Úterý 18.6. od 17 hodin v sále OVK
Představení knihy Jindřich Flusser: Život na úvěr

Doposud knižně nevydaná autobiografie Jindřicha Flussera (1917–1994) líčí nejen drastické poměry v nacistických koncentračních táborech, v nichž měl budoucí lékař několikrát doslova štěstí v neštěstí, ale přináší také jeho úvahy o životě, osudu a lidství. Autor knihu sepsal po válce ve třetí osobě, když pro něj ještě byly vzpomínky příliš bolestivé. Až později se rozhodl převést text do ich-formy, ale svůj úmysl už nestačil uskutečnit. Udělali to za něj jeho potomci, a právě autorova vnučka Olga Neřoldová posluchačům knihu představí. Vybrané ukázky přečte herec Michal Bumbálek. Kniha bude na místě k prodeji. Vstupné 30 Kč.

Čtvrtek 20.6. od 17 hodin v sále OVK
Domy věčnosti XII: Osoblaha, Bělá (Białsko-Biała) – dva židovské hřbitovy v Těšínském Slezsku

Židovský hřbitov v Białé, největší a nejvýznamnější v opolském regionu, pochází z počátku 17. století, a nejstarší zde zachovaný náhrobní kámen je z let 1621-22. Moravskoslezský protějšek tohoto hřbitova v Osoblažském výběžku je jedinečný svou polohou v někdejším hradebním příkopu i stářím – je zmiňován už ve 14. století, doložen v polovině 16. století. S dvojicí hřbitovů v moravsko-polském příhraničí posluchače v dalším díle svého cyklu seznámí fotografka a publicistka Helena Bretfeldová. Vstupné 30 Kč

Neděle 23. června od 10.30 hodin, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi a konec židovského  království

Medvídek Dubi naposledy rozvine mapu, na které pilně pracovali malí kartografové už od září. Kromě ní má ale nachystané kamínky, lepidla a dřívka. Pozve děti, aby přiložily ruku k dílu, a spolu s ním si připomněly všechny příběhy z Bible, které při tvorbě mapy poznaly. Vstupné 30 Kč

Sobota 29.6. od 19.30, Křišťálový sál Staré radnice
Tal Zilber – klavírní koncert

Hudba izraelského klavíristy a skladatele Tala Zilbera se díky neobvyklé různorodosti klasických, jazzových a popových vlivů těší velkému ohlasu a uznání. Na scéně klasické hudby se Tal Zilber objevil jako sólista orchestru Ramat Hasharon v Tel Avivu a orchestru Beth El v Hartfordu a jeho nahrávky byly uvedeny rozhlasovými stanicemi nejen v Izraeli, ale i v Evropě a Spojených státech. V Brně vystoupí se sborem Boston City Singers Tour Choir, ale též jako sólista. Prosíme o rezervaci míst na brno@jewishmuseum.cz. Vstupné 150,- studenti/ důchodci a 230,- dospělí

Do konce června je možno v sále OVK Brno po předchozí telefonické domluvě zhlédnout výstavu videorozhovorů s pamětníky událostí z let 1937 – 48, dokumentující soužití různých národnostních menšin a jejich rozdílné zkušenosti s odsunem Bringing Together Divided Memory. Vstup volný Sál OVK na tř. Kpt. Jaroše 3 je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %.

Květen 2019

15. dubna 2019

Čtvrtek 2.5. od 17 hodin v sále OVK
Vyhlazovací tábory jako součást konečného řešení židovské otázky

Střediska hromadného vyhlazování vybudovali nacisté na okupovaných územích Polska a Sovětského svazu. Od konce roku 1941 v nich probíhalo systematické, hromadné a průmyslové vyvražďování vězňů z okupované Evropy. Fungování vyhlazovacích středisek a osudy protektorátních Židů v těchto „továrnách na smrt“ přiblíží přednáška historičky Jany Šplíchalové z Archivu dějin šoa Židovského muzea v Praze. Pořad se koná při příležitosti letošního Jom ha-šoa ve ha-gvura, Dne vzpomínky na oběti šoa a hrdinství. Vstupné 30 Kč

Pondělí 13.5. od 17 hodin v sále OVK
Smích skrze slzy IV: O posledních věcech člověka a Smyčcovém kvartetu č. 8 c-moll op. 110

Koncem 50. let prochází Dmitrij Šostakovič osobní i tvůrčí krizí. Autobiografický osmý smyčcový kvartet je věnován obětem nacismu a válek, je ale také jakýmsi vlastním nekrologem. Čtvrtou přednáškou s hudebními ukázkami o životě a tvorbě sovětského skladatele provede posluchače muzikolog Jan Špaček. Vstupné 30 Kč

Úterý 14.5. od 17 hodin v sále OVK
Ze života Židů V: Chinuch

Vzdělávání v rámci tradičního judaismu je základní povinností všech židovských rodičů. Jak probíhá a jaké jsou typy vzdělávacích institucí v národě, jehož život je na neustálém studiu v podstatě založen? Tyto otázky se v posledním pokračování cyklu Ze života Židů pokusí zodpovědět správce pražského Nového židovského hřbitova Chaim Kočí, který současně vykonává rituální dozor nad košer stravou pro Pražský rabinát a je v České republice předsedou Chevra Kadiša. Vstupné 30 Kč

Sobota 18.5. od 19 hodin v sále OVK
Brněnská muzejní noc 2019

Již podruhé se Oddělení pro vzdělávání a kulturu brněnské pobočky Židovského muzea v Praze zúčastní události, při níž jsou veřejnosti zpřístupněny kulturní instituce za příjemné večerní atmosféry květnové soboty.  Letošní program zahájíme v 19 hodin loutkovou inscenací pro děti a rodiče Golem na motivy starých židovských pověstí z rudolfinské Prahy. Počet míst je omezený, prosíme o rezervaci na brno@jewishmuseum.cz . Od 21 hodin si návštěvníci budou moci prohlédnout výstavu Bringing Together Divided Memory. Ve formě videorozhovorů jsou v ní zachyceny příběhy lidí, kteří museli opustit své domovy a v důsledku války začít život jinde. Zvláštní pozornost je věnována soužití Židů, etnických Čechů, Němců a Slováků, dvojjazyčných Moravanů a Bémáků (Böhmisch) před rokem 1938, a především rozdílným zkušenostem a prožitkům po odsunu. Vstup volný

Neděle 26. května od 15.00 hodin, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Medvídek Dubi jako průvodce Chrámu uprostřed země

Král Šalamoun nechal zbudovat Chrám, který představoval centrum náboženského kultu izraelského lidu. Stával v Jeruzalémě na Chrámové hoře a sloužil jako místo, kam se přinášely obětiny. Medvídek Dubi zve malé návštěvníky na prohlídku plánů tohoto unikátního místa a na dílnu netradičně vonící moukou, rozinkami a mandlemi. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 30.5. od 17 hodin v sále OVK
Mnohovrstevná emancipace

Emancipace Židů se většinou zužuje na proces přiznávání rovných občanských práv, který byl završen roku 1867. Občanskoprávní emancipace sice představovala určující faktor židovských dějin v českých zemích, zároveň však měla mnoho dalších rozměrů. Přednáška historika a vědeckého pracovníka Židovského muzea v Praze Daniela Baránka se bude věnovat především otázce zrovnoprávnění židovského náboženského i národního kolektivu a dopadům těchto snah na společnost. Vstupné 30 Kč

V průběhu května a června je možno v sále OVK Brno ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě zhlédnout výstavu Bringing Together Divided Memory. Vstup volný

Sál OVK na tř. Kpt. Jaroše 3 je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena, doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Duben 2019

4. března 2019

Pondělí 8.4. od 17 hodin v sále OVK
Smích skrze slzy III: Vznik státu Izrael a písňový cyklus Z židovské lidové poezie op. 79

V roce 1948 zkomponoval D. D. Šostakovič písňový cyklus Z židovské lidové poezie, inspirovaný sbírkou jidiš veršů. Netušil však, že se postoj SSSR k nově vzniknuvšímu státu Izrael obrátí z příznivého na zcela odmítavý, vrátí se antisemitismem motivované kampaně a z písňového cyklu se paradoxně stane jedno z jeho nejodvážnějších děl. Třetí přednáškou s hudebními ukázkami o životě a tvorbě sovětského skladatele provede posluchače muzikolog Jan Špaček. Vstupné 30 Kč

Pondělí 15.4. od 17 hodin v sále OVK
Ze života Židů IV: Umění z pohledu tradičního judaismu

Jaký je přístup tradičního judaismu k různým uměleckým formám? Co je z náboženského hlediska ve výtvarném umění, hudbě a literatuře povoleno a jaké projevy jsou naopak nežádoucí? Tyto otázky se ve čtvrtém pokračování cyklu Ze života Židů pokusí zodpovědět správce pražského Nového židovského hřbitova Chaim Kočí, který současně vykonává rituální dozor nad košer stravou pro Pražský rabinát a je v České republice předsedou Chevra Kadiša. Vstupné 30 Kč

Úterý 16.4. od 17 hodin v sále OVK
Domy věčnosti XI: Hranice, Lipník nad Bečvou, Holešov

V jedenáctém pokračování cyklu o moravských židovských hřbitovech pojedná fotografka a publicistka Helena Bretfeldová o třech z nich založených v rozmezí 15. – 17. století u významných obchodních cest. Zatímco v Hranicích a v Lipníku byly hřbitovy v době komunismu zrušeny nebo významně poškozeny a později komplikovaně obnovovány, hřbitov holešovský je původní. Jako místo posledního odpočinku významných rabínů-učenců, především Šabbataje ben Meir ha-Kohena, řečeného Šach, je často vyhledáván. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 25.4. od 17 hodin v sále OVK
Představení knihy Colette, má drahá, Vy víte, co máte udělat…

Volné pokračování Vlaku do Výmaru je biografií významného francouzského spisovatele Pierra Drieu La Rochelle a především jeho manželky, lékařky a vědkyně židovského původu Colette Jéramec, která byla za okupace spolu se svými dětmi uvězněna v koncentračním táboře Drancy na pařížském předměstí. Své nové dílo posluchačům představí a několik ukázek přečte původem česká ve Francii žijící spisovatelka, publicistka a scenáristka Ladislava Chateau. Kniha bude na místě k prodeji. Program vzniká ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína Federa. Vstupné 30 Kč

Nedělě 28.4. od 10.30, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi a ten, koho Bůh miloval

O nikom jiném než o Šalamounovi se již v Tanachu-hebrejské Bibli nedočteme, že by ho Bůh miloval. Přesto jeho dlouhé a úspěšné kralování nebylo bez nesnází. Medvídek Dubi zahájí vyprávění z knihy Královské, které bude pokračovat ještě v dalších měsících. Prozradí dětem, jak se pozná, že měl Šalamoun moudré srdce, a bude držet palce všem, kdo se nezaleknou hádanek, které připravil. Vstupné 30 Kč

Úterý 30.4. od 17 hodin v sále OVK
Vernisáž výstavy Bringing Together Divided Memory

Výstava Bringing Together Divided Memory tvoří mozaiku českých, slovenských a rakouských příběhů z období předválečného, doby druhé světové války a bezprostředně po ní. Formou videorozhovorů prezentuje vyprávění těch, kteří museli opustit své domovy a v důsledku války začít žít někde jinde. Zvláštní pozornost je věnována soužití Židů, etnických Čechů, Němců a Slováků, dvojjazyčných Moravanů a Bémáků (Böhmisch) před rokem 1938, a především rozdílným zkušenostem a prožitkům po odsunu. Rozhovory s pamětníky jsou na základě konkrétních míst, historických událostí a opakujících se typů zkušenosti rozčleněny tak, aby byl zřetelný jejich vztah v rámci vyprávění. Doplněny jsou dobovými kontextualizujícími texty a mapami. Výstava proběhne ve spolupráci se spolkem Antikomplex. Vstup volný

Do 17. dubna je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií Martiny Janošové Rekviem za Vlněnu, která je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Sál OVK na tř. Kpt. Jaroše 3 je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena, doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Březen 2019

4. února 2019

Pondělí 4.3. v 17 hodin v sále OVK
Ze života Židů III: Pohřební rituály v judaismu

Ve třetím pokračování cyklu Ze života Židů správce pražského Nového židovského hřbitova a předseda Chevra kadiša Chaim Kočí posluchače seznámí s funkcí této organizace v historii a v dnešní době. Promluví také o vzniku, významu a průběhu pohřebních rituálů v praktickém judaismu, o problematice židovských hřbitovů a nedotknutelnosti jejich hrobů. Vstupné 30 Kč

Pondělí 11.3. v 17 hodin v sále OVK
Smích skrze slzy II: Poslední léta stalinismu a Houslový koncert op. 77

Po vítězství ve Velké vlastenecké válce byl Stalin silnější než kdy předtím. Množila se ideologická odsuzování umělců, začaly procesy se známými osobnostmi židovského původu. Ponížený skladatel Dmitrij Šostakovič tehdy zkomponoval své nejtklivější dílo. S houslovým koncertem, který nezapře vliv klezmeru, seznámí posluchače v druhé části cyklu s hudebními ukázkami muzikolog Jan Špaček. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 14. března v 17 hodin v sále OVK
Osudy židovských památek po mnichovské dohodě

Území českých zemí bylo rozděleno na oblasti spadající různým způsobem přímo pod Říši a na území Druhé republiky, později protektorátu. Likvidace majetku židovských obcí a spolků probíhala na těchto územích odlišnou cestou a také rozsah zničených památek byl různý. Přednáška historičky Markéty Lhotové porovná tyto postupy a blíže posluchače seznámí zejména s doposud méně
známým vývojem v pohraničí. Osudy jednotlivých typů památek budou dokumentovány na některých příkladech z moravsko-slezského území. Vstupné 30 Kč

Úterý 19. března v 17 hodin v sále OVK
Metamorfózy v česko-rakouských vztazích očima pamětnice holocaustu: představení knihy s hudebním doprovodem

V interdisciplinárním evropském projektu zahájeném v roce 2013 pracuje vídeňský autor, kulturní filozof, sociolog, historik, hudebník a skladatel Reiner König-Hollerwöger s pamětnicí holocaustu Erikou Bezdíčkovou z Brna. Jeho kniha, jež vyšla v češtině v roce 2018 a na jejímž překladu se Erika Bezdíčková podílela, umožňuje hluboký vhled do psychických, mentálních, společenských a kulturních procesů minulosti i přítomnosti. Součástí představení českého vydán knihy za účasti hlavní protagonistky bude klavírní doprovod autora. Kniha bude na místě k prodeji. Vstupné 30 Kč

Neděle 24. března v 10.30 hodin, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Medvídek Dubi a král David

Čtyřicet let vládl David izraelskému království, ale více než věhlas vladaře Davida přežila upřímnost jeho víry. Vložil ji do slov svých nádherných básní  –  žalmů, které dodnes přinášejí posilu a útěchu. Medvídek Dubi připravil malým čtenářům povídání o králi Davidovi, ale také spoustu hravých úkolů, které pomůže vyřešit.

 

Pondělí 25. března v 17 hodin v sále OVK
Žid na kazatelně: obraz židovské komunity v české homiletice doby baroka

Nedělní a sváteční kázání přelomu 17. a 18. století měla výrazný katechetický charakter, ale dotýkala se i aktuálních společenských problémů. Na pomezí univerzálních a partikulárních témat se
objevovaly otázky týkající se Židů. Na základě analýzy raně novověkých českojazyčných katolických postil Daniel Soukup z Ústavu české literatury AV ČR načrtne obraz Židů, jak jej předávali soudobí kazatelé. Vstupné 30 Kč

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Do konce března je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií Martiny Janošové Rekviem za Vlněnu, která je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný