Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Brno

Přednášky OVK ŽMP Brno

Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
brno@jewishmuseum.cz
tel.: +420 530 317 651
mob.: +420 739 292 424
www.jewishmuseum.cz


Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Únor 2020

20. ledna 2020

Úterý 4. února od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3
Domy věčnosti XIII: Split a Sarajevo 

Ve třináctém díle přednáškového cyklu věnovaného židovským hřbitovům publicistka a fotografka Helena Bretfeldová představí dvě pohřebiště na území bývalé Jugoslávie. Mají společnou střídmou až minimalistickou symboliku a upřednostňují náhrobky ve tvaru tumby. Nabízí se srovnání aškenázského (Split) a sefardského (Sarajevo) uspořádání pohřebních kamenů i způsobu začlenění hřbitovů do obou metropolí. Vstupné 30 Kč

Neděle 9. února od 10.30 v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3
Medvídek Dubi na návštěvě u Helgy  

Při únorové dílně seznámí medvídek Dubi malé návštěvníky s životními osudy a dílem akademické malířky Helgy Hoškové-Weissové, jejíž dětské kresby z terezínského ghetta jsou dnes známy po celém světě. Poznávat se však bude, jak jinak než se štětcem a paletou v ruce. Vstupné 30 Kč

Pondělí 10. února od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3
Plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení

Plynové vozy představovaly do zprovozněni plynových komor vrchol efektivnosti zrůdného nacistického vyhlazovacího systému. Statisíce lidí byly takto zavražděny v polském Chelmnu, běloruském Malém Trostinci či srbském Bělehradě, aniž by se jich dotkla vrahova ruka. O zvrácené tvořivosti technologů konečného řešení promluví historik Vojtěch Kyncl. Vstupné 30 Kč

Středa 12. února od 17 hodin, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Divadelní představení Josefův příběh

Starozákonní příběh o Jákobových dvanácti synech, žárlivosti, prodání Josefa do Egypta, Putifarovi, faraónovi, vykládání snů, ale především o odpuštění přijede pro diváky všech věkových kategorií sehrát formou loutkového představení divadelní spolek Můj domov z Dolních Kounic. Počet míst v sále na židovském hřbitově je omezen, prosíme proto o rezervaci na adrese brno@jewishmuseum.cz. Vstupné 30 Kč

Středa 19. února od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3
Konverze Židů ve středověkých Čechách a na Moravě

Ve středověké křesťanské společnosti byli Židé tolerovaným náboženstvím, ale to nic neměnilo na jejich vyčleňování z veřejného prostoru. Souběžně se v pramenech začínají objevovat zprávy o konverzích Židů. Vynucené přijetí křtu se pro Židy mnohdy stalo jedinou možností k přežití. Život konvertitů však nebyl jednoduchý a majoritní křesťanská společnost na původ novokřtěnců nezapomínala. O důvodech a následcích konverzí promluví Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd. Vstupné 30 Kč

Pondělí 24. února od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3
Židé na panství Zábrdovice v první polovině 19. století

Přednášku o historických poměrech a proměnách na území bývalého klášterního panství Zábrdovice v období průmyslové revoluce, kdy zde vzniklo několik textilních podniků, které patřily k největším svého druhu v Evropě, přednese historik Bohumír Smutný. Pohovoří také o židovské menšině, která se na zdejším podnikání mohla podílet až po roce 1860, kdy padla poslední diskriminační opatření. Vstupné 30 Kč