Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Brno

Přednášky OVK ŽMP Brno

Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
brno@jewishmuseum.cz
tel.: +420 530 317 651
mob.: +420 739 292 424
www.jewishmuseum.cz


Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Prosinec 2019

17. listopadu 2019

Středa 4.12. od 17 hodin v sále OVK, tř. Kpt. Jaroše 3
Biblické příběhy ve výtvarném umění

Naše kultura vychází z posvátných textů závazně shrnutých v celku zvaném Bible. Židé používají hebrejskou Bibli, psanou hebrejsky a aramejsky, křesťané přidávají řecky psaný Nový zákon. Zatímco židovská tradice zakazuje zobrazování lidských postav a svoji tvořivou energii soustředila do práce se slovem, křesťanská tradice rozvinula malířství, sochařství a užité umění. Přednáška kulturoložky a hebraistky Terezie Dubinové porovná rozdílné přístupy judaismu a křesťanství k biblickým postavám a tématům v průběhu staletí. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 5.12. od 17 hodin v sále OVK, tř. Kpt. Jaroše 3
Představení knihy Historie židovské kopané v Československu

Kniha s názvem Historie židovské kopané v Československu popisuje doposud přehlížený kompletní vývoj a průběh soutěží Židovského fotbalového svazu v letech 1918–1939, ale i za Protektorátu Čechy a Morava. Historik Lubomír Král pohovoří mino jiné o bohaté historii klubu Makabi Brno, který patřil v počátku 20. let minulého století ke špičkovým evropským mužstvům. Hlavní pozornost bude ale věnována období holocaustu a tzv. Terezínské lize (1942-1944), v níž se stal fotbal, hraný na nádvořích kasáren, jednou z mála možností alespoň na chvilku zapomenout na tamní nelehký život. Vstupné 30 Kč

Úterý 10. 12. od 17 hodin v sále OVK, tř. Kpt. Jaroše 3
Tvoje slza, můj déšť – promítání filmu a beseda s Evou Lustigovou

Autorský dokument Evy Lustigové Tvoje slza, můj déšť: Přítomnost Arnošta Lustiga (2012) zaznamenává živou formou setkání a osobní rozhovory s jejím otcem. Světově uznávaný spisovatel v něm s typickým humorem vzpomíná na dětství přerušené nacistickou okupací, zkušenost z koncentračního tábora, počátky své spisovatelské dráhy, pobyt v Izraeli a USA či na celoživotní přátelství s Otou Pavlem. Po promítání filmu bude následovat beseda s jeho tvůrkyní. Vstupné 30 Kč

Neděle 15. prosince od 10.30, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi pozoruje svět skrz okno z barevného skla

Alespoň tak to vypadá na obrazech malíře Marca Chagalla. Jeho dílo bylo ovlivněno židovsko-ruskými mytickými a náboženskými představami a šťastnými vzpomínkami na dětství. V pozdější tvorbě se pustil do rozsáhlých projektů při výzdobě veřejných staveb a věnoval se také ilustrování knih. Zveme tedy všechny malé návštěvníky, aby vzali do ruky živé barvy a zamysleli se, co pestrého jejich vzpomínky nabízejí. Vstupné 30 Kč

Úterý 17. 12. od 17 hodin v sále OVK, tř. Kpt. Jaroše 3
Osvětimské album

Jediným dochovaným fotografickým dokladem o vnitřním fungování koncentračního tábora Osvětim je náhodně nalezená sbírka fotografií, tzv. Osvětimské album. Přednáška správce fotoarchivu Židovského muzea v Praze Martina Jelínka objasňuje vznik alba, jeho nalezení osvětimskou vězeňkyní Lili Jacob a poválečný osud alba, v němž hraje významnou roli i Židovské muzeum v Praze. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 19.12. od 17 hodin v sále OVK, tř. Kpt. Jaroše 3
1000 hebrejských slovíček

Lektorka hebrejštiny a jeruzalémská rodačka Efrat Barlev ve své přednášce stručně nastíní vývojové varianty hebrejského jazyka od starověké přes biblickou až po moderní hebrejštinu, která je od roku 1918 jedním z úředních jazyků mandátní správy v Palestině a v roce 1948 se stala úředním jazykem státu Izrael. Kromě konkrétních příkladů z učitelské praxe upozorní i na jazykové výjimky a zajímavosti a zároveň posluchačům představí svůj nově vydaný ilustrovaný slovník hebrejštiny. Vstupné 30 Kč

V průběhu prosince je možno v sále OVK Brno ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě zhlédnout výstavu Taneční kosmopolitka Alice Flachová-Pastorová. Vstup volný

Listopad 2019

13. října 2019

Úterý 5. listopadu 2019 od 17 hodin v sále OVK ŽM na tř. Kpt. Jaroše 3
Ondřej Sekora, Ferda Mravenec a ti druzí

K 120. výročí narození ilustrátora a tvůrce oblíbených knih Ondřeje Sekory brněnské OVK ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína Federa připravilo pořad přibližující osudy a tvorbu tohoto umělce. Jak do Sekorova života zasáhla druhá světová válka a manželství s Ludmilou Roubíčkovou nastíní nejen na základě deníků z let 1944-1945 Hana Kraflová a Tomáš Prokůpek, kurátoři a odborní pracovníci Moravského zemského muzea v Brně. Vstupné 30 Kč

Neděle 10. listopadu od 10.30, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi a pan Ray

Bylo to v srpnu roku 1890, když se v americké Filadelfii narodil Emmanuel. Stal se z něj všestranný výtvarník pracující nezvyklými technikami a způsoby. Svá díla podepisoval monogramem „MR“. Tak začíná další příběh z ateliéru medvídka Dubiho. Čeká vás povídání o slavném umělci Man Rayovi, cestování mezi Amerikou a Francií, a také fotografické tvoření pro malá stvoření. Vstupné 30 Kč

Úterý 12. listopadu od 16.30 v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3
Židé v protektorátu mezi 16. březnem a 17. listopadem 1939

Přednáška etnoložky Blanky Soukupové z Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity věnovaná třicátému výročí 17. listopadu bude analyzovat život židovského obyvatelstva v prvních měsících protektorátu na pozadí upevňování nacistické moci. Především se však zaměří na vrcholící odpor české společnosti v čase výročí vzniku republiky (28. říjen) a jeho brutálního potlačení. Pozornost bude věnována i aktivní antisemitské politice protektorátní vlády, menšinovým reakcím na ni a utváření strategií přežití. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 14.11. od 17 hodin v sále OVK ŽM na tř. Kpt. Jaroše 3
Židovské nositelky Nobelovy ceny

Za téměř 120 let, kdy je udělována Nobelova cena, ji získalo téměř tisíc nositelů. Z tohoto počtu je pouze 52 žen, což činí zhruba pět procent. Významnou část držitelek Nobelovy ceny tvoří ženy z židovského prostředí – vědkyně, lékařky i spisovatelky. O jejich životních a profesních osudech i o samotné Nobelově ceně bude hovořit šéfredaktorka magazínu Kachol velavan Zuzana Prudilová. Vstupné 30 Kč

Úterý 19.11. od 17 hodin v sále OVK ŽM na tř. Kpt. Jaroše 3
Vernisáž výstavy Taneční kosmopolitka Alice Flachová-Pastorová

Výstava zachycuje životní pouť s Brnem výrazně spjaté tanečnice a teoretičky Alice Flachové-Pastorové (1928-2006). Mapuje její osud od baletních začátků přes tragické období druhé světové války, kdy byla deportována do Terezína a Osvětimi a absolvovala pochod smrti, až po její návrat na divadelní scény, dramaturgické a pedagogické aktivity v časech komunistického režimu. Vysokou odborností a znalostí dějin a teorie tance výrazně ovlivnila několik generací a přispěla ke kodifikaci odborné reflexe tanečního umění. Výstavu bratislavského Divadelného ústavu zahájí kurátorka Monika Čertezni. Vstup volný

Úterý 26.11. od 17 hodin v sále OVK, tř. Kpt. Jaroše 3
Vegetariánství a židovská etika

Izrael se pyšní největším počtem veganů a vegetariánů na světě. Má tento ohleduplný životní styl nějakou spojitost s judaismem? Přednáška absolventky oboru judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, studentky Abraham Geiger College v Berlíně a budoucí rabínky Kamily Kohoutové představí základní koncepty týkající se etického stravování v židovství od nejstarších dob po současnost. Vstupné 30 Kč

Pátek 29. 11. – neděle 1. 12., Gymnázium tř. Kpt. Jaroše 14
Machol Brno 2019 – Mezinárodní seminář izraelských lidových tanců

Již třetí ročník mezinárodního festivalu izraelských lidových tanců přináší možnost zúčastnit se v Brně seminářů, lekcí a workshopů pod vedením zkušených lektorů, ale i bohatý doprovodný program. Za všechny vyučující jmenujme např. talentovaného choreografa Michaela Barzelaie z Haify nebo zakladatelku taneční školy Komuna v Jeruzalémě Hilu Mukdasi. Registrace a více informací na www.orotbrno.webnode.cz

Do 12. října je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií brněnské synagogy Agudas achim od Libora Teplého, od 19. října pak výstavu Taneční kosmopolitka Alice Flachová-Pastorová. Obě výstavy jsou přístupné ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Říjen 2019

2. září 2019

Čtvrtek 3. října od 17 hodin, Moravské náměstí
Architektonická procházka: Stavby Otto Eislera v centru Brna

Mezi známé realizace jednoho z nejvýraznějších brněnských židovských architektů meziválečného období Otto Eislera patří synagoga Agudas Achim či jeho vlastní vila v Masarykově čtvrti, je však i autorem několika budov v centru Brna. Během komentované procházky s historičkou architektury Zuzanou Ragulovou se posluchači dozvědí o Eislerových dochovaných stavbách, ale i o těch, které už neexistují nebo zůstaly pouze ve formě návrhů. Sraz účastníků je v 17 hodin na Moravském náměstí u modelu Brna. Vstupné 30 Kč

Neděle 6. října od 10:30, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi mezi Brnem a Jeruzalémem

Byla jednou jedna malířka Anna a jeden malíř Ludwig. Jeho příjmení bylo Blum a její Ticho. Jako první se v Brně narodil on a o tři roky později ona. Životní cesty je oba nakonec z Brna zavedly až do dalekého Jeruzaléma. Na říjnové dílně zazní nejenom jejich příběhy, ale ke slovu bude muset přijít také mapa a především pera, štětce a barvy.  Vstupné 30 Kč

Pondělí 7. října od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3
Představení knihy Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska

Architekt a památkář Jaroslav Klenovský se téměř čtyři desetiletí věnuje terénní péči o nemovité památky židovské kultury na území Moravy a Slezska. Napsal desítky článků a publikací o historii a památkách jednotlivých židovských obcí, projektoval opravy nemovitostí, vytvořil studie židovských čtvrtí a center a navrhl řadu pamětních desek. Nedávno vydaný encyklopedický svazek komplexně popisuje židovské nemovité památky na území Moravy a Slezska – ty dochované i ty, které již neexistují. Knihu bude možné na místě zakoupit. Pořad se uskutečňuje ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem rabína Federa. Vstupné 30 Kč.

Středa 23. října od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3
Brněnské gestapo

Autor nedávno vydané knihy „Brněnské Gestapo 1939-1945 a poválečné soudní procesy s jeho příslušníky“ historik Vladimír Černý se ve své přednášce bude zabývat nacistickou tajnou státní policií. Zaměří se na činnost této organizace v Brně, představí jeho strukturu, personální složení a způsoby boje proti české domácí rezistenci. Pozornost bude věnována především podílu gestapa na perzekuci brněnského židovského obyvatelstva. Knihu bude možné na místě zakoupit. Vstupné 30 Kč.

Čtvrtek 24. října od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3
Z dějin anti-judaismu a antisemitismu II: Proměny postavení židovského obyvatelstva na Pyrenejském poloostrově v 15. a 16. století ve světle tzv. iberijského rasismu

V lednu 1492 byla dobytím poslední bašty islámu Granady ukončena na Pyrenejském poloostrově po staletí probíhající reconquista. Následný dekret z Alhambry přikazoval všem Židům přijmout do čtyř měsíců křesťanství nebo opustit zemi. Dlouhodobé následky těchto událostí zasadily společnosti, ekonomice i kultuře na celém Pyrenejském poloostrově ránu, jež se od konce 15. století nepřestala prohlubovat a jejíž tragické důsledky se projevují v Evropě dodnes. Nejen o osudech křesťanů- konvertitů židovského původu, kteří se stali podřadnou rasou vyloučenou ze společnosti,
pronásledovanou inkvizicí až do počátku 19. století, promluví historička Lena Arava Novotná. Vstupné 30 Kč

Čtvrtek 31.10. od 17 hodin v sále OVK na tř. Kpt. Jaroše 3
Hudebně literární večer ke 100. výročí narození Gideona Kleina

Slavnostní komponovaný večer s koncertem předního českého klavíristy Pavla Zemena připomene hudebníka, skladatele a pedagoga Gideona Kleina (1919 Přerov – 1945 Fürstengrube), jehož slibná umělecká kariéra byla přervána holocaustem. Pořad je součástí projektu „Gido se vrací domů!“, který si klade za cíl oslavit život a dílo umělců, kteří tak jako Gideon Klein byli během druhé světové války vězněni v terezínském ghettu. Součástí večera bude představení monografie Dopis od Gideona za účasti jejího autora, anglického muzikologa Davida Fligga. Ukázky z knihy přečte herec Šimon Bilina. Více na www.gidofest.com. Vstupné 30 Kč

 


V průběhu října je možno v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií brněnské synagogy Agudas achim od Libora Teplého, která je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Výstava je pořádána ve spolupráci s ŽOB. Vstup volný

Září 2019

25. srpna 2019

Neděle 1. září od 16.30 hodin, vila Löw-Beer, Drobného 297/22
Evropský den židovské kultury

Na první zářijovou neděli připadá letos již dvacátý ročník Evropského dne židovské kultury, jehož cílem je sblížení židovské a nežidovské společnosti, ale také ochrana židovského kulturního dědictví. Brněnská pobočka Židovského muzea v Praze oslaví tento den společně s Židovskou obcí Brno kulturním programem pro děti a dospělé v reprezentativních prostorách vily Löw-Beer. Součástí akce bude prohlídka vily a přednáška „Kdo je kdo?“. Povídáním o různých funkcích a povoláních, které bylo a je možné potkat v židovských komunitách, provede návštěvníky koordinátor kašrutu pražského rabinátu Chaim Kočí. V zahradě vily bude zároveň připravena tematická kreativní dílna pro děti. Vstupné dobrovolné

Středa 4. září od 17 hodin v sále OVK, tř. Kpt. Jaroše 3
Starozákonní postavy v literatuře I: Mojžíš

První přednáška z třídílného cyklu o postavách ze Starého zákona a jejich zpracování ve známých dílech německé literatury bude věnována Mojžíšovi. O tom, jak jeho osudy a příběhy viděli Friedrich Schiller, Johann Wolfgang Goethe, Sigmund Freud nebo jihlavský rabín Hermann Reckendorf, promluví germanistka profesorka Ingeborg Fialová. Vstupné 30 Kč

Pondělí 9. září od 17.00 hodin v sále OVK, tř. Kpt. Jaroše 3
Vernisáž výstavy Andre Steiner: nejen brněnský architekt II

Fotografka Kateřina Rusňáková se po úspěchu lednové výstavy o A. Steinerovi opět ve spolupráci se Spolkem OROT a Židovským muzeem v Praze rozhodla pokračovat v obrazovém mapování současného stavu dalších brněnských staveb tohoto autora. Během vernisáže budou promítnuty dosud neuvedené krátké snímky „Andrej Steiner – Pracovná skupina“ a „Andrej Steiner – Židovský architekt pracovných táborov“, které natočil dokumentarista Jakub Fišer pro Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Výstava se koná za finanční podpory Nadace Židovské obce v Praze, městské části Brno-střed a Jihomoravského kraje. Vstup volný

Čtvrtek 12. září od 17 hodin v sále OVK, tř. Kpt. Jaroše 3
Z dějin antijudaismu a antisemitismu I: Reprezentace Židů v západoevropské křesťanské ikonografii 12. – 15. století

Protižidovské tóny a náměty, jež se od počátků křesťanství staly součástí církevních výkladů a učení, se do konce jedenáctého století většinou omezovaly na teologické debaty a polemiky. V období mezi 12. a 15. stoletím došlo k hluboké stupňující se negativní proměně vnímání Židů majoritní společností. První přednáška judaistky Lenky A. Novotné z Husitské teologické fakulty bude tento proces sledovat z různých úhlů pohledu a pokusí se stanovit definici středověkého křesťanského antijudaismu, který se stal vzorem i pro novodobé projevy nenávisti k Židům v Evropě i mimo ni. Vstupné 30 Kč

Neděle 15. září od 10.30, Nezamyslova 27, Brno-Židenice
Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi otevírá ateliér

Podzimní dětské dílny budou mít tentokrát výtvarné zaměření. Medvídek Dubi provede malé návštěvníky tvorbou a životními osudy několika slavných umělců židovského původu. Postupně se v návaznosti na jejich díla budeme zabývat nejen malbou, ale také fotografií, komiksem, sochařstvím či módním návrhářstvím. Na prvním zářijovém setkání se společně podíváme do dějin umění až po současnost, abychom zjistili, co nás může v dalších měsících co nejvíc zajímat a bavit. Vstupné 30 Kč

 

Pondělí 16. září od 19 hodin a úterý 17. září od 10 hodin, BuranTeatr, Kounicova 685/20
Návštěva z pravěku

Divadelní představení na motivy knihy a životního příběhu Petra Ginze (1. 2. 1928 – 28. 9. 1944), mladého výtvarníka, spisovatele a šéfredaktora časopisu Vedem v terezínském ghettu, nastudovali žáci pražského gymnázia Přírodní škola pod vedením Františka Tichého v rámci projektu Terezínská štafeta. Ve hře Návštěva z pravěku, kterou po Ginzově smrti v Osvětimi-Birkenau doplnila a k vydání připravila jeho sestra Eva, se prolíná fantazijní dobrodružný příběh inspirovaný Julesem Vernem s mrazivou realitou životního osudu dospívajícího chlapce v době protektorátu. Počet míst je omezen, prosíme o rezervaci na adrese novotny@prirodniskola.cz. Vstupné dobrovolné