Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Brno

Přednášky OVK ŽMP Brno

Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
brno@jewishmuseum.cz
tel.: +420 530 317 651
mob.: +420 739 292 424
www.jewishmuseum.cz


Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Léto 2021

1. června 2021

29.- 30. 5., 5. – 6. 6. a 12. – 13. 6. 10:00 – 18:00, Vila Stiassni, Hroznová 14

91: Výstava Helgy Hoškové-Weissové v Brně

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST! Retrospektivní výstava obrazů a grafik akademické malířky Helgy Hoškové-Weissové, které jsou vedle svých uměleckých kvalit svědectvím o historických událostech, jichž se jejich autorka stala nedobrovolným účastníkem, bude k vidění v prostorách @Vila Stiassni po následující tři víkendy, tj. 29. – 30. května, 5. a 6. června a 12. a 13. června vždy od 10 do 18 hodin. V souladu s vládnímí opatřeními Vila Staissni zcela mimořádně zpřístupní část prohlídkové trasy, kde jsou obrazy umístěny. Prostory si budete moci prohlédnout samostatně, bez průvodce, v rámci vstupného do areálu (30,- Kč). 

Česká televize věnovala v nedávné době hned dva své pořady paní Hoškové-Weissové, akademické malířce, která přežila Terezín, Osvětim, Freiberg a Mauthausen.

Poslechněte si její vzpomínky a navštivte výstavu, která je průřezem její tvorby.

Hyde Park Civilizace: https://www.ceskatelevize.cz/…/1044129…/221411058090522/

Sousedé: https://www.ceskatelevize.cz/…/11690334…/421236100111005

 

Neděle 6. června v 15:00, Vila Löw Beer, Drobného 22

Život by mohl být tak krásný. Deník Ruth Maierové – workshop

Zveme Vás na workshop ve výstavě o Ruth Maierové, židovské dívce s moravskými kořeny, a příběhu její rodiny. Ruth Maierová není tak známá jako Anne Franková, ale i ona si vedla podrobné deníky reflektující přímé zkušenosti s holokaustem. Narodila se v listopadu 1920 ve Vídni, její otec pocházel ze Žarošic a část širší rodiny žila v Brně. Deníky si vedla v letech 1933-1942. Odráží se v nich její osobní pocity, každodenní život, témata spojená s dospíváním, ale i politické události a radikalizující se pronásledování židovských obyvatel po anšlusu Rakouska v roce 1938. Dílo bylo v roce 2014 zapsáno do programu UNESCO – Memory of the World. Deník Ruth Maierové poprvé vyšel v českém předkladu v lednu 2021. Na workshopu Vás provedeme výstavou, deníkovými záznamy a pracovat budeme i s několika akvarely, které se po Ruth zachovaly. Vstup zdarma, kapacita omezena.
Rezervace na pruvodci@vila.muzeumbrnenska.cz nebo +420 544 544 208

https://www.facebook.com/events/490842028701164/?ref=newsfeed

 

Čtvrtek 1. července v 17:00 a středa 1. září v 17:00, synagoga Agudas Achim, Skořepka 13

Brno a jeho chrámy – komentovaná prohlídka brněnské synagogy

Komentovaná prohlídka funkcionalistické stavby architekta Otto Eislera bude pro veřejnost připravena v rámci festivalu Brno a jeho chrámy. Synagoga Agudas Achim je v současnosti jedinou synagogou na území Moravy a Slezska, která slouží duchovním účelům židovské komunity. Výklad bude věnován zásadním momentům brněnské židovské historie, hlavním tradicím a zvykům judaismu, ale i dramatickému životnímu příběhu autora stavby. Program se koná ve spolupráci s Turistickým a informačním centrem Brno. Rezervace na www.ticbrno.cz.

 

Sobota 7. srpna od 18:00 do 22:00, sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3

Brněnská muzejní noc – prezentace tří výstav: Masaryk a Svatá země, Přetnuté životy a Archy rodiny Maierovy

Již potřetí se zapojujeme do Brněnské muzejní noci, která se letos z tradičního května posunula na srpen. V sále OVK nabídneme návštěvníkům shlédnutí putovní výstavy Masaryk a Svatá země zapůjčené Velvyslanectvím Státu Izrael. Panelová výstava připomíná cestu prezidenta v roce 1927 do tehdejší mandátní Palestiny. Kromě památné návštěvy TGM se výstava zaměří také na přelomové historické milníky ve vzájemných vztazích, jmenovitě na vznik státu Izrael, kdy nezastupitelnou a klíčovou roli na mezinárodním poli sehrál Jan Masaryk a československá diplomacie. V prostorách brněnské Vily Löw Beer bude v rámci Muzejní noci také prezentována dvojvýstava Přetnuté životy a Archy rodiny Maierovy o příběhu Ruth Maierové, židovské dívky s moravskými kořeny, jejím deníku a osudech celé rodiny.

 

Neděle 5. září, synagoga Agudas Achim, sál OVK na tř. Kpt. Jaroše 3

Evropský den židovské kultury

Na první zářijovou neděli připadá letos již dvacátý druhý ročník Evropského dne židovské kultury, jehož cílem je sblížení židovské a nežidovské společnosti, ale také ochrana židovského kulturního dědictví. Brněnská pobočka Židovského muzea v Praze oslaví tento den společně s Židovskou obcí Brno kulturním programem, jehož součástí bude mimo jiné vernisáž výstavy americko-belgické abstraktní malířky židovského původu Valentine Svihalek a komentované prohlídky funkcionalistické synagogy Agudas achim. 

 

Pondělí 6. září od 17:00, Vila Löw Beer, Drobného 22

Přetnuté životy / Archy rodiny Maierovy – zahájení putovní výstavy

 V souvislosti s Evropským dnem židovské kultury bude slavnostně zahájena putovní dvojvýstava Přetnuté životy a Archy rodiny Maierovy. Své první uvedení dvojvýstava v brněnské vile Löw Beer tímto dnem po třech měsících končí. Poté bude prezentována v Žarošicích a na dalších místech republiky. Obě výstavy se věnují krátkému životnímu příběhu Ruth Maierové, židovské dívky s moravskými kořeny, jejím deníkovým záznamům z let 1933-1942 a především jednotlivým osudům tří generací rodiny Maierovy, kde Ruth patřila k té nejmladší. Společně s výstavou bude představeno i první české vydání Deníku Ruth Maierové za přítomnosti norského autora Jana Erika Volda.