Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Brno

Přednášky OVK ŽMP Brno

Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
brno@jewishmuseum.cz
tel.: +420 530 317 651
mob.: +420 739 292 424
www.jewishmuseum.cz


Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Leden 2021

16. prosince 2020

Zájemce o online pořady prosíme: 
Zašlete email na adresu: barbora.dockalova@jewishmuseum.cz, do předmětu prosím napište PŘENOS ON-LINE a datum pořadu. V den konání pořadu Vám bude zaslán odkaz, přes který se budete moci v reálném čase připojit k přednášce.

Vzhledem epidemické situaci a souvisejícím vládním opatřením sledujte prosím aktuální informace na www.jewishmuseum.cz


Čtvrtek 7. ledna od 18 hod
ONLINE Věčná síla pomáhat 

Jak prožívali svoje těžké životní chvíle dva známí čeští rabíni Dr. Richard Feder a Dr. Gustav Sicher? Oba poznamenaní traumatem holocaustu, osobními rodinnými tragédiemi, těžkými osudy souvěrců a k tomu ještě nelehkou situací 50. let a nástupem režimu, který náboženství zatracoval? Nejen o tom bude hovořit psycholožka a spisovatelka Zuzana Peterová, autorka knížek o těchto rabínech.

Úterý 12. ledna od 18 hod 
ONLINE Funkce rodokmenů v knize Genesis a dalších biblických textech 

Přednáška profesora Martina Prudkého z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy je součástí cyklu Židé a starověký Přední východ. 

Středa 13. ledna od 18 hodin, Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno
Vernisáž výstavy Helgy Hoškové-Weissové „91“

Akademická malířka Helga Hošková-Weissová vytvořila řadu malířských a grafických souborů, které jsou vedle svých uměleckých kvalit svědectvím o historických událostech, jichž se stala nedobrovolným účastníkem. Brněnská výstava „91“ se koná v reprezentativních prostorách Vily Stiassni, která je úzce spjata s židovskou historií města, a navazuje na retrospektivu u příležitosti významného životního jubilea autorky. Výstava se uskuteční ve spolupráci s Židovskou obcí Brno. Pro aktuální informace sledujte prosím www.jewishmuseum.cz nebo www.facebook.com/91-Výstava-Helgy-Hoškové-Weissové-v-Brně. Vstup volný

Čtvrtek 14. ledna od 18 hod
ONLINE Současný izraelský film 

V své přednášce se filmová historička a novinářka Alice Aronová zaměří na vznik a vývoj filmového průmyslu v Izraeli, představí nejdůležitější tvůrce a přelomové filmy, poukáže na současná témata a trendy nynější izraelské kinematografie a zmíní i její úspěchy na prestižních filmových festivalech. Po skončení online přednášky bude prostor na diskusi s diváky.

Neděle 17. ledna od 10:30, Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno
Nedělní dílna pro rodiče s dětmi: Medvídek Dubi na návštěvě u Helgy 

Únorová dílna bude netradičně situována přímo do výstavy. Mladí malíři budou mít příležitost poznat život a dílo Helgy Hoškové-Weissové, jejíž retrospektivní výstavu uvádíme k jejím devadesátým prvním narozeninám. Poznávat se však bude jak jinak než se štětcem a paletou v ruce. Vstupné 30 Kč

Úterý 19. ledna od 18 hod
ONLINE Kašrut: co Židé jedí a co by neměli II. 

V lednové přednášce koordinátor kašrutu Vrchního rabinátu Židovské obce v Praze Chaim Kočí naváže na své prosincové povídání a bude se do hloubky věnovat tématům košer stravování a pravidlům, která jsou s ním spojena.

Pondělí 25. ledna od 18 hod
ONLINE Tematika šoa v polské, české a slovenské literatuře 

Přednáška představí projekt a publikaci „Handbook of Polish, Czech and Slovak Holocaust Fiction“, která vznikla ve spolupráci českých, polských, německých a slovenských literárních vědců a jejíž vydání je plánováno na jaro 2021. Publikace zahrnující 115 děl s tematikou šoa napsaných polsky, česky a slovensky v oblasti prózy, poezie i dramatu obsahuje rozsáhlý historický úvod, přehledy děl, jmenný a věcný rejstřík. Publikaci a projekt představí prof. Jiří Holý a Hana Nichtburgerová z Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK.

Středa 27. ledna od 17 hodin, Vila Löw Beer, Drobného 22 Brno
Vernisáž dvojvýstavy Přetnuté životy a Archy rodiny Maierovy

Dvojvýstava o osudu židovské dívky s moravskými kořeny a příběhu její rodiny prostřednictvím deníků, které si vedla v letech 1933–1942. Část přibližující životní příběh Ruth Maierové a její deníkové záznamy bude uvedena pod názvem „Přetnuté životy“.  Český překlad deníků Ruth s podtitulem „Život by mohl být tak krásný“ vydá v lednu 2021 nakladatelství Albatros Media. Výstavy budou spolu s českým překladem deníků prezentovány na různých místech České republiky. Vstup volný

Čtvrtek 28. ledna od 19 hodin, sál OVK, tř. Kpt. Jaroše 3, Brno
Benefiční koncert pro záchranu synagogy ve Velkém Meziříčí: HaChucpa

Jedním z kroků k získání dostatku financí na náročnou opravu Nové synagogy ve Velkém Meziříčí, významné památky z roku 1870, je benefiční koncert, pořádaný ve spolupráci s Židovskou obcí Brno a Nadací Milana Nového CAPS 66. Soubor HaChucpa vznikl v Brně v roce 1997 s cílem oživit a publiku prezentovat autentickou židovskou hudbu, jidiš a hebrejské písně, a především klezmer. Rezervace míst na brno@jewishmuseum.cz Vstupné dobrovolné číst dále »