Úvod » Vzdělávání » Přednášky OVK ŽMP Brno

Přednášky OVK ŽMP Brno

Židovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
brno@jewishmuseum.cz
tel.: +420 530 317 651
mob.: +420 739 292 424
www.jewishmuseum.cz


Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

Červen 2018

27. května 2018

středa 6. 6. v 17 hodin: prof. Ivan Rektor – Výzkum dlouhodobých důsledků na přeživší a jejich potomky

Nové výzkumné centrum Masarykovy univerzity CEITEC (Středoevropský technologický institut) v Brně-Bohunicích, disponující laboratořemi vybavenými nejmodernější technikou pro výzkum mozku i genetickými a biochemickými laboratořemi, se v současnosti pod vedením prof. Ivana Rektora věnuje výzkumu dlouhodobých důsledků holocaustu na přeživší a jejich potomky. Přednáška představí charakter a metody tohoto bádání a ukáže důležitost studia vlivu traumatických událostí na člověka. Vstupné 30 Kč

 

úterý 12. 6. v 17 hodin: Beseda se spisovatelem Jindřichem Mannem

Spisovatel, scénárista a režisér Jindřich Mann bude vyprávět o svém životě, rodině, knihách i dokumentárních filmech, které natáčí. Vnuk spisovatele Heinricha Manna a syn spisovatele Ludvíka Aškenazyho napsal nevšední beletristickou knihu vzpomínek Poste restante, která na pozadí dějinných událostí Evropy 20. století seznamuje s životními osudy autora, jeho rodičů i prarodičů. Knižní novinka Lední medvěd obsahuje tři novely odehrávající se v Praze, rozděleném Berlíně a na karibském ostrově. Program se koná ve spolupráci s KVC RF při ŽOB. Vstupné 30 Kč

 

čtvrtek 14. 6. v 17 hodin: Domy věčnosti VII – polní, luční a lesní židovské hřbitovy v pohraničí (Batelov, Olšany, Markvarec, Dolní Bolíkov, Písečné, Velký Pěčín, Brumov)

V sedmém pokračování cyklu přednášek s fotodokumentací moravských hřbitovů nás Helena Bretfeldová zavede ke hranici s Rakouskem a se Slovenskem, kde se samostatné židovské obce formovaly i na malých správních celcích a kde v současnosti můžeme nalézt hřbitovy menších rozměrů, často zasazené v lesích nebo mezi poli. Vstupné 30 Kč

 

neděle 17. června v 10.30 hodin: Pro děti – Jozue a bitva o Jericho

Nedělní dětská dílna zavede malé návštěvníky k městu Jerichu, k němuž Izraelité dorazili po čtyřicetiletém putování pouští a o které se strhla podivuhodná bitva, při níž se bojovalo hlasem, vírou a silnýma nohama. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč

 

středa 20. 6. v 17 hodin: Židé v českých zemích mezi „Vítězným únorem“ a pražským jarem

Přednáška doc. Blanky Soukupové z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy je zarámována do dvou osmičkových výročí let 1948 a 1968. Mezi těmito dvěma letopočty se na pozadí konsolidace politické moci komunistické strany provázené vznikem kontrolního a represivního Státního úřadu pro věci církevní a politickými procesy na přelomu 40. a 50. let odehrával dramatický příběh židovské menšiny. Program se uskuteční za podpory Statutárního města Brna. Vstupné 30 Kč

 

neděle 24. 6. ve 14 hodin: Komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Brně-Židenicích

Výklad Kristýny Kuboňové z Ústavu religionistiky FF MU se zaměří na rituály spojené s pohřbíváním a na osudy zde pochovaných příslušníků význačných továrnických a průmyslnických rodin. Maximální počet účastníků prohlídky je 30 osob. Rezervace na e-mailu: kristyna.kubonova@gmail.com. Poplatek za komentovanou prohlídku ve výši 30 Kč se hradí na místě.

 

Akce se konají v sále na tř. Kpt. Jaroše 3. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Pro držitele SeniorPasu sleva na vstupném 10 %. Změna programu ze závažných důvodů vyhrazena. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace na http://www.jewishmuseum.cz/program-a-vzdelavani/akce-pro-navstevniky/pripravujeme-akce-pro-navstevniky/

 

Do konce srpna můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií Kurt Bardoš: Než se vše změnilo. Výstava je přístupná ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Květen 2018

5. dubna 2018

středa 9. 5. v 17.00 hodin: Československá diplomacie a Izrael v letech 1948‒1967
Letos si 14. května mezi mnoha historickými „osmičkovými“ daty připomínáme také sedmdesáté výročí vzniku Státu Izrael. Přednáška Evy Taterové z Ústavu teritoriálních studií Mendelovy univerzity v Brně přiblíží dynamický vývoj diplomatických vztahů Československa a Izraele v prvních dvaceti letech státu. Přednášející se bude věnovat vymezení základních milníků ve vztazích Československa a Izraele v době studené války, přičemž nabídne jejich reflexi v soudobém mezinárodním kontextu. Vstupné 30 Kč

čtvrtek 10. 5. v 17.00 hodin: Komentovaná procházka po stopách brněnských Židů
Počátky židovského osídlení v Brně se datují k počátku 13. století. Zajímá vás, v kterých místech se nacházel středověký židovský hřbitov, kde stávala židovská brána a kolik bylo v Brně synagog? Komentovanou procházku po nejvýznamnějších místech spojených s brněnskými Židy od 13. do 20. století povede historička architektury Zuzana Ragulová. Začátek prohlídkové trasy je stanoven na 17 hodin na Římském náměstí. Vstupné 30 Kč

úterý 22. 5. v 17 hodin: Edvard Beneš a Židé
Edvard Beneš zasvětil politice takřka celý svůj produktivní život. Velice brzy se z neznámého bojovníka za svobodu malého národa stal mezinárodně uznávaným diplomatem a jednou z vůdčích osobností proměny evropské politiky po první světové válce. V těchto svých rolích se dostával do kontaktu s nejrůznějšími osobnostmi a organizacemi, mimo jiné i židovskými. Přednáška Pavla Dvořáka z Historického ústavu FF MU představí Benešův vztah k židovství, jeho náhled na perzekuci Židů za druhé světové války i vývoj této otázky v kontextu poválečného vývoje československé i světové politiky. Program se uskuteční za podpory Statutárního města Brna. Vstupné 30 Kč

neděle 27. 5. v 10.30 hodin: Pro děti – Deset přikázání
Mojžíš přinesl z hory Sinaj desky se zákonem, který ovlivnil celé lidstvo. Během dílny se malí návštěvníci dozví, co jednotlivá přikázání tohoto zákona znamenají, a také si je netradičním způsobem ztvární. Dílna pro rodiče s dětmi od 5 let se uskuteční v prostorách sálu Turistického a informačního centra ŽOB na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Vstupné 30 Kč

úterý 29. 5. v 17 hodin: Kurt Bardoš: Než se vše změnilo
Vernisáž výstavy díla amatérského fotografa Kurta Bardoše (1914‒1945) z brněnské židovské rodiny, jehož životní příběh skončil v německém koncentračním táboře Dachau. Snímky, pořízené na přelomu 30. a 40. let 20. století, odrážející klasické trendy meziválečné fotografie, téměř zázračně přežily dramatické zvraty 20. století. Vernisáže se zúčastní neteře Kurta Bardoše, které poskytly fotografie k výstavě. Vstup volný

čtvrtek 31. 5. v 17 hodin: Současná tvář Paříže: Migrace a její důsledky
Publicistka Ladislava Chateau zaměří svou přednášku na historii migrace do Francie, současnou migrační politiku a neutěšený společenský stav charakteristický množícími se projevy antisemitismu. Kvůli vzrůstajícím protižidovským náladám stoupá od roku 2015 počet francouzských Židů, kteří zemi každoročně opouštějí. Vhled do nitra francouzské společnosti bude doplněn reportážními fotografiemi ze současné Paříže. Vstupné 30 Kč

Od 19. května do konce srpna můžete v sále OVK Brno zhlédnout výstavu fotografií Kurt Bardoš: Než se vše změnilo. Výstava bude zpřístupněna v sobotu 19. 5. od 18 do 23.30 hodin v rámci konání Brněnské muzejní noci a poté ve dnech programových akcí a po předchozí telefonické domluvě. Vstup volný

Křižovatky osudů

9. ledna 2018