Úvod » Vzdělávání » Semináře pro učitele

Semináře pro učitele

zmp_tmbŽidovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu – pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
tel.: 530 317 651
brno@jewishmuseum.cz

Cyklus seminářů
Židé, dějiny a kultura

 

Číslo akreditace u MŠMT 1107/2016-1-201
4. dubna 2019
Stát Izrael a současnost
2. května 2019 Antisemitismus, holocaust/šoa
22. října 2019 Tradice a zvyky
21. listopadu 2019 Dějiny židů

Program semináře Židé, dějiny a kultura:

Dějiny Židů
Hebrejská abeceda (workshop)
Biblické dějiny (přednáška)
Dějiny Židů v Čechách a na Moravě (přednáška)
Komentovaná prohlídka vily  Löw-Beer
 
Tradice a zvyky Židů
Badatel (workshop)
Tradice a zvyky (přednáška)
Židovský rok (přednáška)
Prohlídka synagogy na Skořepce
Beseda se členem brněnské židovské obce
 
Antisemitismus, Stát Izrael a současnost
Nevítaní cizinci (workshop)
Dějiny antisemitismu (přednáška)
Stát Izrael a současnost (přednáška)
Jom ha Šoa a moderní židovské svátky (účast na Dni vzpomínání na oběti šoa)
 
Holocaust/šoa
Židovka aneb Žonglování se životem (divadelní představení)
Beseda s pamětníkem šoa
Východiska nacistické rasové politiky (přednáška)
Praktická ukázka workshopů  OVK ŽMP s tematikou šoa
 
 
Cena semináře:
Zdarma (včetně exkurzí a vzdělávacích a metodických publikací pro pedagogy).
 
Ubytování si každý účastník zajišťuje sám.
 
 
Místo konání:
Židovské muzeum v Praze, Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
 
 
Dotazy a přihlášky: brno@jewishmuseum.cz, tel. 530 317 651
 
Přihlášku a další informace naleznete na stránkách muzea:
 

Změna programu vyhrazena.