Úvod » Vzdělávání » Semináře pro učitele

Semináře pro učitele

zmp_tmbŽidovské muzeum v Praze
Oddělení pro vzdělávání a kulturu – pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
tel.: 544 509 651, 544 509 652
katerina.suchankova@jewishmuseum.cz

Cyklus seminářů
Židé, dějiny a kultura

 

Číslo akreditace u MŠMT 1107/2016-1-201

Program semináře Židé, dějiny a kultura:

Dějiny Židů
8.30-9.00     Registrace, představení činnosti
9.00–10.30  Hebrejská abeceda (workshop)
10.45–12.15  Biblické dějiny (přednáška)
12.15–13.15   Obědová pauza
13.15–14.45   Dějiny Židů v Čechách a na Moravě (přednáška)
15.00–16.30  Komentovaná prohlídka vily  Löw-Beer
Tradice a zvyky Židů
8.30–10.00   Badatel (workshop)
10.15–11.45   Tradice a zvyky (přednáška)
11.45–12.45   Obědová pauza
12.45–14.15   Židovský rok (přednáška)
14.30–15.30   Prohlídka synagogy na Skořepce
15.30–16.30   Beseda se členem brněnské židovské obce
Antisemitismus, Stát Izrael a současnost
8.30–10.00    Nevítaní cizinci (workshop)
10.15–11.45    Dějiny antisemitismu (přednáška)
11.45–12.45   Obědová pauza
12.45–14.15   Stát Izrael a současnost (přednáška)
14.30–16.00  Jom ha Šoa a moderní židovské svátky (účast na Dni vzpomínání na oběti šoa)
Holocaust/šoa
8.30–10.00   Židovka aneb Žonglování se životem (divadelní představení)
10.15–11.45   Beseda s pamětníkem šoa
11.45–12.45   Obědová pauza
12.45–14.15   Východiska nacistické rasové politiky (přednáška)
14.30–16.00  Praktická ukázka workshopů  OVK ŽMP s tematikou šoa
16.15–16.30   Zhodnocení semináře; předání certifikátů
Cena semináře:
Zdarma (včetně exkurzí a vzdělávacích a metodických publikací pro pedagogy).
Ubytování si každý účastník zajišťuje sám.
Místo konání:
Židovské muzeum v Praze, Oddělení pro vzdělávání a kulturu, pobočka Brno
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
Dotazy a přihlášky: tana.klementova@jewishmuseum.cz, tel. 544 509 651, 739 292 424
Přihlášku a další informace naleznete na stránkách muzea:

Změna programu vyhrazena.