Úvod » Vzdělávání » Osobnosti

Osobnosti

V nabídce našich webových stránek se setkáváte s rubrikou „Osobnosti“, v níž se budeme věnovat životním příběhům a dílům významných židovských osobností; leckteré z nich již nezaslouženě upadly v zapomenutí.

Chachmej Mehrin: Adolf Frankl-Grün (1847-1916)

10. června 2014 - 16:01 od Redakce

lf_frankl-gr__n__krom________sk___rab__n_tmbMezi významné a dnes bohužel zapomenuté židovské učence z Moravy – chachmej Mehrin, jejichž osudy bych rád připomenul, patří také jihomoravský rodák Adolf Frankl-Grün spjatý svým rabínským působením s Kroměřížskem. S odstupem víc jak století se zdá být podivuhodné, kolik výjimečných učenců a vědců židovského původu vzešlo z moravského venkova, z úzkých židovských uliček, které se teprve po roce 1848 otevřely světu a jejichž obyvatelé postupně zakoušeli společenskou svobodu a rovnoprávnost. Z moravských ghett pocházela řada badatelů a myslitelů světového formátu, jejichž dílo je dodnes součástí celosvětové odborné debaty. Následující odstavce přinášejí stručný medailonek o životě a díle kroměřížského rabína a badatele, jehož životní příběh je do určité míry typický pro příslušníky jedné generace pocházející z Moravy. číst dále »

Otto Eisler, architekt brněnské synagogy

1. září 2013 - 15:59 od Redakce

292_4e79db9106Byl jedním z mála brněnských meziválečných architektů, jehož dílo již v době svého vzniku zveřejňovaly zahraniční publikace, a vstoupilo tak do povědomí odborníků i za hranicemi Československa. číst dále »

Medailonek Arnošta Goldflama

20. března 2012 - 15:54 od Redakce

goldflam_0Arnošt Goldflam (1946, Brno) je, řečeno bez nadsázky, člověk mnoha talentů.
Píše divadelní hry, dramatizace a jevištní scénáře, působí jako divadelní a filmový režisér a herec, televizní moderátor a scenárista, na Janáčkově akademii múzických umění vyučuje mladé adepty divadelní režie a v posledních několika letech začal vydávat knihy povídek pro dospělé a pohádek pro malé čtenáře.

Přehled Goldflamových tvůrčích aktivit je velmi rozsáhlý a dá se jen stěží někam zařadit či bez zájmu přehlédnout. Jeho objemné dílo je velmi osobité a v mnoha ohledech svérázné až bizarní. Široká paleta vyjadřovacích prostředků, skrze něž promlouvá ke svým čtenářům, posluchačům či divákům, mu umožňuje vytvářet velmi bohaté imaginární světy plné neotřelé obraznosti, humoru, ironie, nadsázky a hravosti. číst dále »

PhDr. BRUNO ZWICKER (17. 2. 1907 – 30. 9. 1944), významný představitel sociologické školy

9. února 2012 - 15:46 od Redakce

zwicker-1Při shromažďování dokumentačních materiálů o židovském gymnáziu v Brně jsme narazili i na významnou osobnost sociologa a filozofa Bruno Zwickera, který zde učil od roku 1938. číst dále »

Ungar Max – Tradice a odcizení

22. listopadu 2011 - 15:44 od Redakce

Autobiografické vzpomínky židovského soukromého docenta Maxe Ungara
Při příležitosti setkání členů brněnské židovského obce s představiteli Institutu židovských dějin Rakouska ze St Pölten představil Mark Hengerer svoji knihu Tradice a odcizení, věnovanou vzpomínkám na Maxe Ungara která vyšla v rakouském nakladatelství Studien Verlag. číst dále »

Wilhelm Stiassny a Brno

2. srpna 2011 - 15:42 od Redakce

wiener_bauhutteV poslední třetině 19. století a podobně na přelomu 19. a 20. věku začala na Moravě působit řada renomovaných židovských architektů. Vedle prostějovského rodáka Maxe Fleischera (1841-1905) a přerovského rodáka Jakoba Gartnera (1861-1921) patřil k nejvýznamnějším bratislavský rodák Wilhelm Stiassny (1842-1910). Jeho zdejší tvorbou se před časem zabýval Jaroslav Klenovský, autorkou Stiassného podrobného biografického medailonu je v rámci internetové encyklopedie vídeňských architektů Ursula Prokop. číst dále »

Dominik Morgenstern – Zemské výstaviště jako evropský Hollywood

12. června 2011 - 15:32 od Redakce

Počátkem třicátých let minulého století se rozhodl Hugo Fanta, podnikatel v oblasti promítání filmů, vybudovat na Zemském výstavišti v Brně filmové ateliéry. Jeho nápad ztroskotal, firma ohlásila úpadek a on svoji prohru nepřežil. číst dále »

Nezaváté stopy rodiny Löw-Beerů

6. června 2011 - 15:31 od Redakce

Löw-Beer - Velká vila - foto © Jaroslav Horák z publikace Low-Beerovy vilySymbióza mezi židovskými podnikateli a zajímavými stavbami je v moravském metropoli a jejím okolí zvlášť výrazná. Mezi osvícené stavebníky patří také rod Löw-Beerů, kteří zde pobývali od 17.století.6 číst dále »

Heinrich Wilhelm Ernst – brněnský Paganini

22. května 2011 - 15:29 od Redakce

heinrich_wilhelm_ernstV nepříliš vlídné brněnské Křenové ulici visí na domě s číslem 20 pamětní deska věnovaná houslistovi, který se zde v židovské rodině narodil 8. července roku 1812. Rodiče záhy rozpoznali hudební nadání svého syna, kterého všemožně podporovali. číst dále »

Ernst Wiesner – počátky moderní architektury

1. května 2011 - 15:27 od Redakce

Pamětní deska E. Wiesnerovi v Brně

Ernst Wiesner se narodil  21. ledna 1890 v židovské rodině jako druhé z pěti dětí Alfreda Wiesnera a jeho ženy Berty, rozené Winterové. Otec měl v Malackách koncesi na prodej papíru a psacích potřeb, kterou později rozšířil také o tiskárnu tiskopisů. V Malackách žila rodina asi do roku 1898, kdy přesídlila do Brna. V roce 1909 bylo Alfredu Wiesnerovi uděleno v Brně domovské právo a v roce 1911 měl jeho podnik již  prestižní adresu v centru města (Veselá ulice 37). číst dále »