Úvod » Vzdělávání » Osobnosti » Werfel Franz

Werfel Franz

werfelDne 10. září letošního roku uplyne rovných sto šedesát let od narození německy píšícího spisovatele Franze Victora Werfela (1890–1945), jenž je vedle Franze Kafky, Maxe Broda, Oskara Bauma a dalších pražských, převážně židovských literátů, řazen k volnému uskupení tzv. Pražského kruhu (M. Brod).

Franz Werfel se narodil v židovské rodině dobře situovaného majitele továrny na rukavice Rudolfa Werfela a jeho ženy Albíny, rozené Kussinové. Byl jedním ze tří dětí a jediným synem svých rodičů. Sám svoji rodinu později charakterizoval takto: „Moji předkové patřili k židovské komunitě německy hovořících Čechů. Mou rodinu je možné v Praze a v jednom provinčním městě, kde se hovořilo německy, sledovat daleko do minulosti.“

Po absolutoriu na gymnáziu ve Štěpánské ulici začal navštěvovat přednášky na právnické a filozofické fakultě, avšak otec, který si přál, aby se syn věnoval obchodu, jej odeslal na zkušenou do Hamburku. Franz, který se toužil z otcova vlivu spíše vymanit, tam ovšem dlouho nevydržel a po jednoleté dobrovolné vojenské službě se rozhodl odejít do Lipska, kde nastoupil jako lektor v nakladatelství Kurta Wolffa.

První světovou válku přečkal spíše v zázemí. V roce 1915 sice narukoval se svým plukem do Třebenic u Lovosic, více času ovšem strávil v nemocnici v Praze. V roce 1916 se načas dostává na haličskou frontu, závěr války už ale tráví v tiskovém oddělení ve Vídni.

mahler-werfelToto město se mu stává nadlouho domovem. Seznamuje se zde s Almou Mahlerovou, vdovou po slavném dirigentovi a skladateli Gustavu Mahlerovi a v té době ještě ženou významného německého architekta Waltera Gropia. V červenci 1929 se Franz s Almou po více než desetileté známosti berou a později – po připojení Rakouska k Říši v roce 1938 – odcházejí přes Francii a Španělsko do exilu v USA (dramatické okolnosti jejich pěší cesty přes jihofrancouzské Lourdy a Pyreneje Werfela inspirovaly k napsání románu Píseň o Bernadettě  (Das Lied von Bernadette, 1941), jenž byl nedlouho po svém vzniku zfilmován režisérem Henry Kingem (The Song of Bernadette, USA, 1943).

Werfelovi žijí v Kalifornii, kde Franz 26. srpna 1945 podléhá těžkému infarktu. Alma se v roce 1952 stěhuje do New Yorku, kde o dvanáct let později, 11. prosince 1964, coby pětaosmdesátiletá umírá ve svém bytě na 73. ulici manhattanské Upper East Side. Nekrolog uveřejněný dva dny po Almině smrti v nedělním vydání The New York Times ji připomíná jako manželku tří významných umělců – spisovatele Werfela, skladatele Mahlera a architekta Gropia – a druhdy „nejkrásnější dívku Vídně“ („the most beautiful girl in Vienna“), již podle jejích vlastních slov na mužích nejvíce ze všeho přitahovala jejich tvůrčí síla.

Portrétní fotografie, na nichž jsou Franz s Almou zachyceni jako mondénní vídeňské celebrity své doby, jsou dílem známého vídeňského fotografa Georga Feyera, jenž portrétoval řadu známých osobností. Rodák z Budapešti se nejprve jako čtyřiadvacetiletý vydal na zkušenou za moře (mezi lety 1916–1922 působil v USA, kde portrétoval řadu známých umělců). V roce 1924 přesídlil již jako americký občan do Vídně, kde přes deset let působil jako společník v ateliéru zavedeného fotografa Carla Pietznera ml. (Atelier Pietzner-Feyer).

V roce 1933 přijímá prestižní zakázku pro Ligu národů v Ženevě a o tři roky později se kvůli pracovním povinnostem stěhuje do Londýna, v témže roce (1936) však otevírá ve Vídni svůj vlastní fotografický ateliér – prominentní Studio Feyer.

I když tento ateliér provozuje ve Vídni formálně až do roku 1942, po anšlusu otevírá jeho londýnskou pobočku, v níž nezištně zaměstnává a podporuje řadu emigrantů. Sám se počátkem čtyřicátých let stěhuje do USA, kde otevírá další vlastní podnik. Umírá 5. listopadu 1950 ve francouzském Cannes.

Zdroj: Ze sbírek Židovského muzea v Praze
Foto: Georg Feyer (1892–1950), Vídeň, nedatováno, před rokem 1936