Úvod » Obec » Rabinát » Kalendář

Kalendář

Interaktivní kalendář, který Vám pomůže přepočítat gregoriánské datum na židovské či naopak nebo najít data svátků, járcajtů či jiných významných dnů, naleznete zde.

ilustrace_k_ro___ha-__anaŽIDOVSKÝ KALENDÁŘ

Židovský kalendář, Luach, přehledně uvádí soupis šabatů, svátků a půstů v nadcházejícím roce. V tomto kalendáři snadno dohledáte jednotlivé události židovského kalendáře, data jejich konání a časy, kdy tyto události začínají a končí. Jak tedy rozumět židovskému kalendáři?

První sloupec vlevo – paraša – uvádí jméno týdenního čtení z Tóry, podle kterého je každý šabat pojmenován. Například první paraša (oddíl) první knihy Mojžíšovy se jmenuje Berešit. Stejně tak se jmenuje i první šabat – šabat Berešit – po svátcích. V tomto prvním sloupci také najdete židovské svátky a půsty, které jsou od šabatů barevně odděleny.

Druhý sloupec – datum – je rozdělený na dvě poloviny. Vlevo je datum běžného občanského kalendáře a vpravo je datum židovské. Porovnáním prvního (paraša) a druhého (datum) sloupce zjistíte, kdy nastane který šabat, svátek nebo půst.

Třetí sloupec – zapálení svíček – odkazuje na čas, kdy se pro danou událost zapalují svíce, tedy i kdy začíná daný šabat nebo svátek. Svíce se zapalují 18 minut před skutečným začátkem šabatu nebo svátku, čímž vzniká časová rezerva, která zajišťuje, že se nezapaluje již v době šabatu nebo svátku. U půstů naleznete v tomto sloupci časy, kdy půsty začínají a končí. Porovnáním prvních tří sloupců tak zjistíte, v jakém dni a v kolik hodin šabaty a svátky začínají.

Čtvrtý sloupec – západ slunce – odkazuje na čas, kdy šabaty a svátky skutečně začínají (po uplynutí rezervních 18 minut).

Další sloupce jsou důležité pro určování časů jednotlivých modliteb.

Poslední sloupec – havdala – odkazuje na to, kdy šabaty nebo svátky končí.

Nechť je následující rok rokem Božího požehnání!