Úvod » Obec » Výběrová řízení a granty » Obnova synagogy, grant EHP

Obnova synagogy, grant EHP

Dopis ředitelky Židovského muzea v Oslo

2. prosince 2016 - 14:55 od Redakce

Zpráva EHP

17. května 2016 - 14:28 od Redakce

Zpráva Ministerstva financí ČR

17. května 2016 - 14:21 od Redakce

Synagoga v Brně obnovena

1. května 2016 - 15:18 od Redakce

Židovská obec Brno zahájila v roce 2013 podle projektu Ing. arch. Petra Bureše náročnou rekonstrukci, jejímž cílem bylo uvést budovu i interiér do identického stavu, jak byl znám z roku 1936. Naštěstí se zachovaly dobové fotografie, dokonce některé byly nalezeny v průběhu rekonstrukčních prací.

Předmětem nápravných opatření nebyla pouze budova a vybavení, ale i liturgické textilie a nová Tóra. číst dále »

Výstava Villa Tugendhat

1. května 2016 - 15:14 od Redakce

5_vila_sternesenOdpoledne dne 4. února 2016 byla ve funkcionalistické vile Stenersen úvodním slovem ředitelky Národního muzea v Oslo Audun Eckhoff zahájena výstava Villa Tugendhat. číst dále »

Zpráva ČTK: Židovská obec opravila jedinou plně fungující synagogu na Moravě

11. dubna 2016 - 15:16 od Redakce

Čtk: 7.4.2016 16:13:46

Židovská obec opravila jedinou plně fungující synagogu na Moravě

Brno 7. dubna (ČTK) – Židovská obec Brno opravila a nově vybavila jedinou plnohodnotně fungující synagogu na Moravě. Interiér funkcionalistické stavby v brněnské Skořepce se díky investici 12 milionů korun z dotací i vlastních zdrojů obce přiblížil původnímu vzhledu. Brněnští židé nechali také zhotovit novou sadu modlitebních textilií a pořídili pro svatostánek tóru, základní dokument judaismu. číst dále »

Projekt partnerství

21. ledna 2016 - 15:12 od Redakce

synagoga_brno__slavnost_vn____en___t__ry_Mezi Židovskou obcí Brno a Židovským muzeem v norském Oslo byla uzavřena smlouva o partnerství, ke kterému bylo přizváno i Muzeum města Brna na Špilberku. Předmětem smlouvy byly výměnné akce, jimž předcházela vzájemná pracovní setkání účastníků v obou městech. Spojovacím článkem Brna a Oslo byly pohnuté osudy architekta Otty Eislera.

Nejdříve Brno v lednu letošního roku navštívili norští přátelé, kteří se zúčastnili slavnostního aktu vnesení nové Tóry do synagogy a přivítání nových liturgických textilií za účasti jejich autora Marka Podwala. číst dále »

Výstava Jak se žilo Židům v Norsku v letech 1851 až 1945, Wergelandův odkaz

17. ledna 2016 - 15:08 od Redakce

wergeland__v_odkaz-dokumentace_003Muzeum města Brna mělo tu čest hostit ve dnech 20. ledna až 27. března výjimečnou výstavu, kterou do galerijních prostor na hradě Špilberku zapůjčilo Židovské muzeum v Oslo. Téma výstavy, tedy odkaz norského básníka a vědce Henrika Wergelanda, který bojoval proti diskriminačnímu článku norské ústavy zapovídající vstup Židů do země, a život židovské komunity v Norsku, se mohlo zdát na první dojem vzdálené.

Židé se do Norska mohli začít stěhovat až po roce 1851 po změně ústavy. V Norsku nacházeli bezpečný domov Židé ze střední a východní Evropy prchající před pogromy druhé poloviny 19. století i před nacismem. Cenné je poznání, že souvislostí s Brnem je vícero. číst dále »

Nová opona do naší synagogy byla již zhotovena

1. ledna 2016 - 14:58 od Redakce

mark_podwal_Před několika měsíci jsme měli příležitost zhlédnout v Křížové chodbě Magistrátu města Brna zdařilou výstavu obrazů pana Marka Podwala, amerického lékaře a uznávaného umělce, v neposlední řadě zbožného a uvědomělého žida. číst dále »