Úvod » Obec » Historie a současnost » Sport a židé

Sport a židé

Historie brněnského a moravského židovského sportovního dění se začala psát po roce 1908, kdy několik členů židovského akademického spolku Veritas, založili židovský tělocvičný spolek Judischer turnverein. V roce 1910 se zřídil první dívčí oddíl a po té následovali i oddíly pro děti.

Název Makabi je z roku 1913, kdy na druhém sjezdu západorakouské župy ve Vídni bylo usneseno, že židovské jednoty se budou nazývat Makabi. Oficiálně tělocvičná jednota Makabi vznikla v roce 1919. První cvičení probíhala na chlapecké škole na Nové ulici. Problém se kterým se nově vzniklý oddíl potýkal byl samozřejmě finančního rázu. Do doby vzniku samostatného židovské sportovního klubu Židé cvičili zejména v německých klubech, ať to byl Deutscher Turnverein, Brűnner Turverein, a Deutscher Fussballklub. Po usilovné práci zakládajících členů Dr. Beera (prvního předsedy kubu) Otto Weicha, ing. Fischera a dalších se podařilo rozšířit činnost klubu tak, že mohli být zakládány další oddíly.

V roce 1936 dle kartotéky členů bylo 317 členů nad 18 let, 176 členů do 18 let, 104 přispívajících tj. celkem 597 osob. Každý člen byl započítán jen jednou, přestože většina členů aktivně působila ve dvou či více odborech. V roce 1937 to už bylo 954 členů.

Tělocvičný odbor cvičil ve škole na Křenové a v Domě umělců , v letním období cvičil na hřišti Makabi v Pisárkách K 1.9. 1937 měl odbor 277 osob.

Kopaná pod hlavičkou S.K. Makabi začala jarním tréninkem v r.1919. Příchodem kvalitních hráčů, kteří hráli pod hlavičkami jiných brněnských klubů se podařilo zvednout úroveň, takže v roce 1923 se amatérský klub začínal profesionalizovat. Vzhledem k technickým a finančním potížím fungoval klub na profesionální bázi pouze dva roky. V roce 1937 byl počet členů 73.

Tenis se hrával na čtyřech kurtech v Pisárkách. Můžeme říci, že v té době to byly asi nejlépe umístěny tenisové dvorce v Brně a to zejména nádherným okolím a možností koupání v řece Svratce. V roce 1937měl tenisový oddíl 60 členů.

Zimní sporty a turistika. Tento odbor byl založen v roce 1925 a činnost se zaměřovala na lyžování. Na světových zimních hrách v Banské Bystrici byla Wellwartherová druhá v alpské kombinaci. V roce 1937 měl odbor 207 členů.

V Makabi Brno byl taktéž odbor Jízda koňmo, který byl založen 1. července 1935. V roce 1937 bylo evidováno 26 členů.

Table-tenis vyvíjel svou činnost od roku 1932. V řadách tohoto oddílů bylo několik vynikajících hráčů.Kleinová spolu s  Hamrem se v r. 1936 stala ve smíšené čtyřhře mistryní světa. V roce 1937 bylo v oddíle 32 závodníků.

Šachová sekce byla založena 1. října 1928, působila v kavárně Esplanade. V roce 1937 se k šachové sekci hlásilo 44 členů.

K 31.8.1939 byla činnost Makkabi, nepolitického spolku pro tělocvik a sport , se sídlem v Brně zakázaná.

Činnost spolku se obnovila k 15.12.1945

Ústřední národní výbor v Brně vymazal ze spolkového katastru Makkabi, spolek pro tělocvik a sport dne 27.září 1950.

Novodobé dějiny SK Maccabi se začali psát 31.10.1990, kdy byla ustavující schůze a MV České republiky provedl registraci 19.11.1990.

V předválečném Brně kromě SK Maccabi působily další sportovní kluby.

Židovský atletický klub v Brně

Stanovy ŽAK byly předloženy 26. ledna 1933. Ustavující schůze pak proběhla 23.února 1933. Zánik spolku je datován 25.července 1939

O tomto spolku nemáme mnoho zpráv, jedinou zmínku jsme zatím našli v brožůrce Historické tabulky brněnské atletiky vydané brněnským atletickým sdružením k 100. výročí organizované atletiky v Čechách a na Moravě

Stanovy sportovního klubu Bar Kochba byly schváleny 12.října 1921 a dobrovolně se rozešel 10.září1926

Návrh na výmaz ze spolkového katastru pro Schwimmklub Bar Kochba Brun byl podán k 28. února 1927

Dne 2.dubna 1929 podal JUDISCHER SCHWIMMKLUB BAR KOCHBA registraci, ale plavecký sportovní klub nebyl zaregistrován.

Našli jsme záznam z policejního protokolu, že 26.února a 5.března 1931 nebyly policii ohlášeny dvě schůze. V archívu jsme našli zápisy z výborových schůzí od 12. ledna 1930 do 12.září 1938. V roce 1938 je podle statistiky zaevidováno 120 výkonných sportovců

Plavecký klub Bar Kochba, jak jste slyšeli měl zajímavou historií. Přestože jeho činnost nebyla v roce 1929 povolena, činnost vyvíjel. Z toho lze usuzovat, že brněnský klub byl volně organizačně svázán s bratislavským klubem BarKochba, který v té době udával tón plaveckému dění v tehdejším Československu. Od roku 1931 do roku 1935 veškeré plavecké tituly obdrželi plavci BARKOCHBA Bratislava a taktéž vodní pólisté uvedeného klubu byli Mistry republiky. Ukončení činnosti klubu bylo provedeno ke dni 25.července 1939

Podařilo se nám zjistit, že tehdejší aktivní plavci se ještě stále scházejí i když žijí po celém světě. Můžeme jmenovat např.Arie Weinera z Izraele, Franze Landau ze Švedska.

V Brně působil ještě jeden spolek s názvem  Bar Kochba (byli to akademičtí sionisté ze Slovenska) Vereinzionistischer Akademiter aus der Slovakei

Tento sionistický spolek neměl sportovní ambice.

Židovský sportovní klub dělnický se sídlem v Brně provedl zápis do spolkového katastru 6. ledna 1921.

25.března 1925 Zemská správa politická na Moravě Židovský sportovní klub dělnický vymazala ze spolkového katastru, z důvodu že nemá majetek ani členstvo.

Židovský sportovní klub Hapoel (dělník) v Brně byl ustanoven 9.února 1935 a VH se uskutečnila 16.února1935. Hapoel sídlil na Ponávce 22. Z policejního přípisu se dozvídáme, že nenabývá oprávnění nosit stejnokroj ani odznak. Ale jak stojí v dopise, může zvláště o to požádat. VH se uskutečnila 19.listopadu 1937, úřední výmaz byl proveden 10. října 1938

Jak je vidět z uvedeného přehledu, přestože mezi první a druhou válkou působilo v Brně několik židovský sportovních klubů, větší význam měly pouze dva a to SK Maccabi a Barkochba:

-SK Maccabi pro své sportovní výsledky, jakož i pro politickou a vzdělávací činnost.

-Plavecký sportovní klub Barkochba buď jako samostatný klub či v pozdějších letech jako součást bratislavského klubu a to zejména pro vynikající sportovní úroveň, když v jeho řadách startovali mnozí mistři Československé republiky.

Co však víme o židovských sportovních klubech mimo Brno ?

V jihomoravské župě byli zastoupeny židovské sportovní kluby z  Hodonína, z Jihlavy, z Ivančic, z Podivína, z Uh. Hradiště, z Uh. Ostrohu, ze Strážnice a z Brna všechny s názvem MAKABI a dále Židovský atletický klub v Brně a Bar Kochba z Boskovic.

Severomoravská župa sdružovala Moravskou Ostravu, Hrušov, Kroměříž, Olomouc, Prostějov a Vítkovice

V archivu jsme našli ještě zmínku o Makabi Břeclav, Makabi Znojmo, Makabi Luhačovice, Makabi Pohořelice, Makabi Miroslav, .Makabi Boskovice, Judischer Turnverein BOSKOWITZ

Co se nám podařilo zjistit o jednotlivých klubech?

Boskovice

V Boskovicích působil SK BOSKOVITZ TURNVEREIN První zmínka je z 16.8. 1896 poslední z 13. 9. 1911. R 1913 začal působit spolek MAKKABI – Felix Ungar. Nejaktivnější činnost byla od roku 1931 do roku 1936

Spolek Judischer Turnverein BOSKOWITZ vyvíjel svou činnost od 26. 5. 1926 do roku 1936

Strážnice

MAKKABI Strážnice uspořádalo 23. X 1921 druhé veřejné vystoupení

V roce 1923 proběhla IV řádná VH a k tomuto dni bylo hlášeno 18 členů. Byl to nejmenší klub v župě.

Významná sportovní a společenská událost – Herzlova slavnost se uskutečnila 4. 8. 1923. Od roku 1927 do roku 1932 SK již nepracoval. Později vyvíjel aktivní činnost pouze spolek Makabi – Hacair

Olomouc

Jediná zmínka o S.K. HAKOACH Olomouc je z roku 1922

První zmínku o MAKKABI OLMŰTZ nacházíme v archivech z roku 1929. Na 27. března 1935 byla svolána VH V roce 1937 měl 47 členů. Činnost byla ukončena 25. 2. 1939

Kroměříž

Židovská TJ Makabi Kroměříž

V roce 1937 bylo evidováno 33 členů. Výbor pracoval ve složení ing. Weis, Beran a Kohnová.

Uh. Hradiště

Židovská Tělocvičná a sportovní jednota MAKABI UH. Hradiště měla v roce 1938 45 aktivních členů. Poslední významný sportovní podnik byl tenisový turnaj 28. a 29. května 1938

Břeclav

Makabi Břeclav uspořádala 31. 10. a 1. 11. 1937 slavnostní akademií.

Poznámka :Vzhledem k tomu, že neexistoval jednotný přepis názvu MACCABI v textu uvádíme proto přepis, jak je uveden v oficiálních dokumentech příslušného klubu.

Autor článku: Jindřich Bauer