Úvod » Aktuality » Před rokem byla v Brně vnesena do synagogy nová tóra

Před rokem byla v Brně vnesena do synagogy nová tóra

17. ledna 2017 - 13:22 od Redakce

tora2-1Z brněnské synagogy byl za holokaustu odvezen veškerý mobiliář, textilie i tóry. Po osvobození už nebyly navráceny. Opětovné vybavení modlitebny bylo nutné pořídit z dostupných zdrojů.

Až do nedávna zdejší židovská obec disponovala dvěma vlastními tórami, které však nejsou způsobilé k použití při modlitbách, protože jejich text je poškozen – nejsou košer. Aby se mohl při minjanu ze svatostánku vyjmout svitek tóry a předčítat z něj, musela si obec jeden košer svitek zapůjčit z Židovského muzea v Praze.

Brněnští Židé zvažovali zakoupení nové sefer tóry, ale její pořízení je finančně mimořádně nákladné – pohybuje se kolem jednoho milionu korun.

V roce 2015 se podařilo potřebné prostředky získat z dotace EHP. Byl osloven ortodoxní rabín a sofer Moshe Flumenbaum v Izraeli, zkušený a osvědčený písař s kvalifikací STaM.

sofer-dopisuje-text-toryZhotovení tóry je nesmírně náročný proces. Text Pěti knih Mojžíšových je napsán husím brkem speciálním inkoustem na pergamenový svitek vyrobený z kůží košer zvířat.

Přibližně po roce systematické práce bylo dílo téměř dokončeno. Písař záměrně nedopsal posledních sto písmen, aby dal brněnské židovské komunitě možnost podílet se na dokončení své tóry.

Sedmnáctý leden roku 2016 byl určen jako den, kdy bude nový posvátný svitek slavnostně vnesen do obnovené synagogy. Velký sál v sídle židovské obce byl patřičně upraven a členové spolu s řadou významných hostů sledovali izraelského písaře Moshe Flumenbauma, jenž novou sefer tóru zplnohodnotnil.

pisar-moshe-flumenbaum-prisiva-svitek-na-tyceRabín sofer nejdříve zkompletoval tyče s kotouči a držadly, na které přišil a navinul pergamenový svitek. Pak z pověření jednotlivých členů a hostů vepisoval písmenko po písmenku. Čestného úkolu dopsání posledního, stého písmena, se ujal brněnský rabín Menaše Kliment.

Poté byl posvátný svitek převázán povijanem a ustrojen do pláštíku, zhotoveného renomovanou americkou firmou Penn&Flesher podle návrhu židovského výtvarníka Marka Podwala.

Na držadla tyčí rabín zavěsil stříbrný štít s ukazovátkem a nasadil korunu tóry. Stříbrné předměty vyrobil zlatnický mistr Zdeněk Linka z Jablonce nad Nisou. Předlohou mu byly historické exponáty z počátku 19. století, pocházející z dílny brněnského mistra Franze Kaltenmarchera, zapůjčené Židovským muzeem v Praze.

Slavnostní událost vyvrcholila na ulici Skořepka. Nová tóra byla za zpěvu vnesena pod baldachýnem do přeplněné synagogy. Zde ji kromě příslušníků židovské komunity očekávaly čelní osobnosti veřejného, kulturního i náboženského života, které byly svědky jejího předání do užívání a uložení do svatostánku.

privezeni-tory-ocekavalo-pred-synagogou-zaplnene-prostranstvi-300x136Pořízení nové tóry se řadí mezi vůbec nejvýznamnější události v novodobých dějinách Židovské obce Brno. Je to událost zcela ojedinělá i v České republice a ve střední Evropě.

Foto: Petr Mikovec
Foto tóry: pš