Úvod » Články » Rukopis statutu moravských židovských obcí z 18. století

Rukopis statutu moravských židovských obcí z 18. století

10. ledna 2017 - 09:02 od Redakce2

Nejcennějším letošním přírůstkem do sbírek Židovského muzea je rukopis statutu moravských židovských obcí, pocházející z poloviny 18. století. Obsahuje nařízení, které schvalovala a postupně přidávala zemská rada židovských obcí během 23 synoda konaných mezi léty 1650 a 1748. Těchto nařízení hebr. takanot bylo původně 311 –tuto numerickou hodnotu vyjadřují hebrejská písmena šin, jod a alef, odtud tradiční název Šaj takanot.

Rukopis na ručním papíře s filigránem tvořeným pěticípou a šesticípou hvězdou v jednoduchém kruhu pochází pravděpodobně z pera profesionálního písaře. Vzhledem k hebrejskému vlastnickému přípisu na předposledním listě (Patří gaonovi, předsedovi rabínského soudu a zemskému představenému svaté obce Bratislava)  se zdá, že rukopis vlastnil Moše Schreiber, podle svého spisu nazývaný Chatam Sofer, jeden z největších židovských učenců 19. století. Tuto domněnku nepřímo potvrzuje i hebrejský přípis z roku 1872 na začátku rukopisu, který zmiňuje  r. Šlomo Soféra, syna gaona r. Avraham Šmuela Benjamina Soféra, blahé paměti, a také podpis latinkou Schreiber Salomon, rabi Beregszász. S rabi  Salomonem, vnukem výše zmíněného Chatama Soféra, rukopis zřejmě putoval z Bratislavy dále na východ do Berehova na Podkarpatské Rusi a bouřlivým 20. stoletím dále přes Rusko do USA.

Nyní se vzácně zachovaný rukopis vrátil opět blíže místu svého vzniku a doplní sbírku judaik dokumentující pozoruhodný život moravských židovských obcí. Rukopis je rovněž cenným  pramenem pro výzkum jazykového chování moravského židovstva: text nařízení je totiž psán složitým úředním stylem, kombinujícím specifickým způsobem hebrejštinu a jidiš. Předběžný průzkum rukopisu potvrdil, že se text našeho exempláře částečně liší od edice moravských takanot Israela Halpernna z roku 1951. Kromě toho je rukopis vizuálně vděčným příkladem zdobného písařského stylu moravských sofrim 18. století a jako takový jistě najde i expoziční uplatnění.

(red)

Rukopis statutu moravských židovských obcí z 18. století