Úvod » Humor » Smějeme se s Chabadem!

Smějeme se s Chabadem!

13. listopadu 2016 - 14:27 od Redakce2

S Chabadem? S oním hnutím, známým jako Chabad Lubavič? S tím Chabadem, který s až misionářským nadšením šíří Tóru mezi Židy po celém světě a který pro někoho může být pravda trochu kontroverzní? Ano, s tím. Nechceme toto hnutí hodnotit ani propagovat. Chceme vám jen představit vtipy z jejich webových stránek. A musíme uznat, že se smějí dobrým vtipům. Posuďte sami:

Sadie trpí strašlivými migrénami. Lékaři si s ní neví rady, tak se obrátí na rabína, který má pověst svatého učence. Přijde za ním a vypráví mu o svých bolestech hlavy, o svém trápení. Vypráví mu hodinu, stěžuje si už druhou hodinu a když popisuje své trápení s migrénou třetí hodinu, z ničeho nic zvolá:

„Rabi, vy jste svatý muž! Moje bolesti hlavy jsou pryč, úplně odešly!“

Rabi odvětí: „Neodešly, teď bolí hlava mě….“

xxx

David vypráví vtip svému příteli Yossimu:

„Izák a Hymie si spolu jednou povídali…“

Yossi jej ale hned přeruší: „Pořád ty židovské vtipy! Už mi s tím dej pokoj, proč musí být tvoje vtipy pořád jen o Židech? Jednoduše změň jména, vyber si nějakou jinou národnost, alespoň pro jednou, Davide!“

Tak David začne vyprávět vtip znovu od začátku: „Hashimoto a Suzuki si spolu jednou povídali o Bar Micva jejich příbuzného…“

xxx

Georg Bush byl velmi zvědavý, jak to ti Židé dělají, že všechno, co má on v plánu udělat, vědí dopředu. Zavolal tedy FBI a zadal jim úkol, aby to zjistili. Za týden k němu agenti FBI přišli s vysvětlením: „Pane prezidente, Židé mají něco, čemu říkají šábes. Tam se potkávají v synagoze a používají kód. Sednou si, začnou se modlit a pak použijí jedno slovo, které je klíč k tomuto tajemství. To slovo je: ‘Nu?’ Když jeden řekne druhému ‘Nu?’, tak mu ten druhý řekne všechny novinky a informace. Bush to chtěl vidět na vlastní oči. Tak jej FBI převlékla za Chasida a naučila jej číst v siduru zprava doleva. Takto připravený Bush dorazil tedy na šábes a posadil se vedle Izáka. Chvíli počkal a pak řekl: ‘Nu?’ Izák odpověděl: „Sha, pst, nemluv, Bush je tady.“

xxx

Žid ujíždí velkou rychlostí (nepovolenou) v jednu hodinu v noci po dálnici. Policista jej zastaví a ptá se jej: „Kam se v takovou hodinu ženete tak rychle?“ „Na přednášku“, odpoví muž. Udivený policista se jej ptá: „A kdo Vám prosím Vás bude přednášet teď v noci?“ „Moje žena“, odtuší muž.

xxx

Protestantský kazatel, katolický kněz a rabín spolu diskutují o pohřbech a postupně se dostanou k otázce: „Až budeš ležet v rakvi, co bys chtěl od okolostojících příbuzných a přátel slyšet?“ Protestant říká: „Já bych si přál slyšet, jak říkají, že jsem byl výborný manžel, dobrý duchovní vůdce a že jsem miloval svou rodinu a přátele.“ Katolický kněz říká: „A já bych si přál slyšet, že jsem byl úžasný učitel, věrný Boží služební, který přinášel odpuštění a lásku lidem.“ Rabín k tomu poznamenal: „A já bych si přál slyšet, jak volají: Podívejte, hýbe se!“

xxx

Žena vzala svého muže na prohlídku k lékaři. Ten jej pečlivě prohlédl a pak si zavolal do ordinace pouze jeho manželku. Důvěrně jí sdělil, že její manžel trpí velmi závažným onemocněním, které, pokud se nebude léčit, povede nutně k jeho brzké smrti.  Jednou z příčin této choroby je stres a proto je nutné učinit následující opatření:

„Ke snídani mu připravte zdravé jídlo a buďte na něj milá. K obědu pak udělejte něco, v čem by bylo hodně vlákniny. K večeři mu udělejte něco, co má rád a až se vrátí z práce domů, ať ho ta večeře čeká připravená a teplá. V žádném případě jej nezatěžujte s problémy, nic mu nevyčítejte, to by jeho stres a tím i nemoc jen zhoršilo. Naopak, alespoň pětkrát denně jej pochvalte, říkejte mu, jaký je dobrý a úžasný muž a manžel. Když to vydržíte deset měsíců, tak jsem si skoro jist, že se nám podaří Vašeho manžela zachránit a kompletně se uzdraví.“

Když pak jedou autem nazpět domů, tak se jí manžel zvědavě ptá: „Co ti to tam ten doktor říkal?“

„Že zemřeš“, odpověděla mu žena.

xxx

V Mexico City sedí na ulici proti sobě dva žebráci. Jeden z nich má u svého klobouku kus papírové krabice a na ní nakreslený velký kříž. Ten naproti má na papíru nakreslenou Davidovu hvězdu. Všichni lidi, kteří chodí kolem, dávají peníze  žebrákovi, který má u klobouku nakreslený kříž. Všimne si toho kolemjdoucí kněz a přistoupí k žebrákovi s Davidovou hvězdou:

„Pane, copak to nechápete? Toto je katolická země a lidi vám nic nedají, když tu máte nakreslenou Davidovu hvězdu. Ba naopak, ještě naschvál půjdou k tomu druhému s křížem a dají mu dvakrát tolik!“

Žebrák s Davidovou hvězdou naslouchá knězi se zájmem, pak se obrátí na toho druhého žebráka s křížem a zavolá:

„Hej, Moše, podívej, kdo nás přišel učit marketing!“

Zdroj: Chajejnu, měsíčník olomoucké židovské obce